Szkolenia IT / Oracle / Database

D90871GC10 MySQL Fundamentals Ed 1

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 468,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 6 955,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 6 955,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

The MySQL Fundamentals training is the first step in mastering MySQL, the world's most popular open source database. Develop solid understanding and practical experience using relational databases, SQL and the MySQL Server and tools.In this course, you will be introduced to the MySQL Cloud Service.

Benefits to You
This course will teach you everything you need to know to start using the incredibly popular MySQL database in your Web, Cloud and embedded applications. In learning about MySQL you will also gain an understanding of relational databases in general, learning how to design your database so it's robust and efficient. Furthermore, you will harness that power by learning SQL and using it to build databases, populate them with data and query that data through extensive hands-on practices.

Manage Your MySQL Database
In addition to covering core concepts, this course introduces you to more advanced tools and techniques to help you manage your MySQL database and data. At the end of the course, you will be confident in your ability to use the MySQL database and put your new skills to work.

Benefits:
 • Explain the relational database model.
 • Describe the features and benefits of MySQL.
 • Install and configure the MySQL server and clients.
 • Design efficient databases.
 • Use Structured Query Language (SQL) to build your database and query data.
 • Employ appropriate MySQL tools.
 • Gain an understanding on the MySQL Cloud Service.
 

Target audience:

 • Application Developers
 • Database Administrators
 • Database Designers
 • Developer
 
Prerequisites
Required Prerequisites
 • Basic computer literacy
Suggested Prerequisites
 • Knowledge of database concepts
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Course Objectives

 • Describe the features and benefits of MySQL
 • Explain the basics of relational databases
 • Design an effective database
 • Issue MySQL statements from the mysql command-line client
 • Perform database operations by using MySQL Workbench
 • Select appropriate data types for your database
 • Build a database and tables by using SQL
 • Modify the structure of your database
 • Create indexes and keys
 • Add or update database data
 • Query data with SELECT statements
 • Join data from multiple tables
 • Use built-in MySQL functions
 • Export and import database data
 • Explain database transactions
 • Gain an understanding on the MySQL Cloud Service
Informacje dodatkowe

Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń