Szkolenia IT / Oracle / Database

D80170GC20 Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units Ed 2

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 695,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 3 864,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 4 368,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This course is designed for developers with basic PL/SQL and SQL language skills. Students learn to develop, execute, and manage PL/SQL stored program units such as procedures, functions, packages, and database triggers. Students also learn to manage, PL/SQL subprograms and triggers.

Benefits To You
Students are introduced to the utilization of some of the Oracle-supplied packages. Additionally students learn to use Dynamic SQL, understand design considerations when coding using PL/SQL, understand and influence the PL/SQL compiler, and manage dependencies. In this course, students learn and use Oracle SQL Developer as the main environment tool to develop these program units. SQL*Plus is introduced as optional tools. Demonstrations and hands-on practice reinforce the fundamental concepts.
Uczestnicy
Database Administrators
Forms Developer
PL/SQL Developer
Portal Developer
System Analysts
Technical Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Familiarity with data processing concepts and technique
 • Familiarity with programming languages
 • Oracle Database 12c: Introduction for Experienced SQL Users
Suggested Prerequisites
 • Familiarity with data processing concepts and techniques
 • Familiarity with programming languages
Czego się nauczysz
 • Create, and execute stored procedures and functions.
 • Design and use PL/SQL packages.
 • Create overloaded package subprograms for more flexibility.
 • Utilize Oracle-Supplied Packages in Application Development.
 • Create triggers to solve business challenges.
 • Build and execute SQL statements dynamically.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Use conditional PL/SQL compilation and obfuscate (hide) code
 • Create triggers to solve business challenges
 • Manage dependencies between PL/SQL subprograms
 • Design PL/SQL code for predefined data types, local subprograms, additional pragmas and standardized constants and exceptions
 • Use the compiler warnings infrastructure
 • Create, use, and debug stored procedures and functions
 • Design and use PL/SQL packages to group and contain related constructs
 • Create overloaded package subprograms for more flexibility
 • Use the Oracle supplied PL/SQL packages to generate screen output, file output, and mail output
 • Write dynamic SQL for more coding flexibility

Course Topics

Introduction

 • Course Objectives, Course Agenda and Appendixes Used in this Course
 • Full Human Resources (HR) Schema
 • Online Oracle Database 12c SQL and PL/SQL documentation
 • PL/SQL development environments available in this course
 • Using the SQL Worksheet
 • Executing SQL Statements
 • Working With Script Files
 • Creating and Executing Anonymous Blocks
Working with Oracle Database Exadata Express Cloud Service
 • Overview of Oracle Database Exadata Express Cloud Service
 • Accessing Cloud Database using SQL Workshop
 • Connecting to Exadata Express Database using Database Clients
 • Using SQL Developer to work with Exadata Express Database
 • Using SQLcl to work with Exadata Express Database
 • Using SQL*Plus to work with Exadata Express Database
Creating Stored Procedures
 • PL/SQL blocks and subprograms
 • Uses and benefits of procedures
 • Working with procedures
 • Using formal and actual parameters
 • Identify the available parameter-passing modes
 • Passing parameters using the positional, named, or combination techniques
 • Handling exceptions in procedures
 • Viewing the procedure information
Creating Functions and Debugging Subprograms
 • Creating Stored Functions
 • The Difference Between Procedures and Functions
 • Working with Functions
 • Identifying the Advantages of Using Stored Functions in SQL Statements
 • Using User-Defined Functions in SQL Statements
 • Using a PL/SQL Function in the SQL WITH Clause
 • Defining and executing PL/SQL functions in SQL statements
 • Restrictions When Calling Functions from SQL statements
Creating Packages
 • Using PL/SQL Packages
 • Components of a PL/SQL Package
 • Visibility of a Package’s Components
 • Developing a PL/SQL Package
 • Creating the Package Specification and Package Body
 • Invoking the Package Constructs
 • Creating and Using Bodiless Packages
 • Removing a Package
Working With Packages
 • Overloading Subprograms
 • Using Forward Declarations to Solve Illegal Procedure Reference
 • Initializing Packages
 • Using Package Functions in SQL and Restrictions
 • Controlling Side Effects of PL/SQL Subprograms
 • Persistent State of Packages
 • Persistent State of Package Variables and Cursors
 • Using PL/SQL Tables of Records in Packages
Using Oracle-Supplied Packages in Application Development
 • Using Oracle-Supplied Packages
 • Examples of Some of the Oracle-Supplied Packages
 • Working of DBMS_OUTPUT Package
 • Using the UTL_FILE Package to Interact With Operating System Files
 • Using the UTL_MAIL Package
Using Dynamic SQL
 • Introduction to Dynamic SQL
 • The Execution Flow of SQL
 • Working With Dynamic SQL
 • When Do You Need Dynamic SQL?
 • Using Native Dynamic SQL (NDS)
 • Dynamic SQL with mock up application
 • Using BULK COLLECT and FORALL
 • Dynamic SQL using DBMS_SQL package
Creating Triggers
 • Different types of triggers
 • Database triggers and their use
 • Creating database triggers
 • Database trigger firing rules
 • Removing database triggers
Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers
 • Compound triggers
 • Mutating tables
 • Creating triggers on DDL statements
 • Creating triggers on system events
 • Displaying information about triggers
Design Considerations for PL/SQL Code
 • Standardizing constants with a constant package
 • Standardizing exceptions with an exception package
 • Writing PL/SQL code that uses local subprograms
 • Grant Roles to PL/SQL Packages and Standalone Stored Subprograms
 • Using the NOCOPY compiler hint to pass parameters by reference
 • Using the PARALLEL ENABLE hint for optimization
 • Using the AUTONOMOUS TRANSACTION pragma
 • Describing the differences between invoker rights and definer rights
Using PL/SQL compiler
 • Using the PL/SQL Compiler with initialisation parameters
 • Using the PL/SQL Compile Time Warnings
 • Viewing the Current Setting of PLSQL_WARNINGS
 • Viewing the Compiler Warnings
 • Guidelines for using PLSQL_WARNINGS
 • Conditional Compilation
Managing Dependencies
 • Dependent and referenced objects
 • Tracking procedural dependencies with dictionary views
 • Predicting the effect of changing a database object
 • Managing local and remote procedural dependencies
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń