Szkolenia IT / Oracle / Database

D90840GC10 Oracle Database Security: Preventive Controls for Developers Ed 1

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 867,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 1 738,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle Database Security: Preventive Controls for Developers training teaches you how to use Oracle Database application features to meet the security, privacy and compliance requirements of your organization, as the current regulatory environment requires better application security at the database level. You'll learn how to secure access to your database applications, while using database features that enhance data access and confidentiality.

Benefits to You
Taking this course gives you a chance to engage in hands-on practices and demonstrations that will teach you how to use preventive control features of Oracle Database 12c. As a result, you can secure your applications using Oracle Enterprise Manager Cloud Control or other simple tools like SQL*Plus. Furthermore, you'll develop expertise using the following security features of the database: Application Context, Fine Grained Access Control, Virtual Private Database, Oracle Label Security, and Real Application Security. You'll also become familiar with implementing suggested Oracle solutions for common problems.


Uczestnicy
Application Developers
Application Server Administrators
Security Administrators
System Analysts
Systems Architects
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Create PL/SQL procedures
 • Good knowledge of Oracle Database Applications
 • Good understanding of SQL
 • Introduction to Oracle Database Security Ed 1
Suggested Prerequisites
 • Create and manage database users, roles, and privileges
Czego się nauczysz
 • Enumerate Oracle security solutions to meet application security requirements.
 • Define application contexts (locally and accessed globally).
 • Control the data access using Virtual Private Database and Oracle Label Security.
 • Build secure applications using Real Application Security.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Define application contexts (locally and accessed globally)
 • Control the data access using Virtual Private Database and Oracle Label Security
 • Build secure applications using Real Application Security
 • Enumerate Oracle security solutions to meet application security requirements

Course Topics

Introduction

 • Course Objectives and Schedule
 • Course Practices and Additional Information
Using Application Contexts
 • Description of Application Context
 • Application Context Implementation
Implementing Virtual Private Database
 • Fine-Grained Access Control and VPD
Implementing Real Application Security
 • Real Application Security Overview
 • RAS Implementation and Use
Implementing Oracle Label Security
 • Access Control Overview
 • Oracle Label Security Registration
 • Oracle Label Security Policies Management
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń