Szkolenia IT / Oracle / Database

D80343GC20 Oracle Database 12c R2: Advanced PL/SQL Ed 2

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 695,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 3 864,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 4 368,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
In the Oracle Database 12c R2: Advanced PL/SQL course, students learn how to use the advanced features of PL/SQL in order to design and tune PL/SQL to interface with the database and integrate with the other applications in the most efficient manner. They learn to write powerful PL/SQL programs using external C/Java routines, fine-grained access packages, cursors, extended interfaces and collections.

Benefits To You
Students will benefit from using advanced features of program design, packages, cursors, extended interface methods, and collections and students learn how to write powerful PL/SQL programs. Programming efficiency, use of external C and Java routines, PL/SQL server pages, and fine-grained access are covered. Students learn how to write PL/SQL routines that analyze the PL/SQL applications and caching techniques that can improve performance. Students are introduced to the Virtual Private Database (VPD) to implement security policies and they learn techniques and tools to strengthen their applications against SQL injection attacks.
Uczestnicy
Application Developers
Database Administrators
Support Engineer
Technical Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Basic Knowledge of SQL, PL/SQL
 • Familiarity with programming languages
 • Knowledge of PL/SQL Program Units
 • Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units Ed 2
 • Oracle Database: SQL Workshop I Ed 2
Czego się nauczysz
Learn To:
 • Apply PL/SQL designing best practices.
 • Create PL/SQL applications that use collections.
 • Work with JSON data in the database.
 • Implement a virtual private database with fine-grained access control.
 • Write code to interface with external C and Java applications.
 • Write code to interface with large objects and use SecureFile LOBs.
 • Write and tune PL/SQL code effectively to maximize performance
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Design PL/SQL packages and program units that execute efficiently
 • Write code to interface with external applications and the operating system
 • Create PL/SQL applications that use collections
 • Learn to work with JSON data in relational database
 • Write and tune PL/SQL code effectively to maximize performance
 • Implement a virtual private database with fine-grained access control
 • Write code to interface with large objects and use SecureFile LOBs
Course Topics
Introduction

 • Course Objectives
 • Course Agenda
 • Describe the full Human Resources (HR) Schema
 • Identify the Appendices Used in this Course
 • Review the online Oracle Database 12c SQL and PL/SQL documentation and the additional available resources
 • List the PL/SQL development environments Available in this course
 • Start SQL Developer and Create a Database Connection
 • Use the SQL Worksheet
Oracle Database Exadata Express Cloud Service
 • Overview of Oracle Database Exadata Express Cloud Service
 • Accessing Cloud Database using SQL Workshop
 • Connecting to Exadata Express Database using Database Clients
 • Using SQL Developer to work with Exadata Express Database
Overview of Collections
 • Overview of Collections
 • Use Associative arrays
 • Use Nested tables
 • Use Varrays
Using Collections in PL/SQL
 • Write PL/SQL programs that use collections
 • Use Collections effectively
 • Enhancements to PL/SQL Type Binds
 • Binding PL/SQL only datatypes to SQL statements using DBMS_SQL
Manipulating Large Objects
 • Working with LOBs
 • Overview of SecureFile LOBs
Working with JSON Data
 • JSON Data
 • JSON data columns in tables
 • Generation of JSON data with SQL/JSON generation function
 • Querying JSON columns
 • PL/SQL object types for JSON
Using Advanced Interface Methods
 • Calling External Procedures from PL/SQL
 • Benefits of External Procedures
 • Understand how an external routine is called from PL/SQL
 • C advanced interface methods
 • Java advanced interface methods
 • Access PL/SQL blocks from from Java classes using JDBC
Performance and Tuning
 • Understand and influence the compiler
 • Tune PL/SQL code
 • Enable intra unit inlining
 • Identify and tune memory issues
 • Recognize network issues
 • Designing Applications for Real World Performance
Improving Performance with Caching
 • Describe result caching
 • Use PL/SQL function cache
 • Review PL/SQL function cache considerations
Analyzing PL/SQL Code
 • Finding Coding Information
 • PL/Scope Concepts
 • DBMS_METADATA Package
 • PL/SQL Enhancements
 • PL/SQL Pragma to mark an item deprecated
Profiling and Tracing PL/SQL Code
 • What is Tracing and Profiling
 • Tracing PL/SQL Execution
 • Tracing PL/SQL: Steps
Securing application through PL/SQL
 • Controlling Access to Program Units
 • Managing Access to data using PL/SQL
 • Creating Secure Application roles to control access to applications
Safeguarding Your Code Against SQL Injection Attacks
 • SQL Injection Overview
 • Reducing the Attack Surface
 • Filtering Input with DBMS_ASSERT
Security Features implemented through PL/SQL
 • Brief introduction to Security implementation
 • Fine Grained Access Control
 • Application Context
 • List the DBMS_RLS procedures
 • Implement a policy
 • Query the dictionary views holding information on fine-grained acces
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń