Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D76564GC10 Oracle Middleware 12c: Build Rich Client Applications with ADF Ed 1

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 450,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 6 440,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 6 935,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle Middleware 12c: Build Rich Client Applications with ADF Ed 1 training teaches you how to use the powerful, declarative features of ADF Business Components to build and test reusable business services, which you then expose in the user interface using ADF Faces client components. Each ADF Faces component offers complete customization, skinning and support for internationalization and accessibility, as well as a rich rich set of visualization components capable of rendering dynamic charts, graphs, gauges and other graphics that provide real-time updates.


Benefits to You
By taking this course, you will simplify application development in your organization to increase productivity. You'll become more efficient at building Java EE applications using Oracle ADF (innovative yet mature Java EE development framework) and deploying an end-to-end web application.

Build Complex Navigation between Pages
Working with expert Oracle University instructors, you'll also learn how to quickly build complex navigation between pages, define validation logic and secure the application. After using the Fusion technology stack to build and test each part of your application, you'll get a chance to deploy the application to an Integrated WebLogic Server.
Uczestnicy
Application Developers
Developer
J2EE Developer
Java EE Developers
Wymagania wstępne
Suggested Prerequisites
 • Basic experience with Oracle JDeveloper
 • Java SE 8 Fundamentals
Czego się nauczysz
 • Build end-to-end web applications.
 • Build rich user interfaces with ADF Faces.
 • Develop Java EE components with Oracle ADF.
 • Use the new capabilities of Oracle JDeveloper 12c.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Build and customize a business service by using ADF Business Components
 • Expose the data model in a web application with a rich ADF Faces user interface
 • Create JSF pages
 • Use rich client components in JSF pages
 • Add validation to ADF applications
 • Secure web applications
 • Test, debug, and deploy the ADF Business Components and the web application

Course Topics
Introduction to Oracle ADF and JDeveloper
 • About Oracle Fusion Middleware architecture
 • How ADF fits into the architecture?
 • Discussing ADF technology stack
 • Explaining benefits that JDeveloper provides for application development
 • About main windows and editors in the JDeveloper IDE
 • Creating applications, projects, and database connections
Building a Business Model with ADF Business Components
 • About ADF Business Components
 • Creating entity objects and associations from database tables
 • Creating view objects and view links
 • Defining master-detail relationships between view objects
 • Creating application modules
 • Testing applications
 • Refactoring business components
Creating Data-Bound UI Components
 • About dynamic webpage technologies
 • Explaining JavaServer Faces and the JSF component architecture
 • Describing standard JSF components
 • Discussing ADF Faces rich client components
 • Creating JSF pages
 • Adding data-bound components to JSF pages
Defining Task Flows and Adding Navigation
 • How ADF extends the JSF controller?
 • Creating task flows
 • Discussing ADF Faces navigation components
Declaratively Customizing ADF Business Components
 • Editing business components
 • Modifying the default behavior of entity objects, view objects, and application modules
 • Creating lists of values (LOVs)
 • Creating nested application modules
Validating User Input
 • Understanding validation options: Database, Data Model, or UI
 • Triggering validation execution
 • Handling validation errors
 • Writing Groovy expressions to use in validation
 • Internationalizing messages
Modifying Data Bindings Between the UI and the Data Model
 • Reviewing Oracle ADF model layer
 • Creating and using ADF data controls
 • Discussing expression Language (EL) and data bindings
 • Creating and editing data bindings
 • Examining data binding objects and metadata files
Adding Functionality to Pages
 • Displaying a selection list of values
 • Displaying tabular data in tables
 • Displaying hierarchical data in trees
 • Defining and using search forms and displaying the results
 • Displaying data graphically
 • Creating and configuring a backing bean
Adding Advanced Features to Task Flows and Page Navigation
 • Creating bounded and unbounded task flows
 • Creating routers for conditional navigation
 • Calling methods and other task flows
 • Creating menu items, menu bars, pop-up menus, context menus, and navigation panes
 • Defining breadcrumbs and trains
 • Creating and using page fragments
 • Adding a bounded task flow as a region
Passing Values Between UI Elements
 • Defining the data model to reduce the need to pass values
 • Creating a managed bean to hold values
 • Storing values in memory-scoped attributes
 • Passing values by using parameters
Responding to Application Events
 • Discussing JSF and ADF life cycle phases
 • Implementing partial page rendering (PPR)
 • Working with value change event listeners
 • Working with action event listeners
 • Understanding additional ADF Faces server events
Programmatically Implementing Business Service Functionality
 • Deciding where to add custom code
 • Overview of the framework classes
 • Generating Java classes for business components
 • Overriding class methods
 • Implementing programmatic modifications
 • Adding service methods to an application module
 • Calling business component client APIs
 • Accessing ADF bindings programmatically
Implementing Transactional Capabilities
 • Handling transactions with ADF BC
 • Specifying transaction control in task flows
 • Sharing data controls
 • Handling transaction exceptions
 • Defining response to the Back button
Building Reusability into Pages
 • Designing pages for reuse
 • Creating and using page templates
 • Creating and using page fragments
 • Packaging reusable components into libraries
Achieving the Required Layout
 • Defining and using component facets
 • Defining and using complex layout components
 • Defining and using dynamic page layout
 • Adding a custom look by using ADF Faces skins
Debugging ADF Applications
 • Troubleshooting techniques
 • Configuring logging and diagnostics
 • Debugging business services by using the Oracle ADF Model Tester
 • Debuging an application in JDeveloper
 • Developing regression tests with JUnit
Implementing Security in ADF Applications
 • Benefits of securing web applications
 • Understanding the ADF security framework
 • Implementing ADF security
 • Enabling users to access resources
 • Implementing a login page
 • Accessing security information programmatically
 • Extending security capabilities by using Expression Language
Deploying ADF BC Applications
 • Understanding the deployment steps
 • Creating deployment profiles and configuring deployment options
 • Changing the context root for an application
 • Deploying an application from JDeveloper
 • Building files for deployment by using ojdeploy
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie