Szkolenia IT / Oracle / Database

D79228GC10 Oracle Database 12c: Fundamentals for Developers and System Administrators

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 130,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 2 576,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 2 912,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This course is ideal for Database Administrators of small to medium sized businesses. This Oracle Database 12c: Fundamentals for Developers and System Administrators course helps you perform basic Oracle Database 12c administration tasks needed to keep the database operational.In this course, you will be introduced to Oracle Database Cloud Service.

Benefits to You
Ensure fast, reliable, secure and easy to manage performance. Optimize database workloads, lower IT costs and deliver a higher quality of service.

Install and Manage Oracle Database 12c
The goal of this course is to teach you how to install the Oracle Database 12c software and perform the tasks required to manage an Oracle database. You will start with installation of the Oracle Software and reviewing installation configuration details.

Self-Managing Capabilities and Automatic Features of Oracle Database 12c
Throughout this course, expert Oracle instructors will teach you how to quickly accomplish required tasks using Enterprise Manager. This training places particular emphasis on the self-managing capabilities and automatic features of Oracle Database 12c.

Uczestnicy
Database Administrators
Support Engineer
Technical Administrator
Technical Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Basic understanding of the Linux operating system
Czego się nauczysz
 • Install Oracle Database 12c software and create a database.
 • Use Enterprise Manager Database Express to manage the database.
 • Manage database storage structures and schema objects.
 • Administer users and security.
 • Backup and recover the Oracle Database.
 • Monitor the database and use the Advisors.
 • Gain an understanding of the Oracle Database Cloud Service.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Use Enterprise Manager Database Express to manage the database
 • Manage database storage structures and schema objects
 • Administer users and security
 • Backup and recover the Oracle database
 • Monitor the database and use the Advisors
 • Install Oracle Database 12c
 • Create a Database
 • Gain an understanding of the Oracle Database Cloud Service

Course Topics

Course Overview

 • Course Objectives
 • Course Agenda
 • Course Environment
 • Additional Resources
Oracle Database: Overview
 • Relational Databases: Introduction
 • Relational Database Terminology
 • Relating Multiple Tables
 • Structured Query Language (SQL)
 • SQL Statements
 • Using SQL to Access the Database
 • Development Tools for Oracle Database
 • Oracle Instance and Database: Overview
Installing and Creating a Database
 • Installation Workflow
 • Oracle Universal Installer
 • Installation Prerequisites
 • Setting Environment Variables
 • Installation Steps
 • Configuring Security Updates
 • Downloading Software Updates
 • Specifying Installation Options
Using Oracle Enterprise Manager Database Express and SQL-Based Management Tools
 • Management Framework
 • Enterprise Manager Database Express: Overview
 • Configuring the HTTPS Port for EM Express
 • Accessing EM Express
 • Using the Database Home Page
 • Navigating Through EM Express
 • Granting Access to EM Express
 • SQL*Plus
Configuring the Oracle Network Environment
 • Network Configuration: Overview
 • Oracle Net Listener: Configuration and Management
 • Tools for Configuring and Managing the Oracle Network
 • Using the Listener Control Utility
 • Connecting to an Oracle Database
 • Name Resolution
 • Oracle Net: Naming Methods
Managing the Oracle Instance
 • Oracle Instance Management
 • Initialization Parameters
 • Oracle Processes
 • Oracle Memory Structures
 • Starting and Shutting Down an Instance
 • States of an Instance
 • Stopping and Starting an Instance by Using SQL*Plus
 • Stopping and Starting an Instance by Using SQL Developer
Managing Database Storage Structures
 • Oracle Database Structures
 • Exploring the Storage Structure of the Oracle Database
 • Control File
 • Redo Log Files
 • Multiplexing the Redo Log
 • Tablespaces and Data Files
 • Tablespaces in the Preconfigured Database
 • Enlarging the Database
Administering Users and Security
 • Overview of Users and Security
 • Oracle-Defined Users
 • Creating Users
 • Modifying Users
 • Dropping Users
 • Locking and Unlocking Accounts
 • Unlocking a User Account and Resetting the Password
 • Setting the Password Policy
Managing Schema Objects
 • What Is a Schema?
 • Schemas
 • Accessing Schema Objects
 • Specifying Data Types in Tables
 • Creating and Modifying Tables
 • Modifying a Table
 • Understanding Data Integrity
 • Defining Constraints
Performing Backup and Recovery
 • Oracle Recovery Features
 • Backup File Types
 • Types of Backups
 • Media Recovery Options
 • Media Recovery Step
 • Configuring the Database for Backup and Recovery
 • Configuring the Fast Recovery Area
 • Credentials Required to Perform Backup and Recovery
Monitoring the Database and Using the Advisors
 • Proactive Database Monitoring
 • Monitoring General Database State and Workload
 • Monitoring Performance
 • Diagnosing Performance Problems
 • Types of ADDM Findings
 • Viewing a Summary of ADDM Performance Findings
 • Responding to Findings
 • Using Advisors
Managing the Software
 • Understanding Software Management and Patch Releases
 • Patching Oracle Database Software
 • Using the Database Upgrade Assistant to Upgrade the Database
 • Removing Oracle Database Software
Oracle Database Cloud Service: Overview
 • Database as a Service Architecture, Features and Tooling
 • Software Editions: Included Database Options and Management Packs
 • Automated Database Provisioning
 • Managing the Compute Node Associated With a Database Deployment
 • Managing Network Access to Database as a Service
 • Enabling Access to a Compute Node Port
 • Scaling a Database Deployment & Patching Database as a Service
 • Using the Oracle Database Cloud Service Console to Manage Patches
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń