Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D77746GC10 Java EE 6: Develop Database Applications with JPA

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 6 260,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 5 824,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Java EE 6: Develop Database Applications with JPA NEW training explores using the Java Persistence API within the context of a web-based Java Enterprise Edition application, as well as within a stand-alone Java Standard Edition application. This includes using Java Persistence API with the Enterprise JavaBeans technology.

Learn To:
 • Update multiple database tables based on relationships.
 • Perform CRUD operations with JPA in Java SE and EE environments.
 • Perform data validation using Bean Validation.
 • Optimize JPA for performance.
 • Apply transactions and locking.
 • Map relational database tables to Java using ORM techniques and JPA.
 • Understand key concepts found in the Java Persistence API.
 • Create robust entity models.
 • Create static and dynamic queries using Java Persistence API Query Language.
 • Create type-safe queries with the Java Persistence API Criteria API.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Course Introduction
 • Introduction to Java Persistence API
 • Working with JPA in a Java Enterprise Environment
 • Introduction to the Auction Application Case Sudy
 • Modeling Relational Databases with JPA Entities
 • Working with the Entity Manager
 • Persisting Enums and Collections
 • Creating Queries with the Java Persistence Query Language (JPQL)
 • Using the Critieria API
 • Implementing Bean Validation with JPA
 • Applying Locking and Transactions
 • Advanced Modeling: Entity Inheritance Relationships
 • Optimizing JPA Performance
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń