Szkolenia IT / Oracle / Database

D79796GC10 Oracle Database 12c R1: High Availability New Features Ed 1

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 5 601,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 5 214,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle Database 12c Release 1 High Availability New Features course introduces the Oracle Database 12c High Availability new features contained in Oracle Grid Infrastructure. This includes Clusterware, Automatic Storage Management [ASM] and Cloud FS), Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle Data Guard and Oracle Global Data Services. In this course, you will be introduced to Oracle Database Exadata Cloud Service.

Benefits to You
By enrolling in this course, you'll be the first to practice using Oracle's new clustering technologies. Gain valuable
experience through hands-on demos and labs.

Product Areas Covered:
Oracle Grid Infrastructure (including Clusterware, Automatic Storage Management [ASM] and Cloud FS.)
Oracle Real Application Clusters (RAC).
Oracle Data Guard.
Oracle Global Data Services (GDS).
Gain an understanding of the Oracle Database Exadata Cloud Service.

Explore these New and Enhanced Features: 
Flex Clusters
Flex ASM
Policy-based Cluster Management
What-If Command Evaluation
Cloud Filesystem New Features and Enhancements
Application Continuity
Data Guard Far Sync
Global Data Services
Uczestnicy
Administrator
Data Warehouse Administrator
Database Administrators
Sales Consultants
Support Engineer
Technical Administrator
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Working knowledge of Oracle Database 11g: Release 2, including Clusterware, ASM and RAC
Czego się nauczysz
Learn To:
 • Configure and administer the Oracle Database 12c Release 1 High Availability new features contained in Oracle
 • Clusterware Infrastructure (including Automatic Storage Management [ASM] and Cloud FS.
 • Describe the new features contained in Oracle Data Guard.
 • Describe Oracle Global Data Services (GDS).
 • Gain an understanding of the Oracle Database Exadata Cloud Service.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Learn how to perform essential administration tasks for each new feature.
 • Learn how to perform essential installation and configuration tasks for each new feature.
 • Describe Oracle Global Data Services (GDS).
 • Describe the Oracle Database 12c Release 1 High Availability new features contained in Oracle Grid Infrastructure
 • Gain an understanding of the Oracle Database Exadata Cloud Service

Course Topics

Introduction

 • Course Overview
 • Course Objectives
Flex Clusters
 • Flex Cluster Architecture
 • Configuring Flex Clusters
 • Installing Flex Clusters with OUI
 • Flex Clusters and Node Failure
Policy-Based Cluster Management
 • Policy-Based Cluster Management Overview
 • Server Categorization
 • Policy Set
What-If Command Evaluation
 • Overview
 • Supported Events
 • Performing What-If Command Evaluation on Application Resources with CRSCTL
 • Performing What-If Command Evaluation on Oracle Clusterware Resources with CRSCTL
 • Formatting the Output for What-If Command Evaluation on Oracle Clusterware Resources
 • Performing What-If Command Evaluation with SRVCTL
 • Evaluating Failure Consequences with SRVCTL
Other Clusterware New Features
 • Shared GNS Background and Architecture
 • Configuring shared GNS
 • Migrating to shared GNS
 • Moving GNS to Another Cluster
 • Cluster Health Monitor Enhancements Overview
 • Cluster Health Monitor Services
 • Grid Infrastructure Management Repository Overview
 • Managing Cluster Health Monitor
Flex ASM
 • Flex ASM Architecture
 • ASM Deployment Alternatives
 • Configuring Flex ASM
 • Managing Flex ASM
 • Monitoring Flex ASM Connections
 • Relocating an ASM Client
Other ASM New Features
 • Fast Mirror Resync Enhancements
 • Rebalance Enhancements
 • Proactively Validating Data Integrity
 • ASM-Based Password Files
 • Bulk File Ownership Changes
 • Changing ASM Privileges on Open Files
 • ASM File Access Control Available on Windows
Cloud FS New Features
 • Introducing Oracle Cloud File System
 • High Availability NFS: Overview
 • Cloud FS Snapshot Enhancements
 • Cloud FS Support for All Oracle Database Files
 • Cloud FS Auditing: Overview
 • Cloud FS Plug-in Infrastructure: Overview
 • Using Cloud FS Replication in Conjunction with Cloud FS Security and Encryption
 • Generic API for Cloud FS Tagging
Application Continuity
 • What is AC?
 • What problem does it solve?
 • Benefits of AC
 • How AC works
 • AC Architecture
 • Side Effects
 • Restrictions
 • Application requirements
RAC New Features
 • RAC and Flex ASM
 • RAC and Pluggable Database
 • RAC and Policy-Based Cluster Management
 • RAC and What-If Command Evaluation
 • RAC and Application Continuity
 • Valid node checking for listener registration on RAC deployments
 • Oracle home user support for RAC on Windows
Data Guard New Features
 • Far Sync Standby and Data Guard Transport Enhancements
 • Active Data Guard Enhancements
 • Database Rolling Upgrades
 • Other Data Guard Enhancements
 • Data Guard Broker Enhancements
Global Data Services
 • Introduction
 • Logical components
 • Physical components
 • Global Service Overview
 • Global Service Attributes
 • Global Services and RAC
 • Global Services and Data Guard Broker
 • Global Connection Load Balancing
Oracle Database Exadata Cloud Service Overview
 • Introducing Exadata Cloud Service
 • Service Architecture, Availability, Scalability, Access and Security
 • Management Responsibilities
 • Storage Configuration & Management Details
 • Simple Web-Based Provisioning & Management
 • REST APIs
 • Patching Exadata Cloud Service
 • Migrating to Exadata Cloud Service
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń