Szkolenia IT / Oracle / Database

D86902GC10 Using Oracle NoSQL Database Workshop Ed 1

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 5 960,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 5 548,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
In the Using Oracle NoSQL Database Workshop, you’ll learn how Oracle NoSQL Database is used by administrators as well as developers. Learn about the features and benefits of the Oracle NoSQL Database, how to optimize the KVStore's performance, how to manage backup and recovery and how to develop applications for Oracle NoSQL Database.

Please Note: This course is made up of two independent Oracle NoSQL courses: Oracle NoSQL Database for Administrators & Oracle NoSQL Database for Developers.

Benefits To You
Learn why and how Oracle NoSQL Database is used to store data, generally Big Data. Identify the features and benefits of the Oracle NoSQL Database. Understand the key concepts of the NoSQL technology and when to use the Oracle NoSQL Database versus an RDBMS.

Learn to design the schema for a Java application using a table based approach as well as a key value pair approach. Learn to create the code for storing, manipulating, and deleting data stored in a KVStore. You will also learn to handle exceptions and implement security, consistency, and durability policies for the KVStore and an application.
Uczestnicy
Application Developers
Database Administrators
Developer
Java Developers
Wymagania wstępne
Suggested Prerequisites
 • Java SE7 Fundamentals
Czego się nauczysz
 • Plan installation of Oracle NoSQL Database.
 • Install and configure Oracle NoSQL Database.
 • Deploy Oracle NoSQL Database KVStore.
 • Secure the configuration.
 • Extend a KVStore by increasing the replication factor or capacity of the KVStore.
 • Troubleshoot installation and hardware failures.
 • Monitor and optimize Oracle NoSQL Database performance.
 • Perform backup, recovery, and upgrades.
 • Design a schema for Oracle NoSQL Database.
 • Use Oracle NoSQL Database APIs in an application to create, retrieve, and update data in a KVStore.
 • Encrypt data and create consistency and durability policies according to application requirements.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Encrypt data and create consistency and durability policies according to application requirements
 • Plan installation of Oracle NoSQL Database
 • Install and configure Oracle NoSQL Database
 • Deploy Oracle NoSQL Database KVStore
 • Secure the configuration
 • Extend a KVStore by increasing the replication factor or capacity of the KVStore
 • Troubleshoot installation and hardware failures
 • Monitor and optimize Oracle NoSQL Database performance
 • Perform backup, recovery, and upgrades
 • Use Oracle NoSQL Database APIs in an application to create, retrieve, and update data in a KVStore
 • Design a schema for Oracle NoSQL Database

Course Topics

Oracle NoSQL Database: Overview

 • Course Objectives
 • Key Features
 • Benefits of Using Oracle NoSQL Database
 • Supported Data Types
 • How Does the Oracle NoSQL Database Work?
 • Oracle NoSQL Database Components
 • Partitions and Key Value Pairs
 • Performance and Throughput
Planning An Installation
 • KVStore Analysis: Tasks
 • Understanding Storage Capacity and Throughput Capacity
 • Using InitialCapacityPlanning Spreadsheet
 • Application Requirements
 • Hardware Requirements
 • Performance Requirements: Estimating Workload
 • Performance Requirements: Estimating Throughput
 • Configuration Requirements
Deploying a KVStore
 • Creating Directories
 • Extracting Software
 • Verifying the Installation
 • Configuring the Replication Nodes
 • Using the makebootconfig Utility
 • Starting the Admin CLI
 • Configuring KVStore
 • Creating a Data Center/Zone
Modifying a KVStore
 • Reasons to modify a cluster
 • Increasing a clusters capacity
 • Increasing a clusters replication factor
 • Steps to modify a cluster
Securing the Configuration
 • Security Overview
 • Performing a secure installation using makebootconfig
 • Secure an existing installation using securityconfig
 • Security.xml Parameters
 • Encrypting Data
 • Configuring Authentication
 • Default Security Policies
 • Security Guidelines
Disaster Recovery
 • Fixing Hardware Failures
 • Verifying a KVStore
 • Verify Command
 • Hardware Failures: Overview
 • Network Failure
 • Recovering from Network Failure
 • Detecting Storage Device Failures
 • Replacing a Failed Storage Device
Monitoring a  KVStore
 • Introducing KVStore Parameters
 • Changing Parameters Using CLI
 • Changing Parameters Using Admin Console
 • Setting Replication Node Policy
 • Best Practice: Set Optimal JE Cache Size
 • Best Practice: JVM
 • Best Practice: Set Optimal Java Heap Size
 • General Monitoring
Managing a KVStore
 • Backup Process
 • Using Snapshots
 • Recovery Process
 • Using a Load Program
 • Upgrading the Software
Schema Design
 • Importance of Schema Design
 • Schema Design Options in ONDB
 • Key-Value Data Model
 • Table Data Model: Overview
 • Designing Parent Tables
 • Table Field Data Types
 • Keys and Indexes for Table Data Model
 • Defining Child Tables
Application Specific Requirements
 • Understanding the Write and Read Process
 • Consistency Policy: Definition
 • Applying Consistency
 • Default Consistency
 • Types of Consistency Polices
 • Predefined Consistency Policies
 • Time-based Consistency Policy
 • Version-based Consistency Policy
Creating Tables
 • Creating Tables: Overview
 • Data Definition Language Commands
 • Using Create Table
 • Using Check Constraint
 • Creating a Table from Java Application
 • Introducing TableAPI
 • Executing a DDL Command
 • Creating a Table from CLI
Writing Data To Tables
 • Using the TableAPI
 • TableAPI Methods for Write Operations
 • Writing Rows to Tables: Steps
 • Constructing Handles
 • Creating Row Object, Adding Fields, and Writing Records
 • Write Method Definitions
 • Creating the Row Object
 • Using the Row Object
 • Retrieving Table Data
 • Reading a Table: Overview
Retrieving Table Data
 • Retrieving Single Row
 • Retrieving Multiple Rows
 • Retrieving Child Tables
 • Iterating A Table
 • Using MultiRowOptions
 • Specifying Ranges
Manipulating Data Stored in Key-Value Model
 • Structure of a Record: Review
 • Creating a Key Component: Overview
 • Creating Key Components
 • Creating a Value Component: Overview
 • Creating a Value
 • Retrieving Records: Overview
 • Writing Key-Value Pair to KVStore
 • Deleting Records
Configuring Consistency
 • Consistency: Review
 • Viewing the Default Consistency
 • Creating Consistency Policies: Overview
 • Using a Pre-defined Consistency
 • Creating a Time Based Consistency
 • Creating a Version Based Consistency
 • Changing a Default Consistency
Configuring Durability
 • Durability: Review
 • Viewing Default Durability
 • Creating Durability Policies: Overview
 • Setting a Synchronization-based Durability Policy
 • Setting an Acknowledgement-based Durability Policy
 • Creating a New Durability Policy
 • Changing the Default Durability
Creating Transactions
 • What is a Transactional Operation?
 • Points to Remember
 • Process
 • TableOperationFactory: Methods
 • Executing Operation Syntax
Handling Large Objects
 • Introducing Large Objects
 • Oracle NoSQL APIs for Large Objects
 • Large Objects Storage
 • Creating Large Object Keys
 • Creating Key for Table API Users
 • Storing Large Objects: API Overview
 • Retrieve Large Objects: API Overview
 • Deleting Large Objects: API Overview
Accessing a Secure Store
 • Secure KVStore: Overview
 • Security Features
 • Obtaining a Handle to Secure Store
 • Security Parameters
 • Specifying Security Properties
 • Security Constants
Handling Exceptions
 • Understanding Exceptions
 • Oracle NoSQL Database Exceptions
 • Handling RequestTimeoutException
 • Methods that Throw RequestTimeoutException
 • RequestLimitException
 • RequestLimitConfig
 • FaultException
 • Contingency Exception
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie