Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D83171GC20 Oracle WebLogic Server 12c: Performance Tuning Workshop

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 695,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 3 864,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 4 368,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle WebLogic Server 12c: Performance Tuning Workshop teaches you how to monitor the effects of a running
Oracle WebLogic Server application on the overall system. Expert Oracle University instructors will teach you through
interactive instruction, walking you through new concepts, while diving into real-world applications.


Benefits to You

Taking this course will help you develop the skills to increase the performance and scalability of your organization’s
applications and services with the Oracle WebLogic Server -- the world's #1 application server. You'll learn how to
simplify deployment and significantly improve time-to-market.

Tune the System

This training also teaches you how to tune the system at different levels to ensure that applications run smoothly without
overtaxing available resources. In addition, walk away with an understanding of how performance-test data is generated,
gathered, analyzed, and saved.

Identify Performance Differences

Finally, you'll learn how to use a combination of tools to examine system resource, Java Virtual Machine, and Oracle
WebLogic Server runtime metrics so that you can identify performance differences before and after configuration
changes. You'll also practice analyzing these differences to determine the settings that optimize application
performance.
Uczestnicy
Administrator
Java EE Developers
Project Manager
SOA Architect
Support Engineer
System Integrator
Technical Consultant
Web Administrator
Wymagania wstępne

Required Prerequisites

Adequate knowledge of administering Oracle WebLogic Server
Oracle WebLogic Server 12c: Administration I

Suggested Prerequisites

Basic knowledge of Java programming
Czego się nauczysz
 • Configure a work manager for an application.
 • Monitor and tune Java EE applications.
 • Use a standard tuning methodology.
 • Tune an operating system to support WebLogic.
 • Monitor and tune JVM performance.
 • Monitor and tune server performance.
 • Monitor and tune cluster performance.
 • Monitor and tune JDBC services.
 • Monitor and tune a persistent store.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Configure a work manager for an application.
 • Monitor and tune Java EE applications.
 • Use a standard tuning methodology.
 • Tune an operating system to support WebLogic.
 • Monitor and tune JVM performance.
 • Monitor and tune server performance.
 • Monitor and tune cluster performance.
 • Monitor and tune JDBC services.
 • Monitor and tune a persistent store.

Course Topics
Tuning Methodology

 • Introduction to Performance Tuning
 • Benchmarking
 • Load and Stress Testing
 • Identifying Bottlenecks
 • Performance Monitoring and Testing Tools
Tuning Operating Systems
 • Operating System Resources
 • Linux Performance Monitoring
Monitor and Tune JVM Performance
 • JVM Performance: Overview
 • The JVM and Garbage Collection
 • Command-Line JVM Tools
 • GUI JVM Tools
Monitor and Tune Server Performance
 • Domain Startup Mode
 • On-Demand Deployment
 • Native I/O Performance Pack
 • Overload Protection
 • Garbage Collection Thresholds
 • Connection Backlog
 • Secure Sockets Layer (SSL) Tuning
 • Logging Considerations
Monitor and Tune Cluster Performance
 • Clustering: Review
 • Load Balancing and Failover
 • HTTP Session Persistence: Review
 • Deployment Packaging
 • Peer-to-Peer Communication
 • Basic Cluster Architecture
 • Multitier Cluster Architecture
 • Load Balancers
Monitoring and Tuning Data Sources and Persistent Stores
 • JDBC: Review
 • JDBC and Application Design
 • Connection Pools
 • Logging Last Resource (LLR) Transactions
 • Batch Updates
 • Transactions
 • Persistent Stores
 • Database Tuning
Configuring Work Managers
 • Monitoring a Server Thread Pool
 • WebLogic Server Thread Tuning
 • Work Manager
 • Work Manager Configuration
 • Tuning Transactions
Monitoring and Tuning Java EE Applications
 • Tuning Web Applications
 • Tuning Enterprise JavaBeans (EJBs)
 • Tuning JPA
 • Tuning Web Services
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie