Szkolenia IT / Oracle / Systems

D89007GC10 Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.x for Architects

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 5 302,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 4 366,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 4 938,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
The Exalogic engineered system provides your mission-critical applications with a high performance, reliable, and secure ecosystem. Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.x for Architects helps ensure that IT organizations can successfully integrate their applications into this unique environment that includes InfiniBand networks, ZFS storage, and virtual data centers.

IT Road Map
Identify the core design decisions and implementation tasks for Exalogic deployments, from installation through production, maintenance, and disaster recovery.

Multitenancy
Design accounts, vServers, networks, and distribution groups to support an implementation. Learn how best to isolate network and storage data within a shared Exalogic infrastructure.

Networks and Storage
Design public and private networks on the InfiniBand fabric along with NFS projects and shares on the Exalogic storage appliance.
Uczestnicy
Architect
SOA Architect
Systems Architects
Wymagania wstępne
Suggested Prerequisites
 • Familiarity with Fusion Middleware
 • Familiarity with basic Unix network and storage concepts
Czego się nauczysz
 • Create an Exalogic implementation road map.
 • Design Exalogic accounts and vServers to support an application.
 • Identify key best practices related to Exalogic networking and storage.
 • Plan for backup, disaster recovery, and patches.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Design for high availability and maintainability on Exalogic
 • Plan for backup and disaster recovery on Exalogic
 • Identify Exalogic patching tools
 • Enumerate the core elements of an Exalogic solution
 • Plan an Exalogic installation
 • Describe the relationship of Fusion Middleware to Exalogic
 • Design cloud accounts, users, and vServers
 • Design Exalogic networks
 • Design Exalogic storage projects and shares
 • Identify Exalogic security best practices

Course Topics

The Exalogic Solution

 • Why Exalogic?
 • Machine Topology
 • What is InfiniBand?
 • Comparing Rack Configurations
 • Server Virtualization and vServers
 • What is Exalogic Control?
 • Exalogic Deployment Phases
 • Implementation Road Map
Fusion Middleware and Exalogic
 • WebLogic Server Overview
 • Load Balancing Considerations
 • Traffic Director Overview
 • Basic Exalogic and WebLogic Examples
 • Exalogic and Coherence Example
 • Exalogic and SOA Suite Example
 • General Database Considerations
Oracle Applications and Exalogic
 • Application Templates for Exalogic
 • Exaccelerators
Network Design
 • IP over InfiniBand Networks
 • Ethernet over InfiniBand Networks
 • Network High Availability
 • Public Network Recommendations
 • Private Network Example
 • Exadata Networking
 • EoIB and VLAN Recommendations
 • Network Recommendations for FMW
Storage Design
 • Exalogic Storage Options
 • ZFS Appliance Capabilities
 • Projects and Shares
 • Comparing Volumes and Shares
 • Storage Recommendations for FMW
 • Redundant Installations and Rolling Upgrades
 • FMW Storage Examples
 • Recommended NFS v4 Architecture
Tenant Design
 • What is an Account?
 • What is a vCPU?
 • What is a vServer Type?
 • What is a vServer Template?
 • What is a Distribution Group?
 • vServer High Availability
 • Account Example
 • How Many Servers to Run on a vServer
Security and Multitenancy
 • ExaPassword
 • STIGfix
 • Partition Membership
 • EoIB, VLANs and Partitions
 • Storage Access Control
 • Shared Services in a vDC
 • LDAP Load Balancing
 • Traffic Director Firewall
Backup and Recovery
 • ZFS Snapshots
 • OS Snapshots
 • Volume Snapshots
 • ExaBR
 • Exalogic Backup Recommendations
 • FMW Backup Recommendations
 • Integration with External ZFS
 • Integration with Tape Backup
Disaster Recovery
 • Discovery Recovery Topology
 • Recommended DR Architecture
 • DR Best Practices
 • ZFS Storage Replication
 • Storage Replication Modes
 • FMW Replication Recommendations
 • vDC and DR Considerations
 • Oracle Site Guard
Patching and Maintenance
 • ExaCheck
 • ExaLogs
 • Hardware Maintainability
 • ASR Framework
 • Exalogic Patch Set Updates
 • ExaPatch
 • Exalogic YUM Recommendations
 • OPatch
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń