Szkolenia IT / Oracle / Database

D90871GC10 MySQL Fundamentals Ed 1

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 000,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 3 456,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 3 728,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
The MySQL Fundamentals training is the first step in mastering MySQL, the world's most popular open source database. Develop solid understanding and practical experience using relational databases, SQL and the MySQL Server and tools.In this course, you will be introduced to the MySQL Cloud Service.


Benefits to You
This course will teach you everything you need to know to start using the incredibly popular MySQL database in your Web, Cloud and embedded applications. In learning about MySQL you will also gain an understanding of relational databases in general, learning how to design your database so it's robust and efficient. Furthermore, you will harness that power by learning SQL and using it to build databases, populate them with data and query that data through extensive hands-on practices.

Manage Your MySQL Database
In addition to covering core concepts, this course introduces you to more advanced tools and techniques to help you manage your MySQL database and data. At the end of the course, you will be confident in your ability to use the MySQL database and put your new skills to work.
Uczestnicy
Application Developers
Database Administrators
Database Designers
Developer
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Basic computer literacy
Suggested Prerequisites
 • Knowledge of database concepts
Czego się nauczysz
 • Explain the relational database model.
 • Describe the features and benefits of MySQL.
 • Install and configure the MySQL server and clients.
 • Design efficient databases.
 • Use Structured Query Language (SQL) to build your database and query data.
 • Employ appropriate MySQL tools.
 • Gain an understanding on the MySQL Cloud Service.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Describe the features and benefits of MySQL
 • Explain the basics of relational databases
 • Design an effective database
 • Issue MySQL statements from the mysql command-line client
 • Perform database operations by using MySQL Workbench
 • Select appropriate data types for your database
 • Build a database and tables by using SQL
 • Modify the structure of your database
 • Create indexes and keys
 • Add or update database data
 • Query data with SELECT statements
 • Join data from multiple tables
 • Use built-in MySQL functions
 • Export and import database data
 • Explain database transactions
 • Gain an understanding on the MySQL Cloud Service

Course Topics

Introduction to MySQL

 • Course Goals
 • Course Lesson Map
 • Classroom Environment
 • MySQL Overview
 • What is MySQL Cloud Service
 • What it means to provision a MySQL Cloud Service instance
 • How an instance of MySQL Cloud Service differs from having an on-premises instance
 • How MySQL course content covers material that applies whether you run MySQL locally or in MySQL Cloud Service
MySQL Server and Client
 • MySQL Client/Server Model
 • MySQL Connectors
 • Installation of the MySQL server
 • Setting the root Password
 • Starting and stopping the MySQL server
 • Using the mysql client
 • MySQL Workbench
Database Basics
 • Basics of Relational Databases
 • Spreadsheet Versus Database
 • Entities and Relationships
 • Relationship Categories
 • SQL Language and MySQL
 • SQL data definition language
 • SQL data manipulation language
Designing Your Database
 • Database Modeling
 • Keys
 • Normalization
 • Database Design
 • Viewing and Evaluating a Database
Data Types
 • Data Types as Part of Database Design
 • Numeric Data Types
 • Temporal Data Types
 • String Data Types
 • Character Set and Collation Support
 • Data Type Considerations
 • The Meaning of NULL
Creating Databases and Tables
 • Creating a Database
 • Creating a Table
 • Showing How a Table Was Created
 • Column Options
 • Table Options
 • Indexes, Keys, and Constraints
Modifying Databases and Tables
 • Deleting databases and tables
 • Creating a New Table Using an Existing Table
 • Confirming the Creation of a New Table
 • Copying an Existing Table Structure
 • Creating a Temporary Table
 • Adding, removing and modifying table columns
 • Adding, removing and modifying Indexes
Querying Table Data
 • The SELECT Statement
 • Creating Views
 • Querying Data from an Application
 • Exporting and Importing a Delimited File
 • Troubleshooting: Authorization Levels
Modifying Table Data
 • Manipulating Data
 • Inserting records
 • Replacing existing records
 • Updating existing records
 • Deleting records
 • Exporting and importing a script
 • Multistatement Transactions
 • Modifying Data from an Application
Functions
 • Functions in MySQL Expressions
 • Using Functions
 • String Functions
 • Date and time functions
 • Numeric Functions
 • Aggregate Functions
 • Spaces in Function Names
Joining Tables
 • Querying Multiple Tables
 • Joining Tables with SELECT
 • Inner Joins
 • Outer Joins
 • Table Name Aliases
Conclusion
 • Course Goals
 • MySQL Curriculum Path
 • MySQL Resources
 • Evaluation
 • Final Q&A
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie