Szkolenia IT / Oracle / Enterprise Management

D92199GC20 Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Ed 2

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 4 608,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 5 214,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c training teaches you how to use Enterprise Manager Cloud Control to monitor and manage your enterprise-computing environment. You'll learn how to use the Cloud Control framework, the out-of-box capability to manage Oracle targets, individually or in groups with templates, monitor the compliance of targets, use the job system to automate commonly performed tasks, view and compare configurations and create and use predefined and customized reports.

Benefits to You
You'll walk away from this course with the ability to use the core functionality of Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13.1. You will have also developed the knowledge and skills to use Cloud Control to manage an enterprise environment. This includes tasks like organizing targets into groups, setting up your administrators and their privileges, implementing monitoring of your targets, monitoring Systems and Services, using the Job System, viewing and comparing system configurations, managing compliance and producing reports with BI Publisher.

Participate in Hands-On Exercises
By engaging in hands-on practices to reinforce new knowledge, you will learn how to use the features of Cloud Control to manage, monitor, and administer your data center.
Uczestnicy
Database Administrators
System Administrator
System Integrator
Systems Architects
Technical Administrator
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c: Advanced Configuration Workshop
 • Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c: Install & Upgrade Ed 2
Suggested Prerequisites
 • Familiarity with Database Control
 • Familiarity with Fusion Middleware Control
 • Good knowledge of Linux
Czego się nauczysz
 • Navigate and monitor the overall health of your Cloud Control system.
 • Organize targets and groups.
 • Setup targets monitoring, alerts and notifications.
 • Use the job system to create and manage jobs to automate commonly performed tasks.
 • View, search and compare configurations.
 • Manage targets patching.
 • Explain compliance policies and evaluate policy violations.
 • Use BI Publisher to generate custom reports.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Navigate and monitor the overall health of your Cloud Control system
 • Organize targets and groups
 • Setup targets monitoring, alerts and notifications
 • Use the job system to create and manage jobs to automate commonly performed tasks
 • View, search and compare configurations
 • Manage targets patching
 • Explain compliance policies and evaluate policy violations
 • Use BI Publisher to generate custom reports

Course Topics

Introduction

 • Key Challenges for Administrators
 • What Is Enterprise Manager Cloud Control?
 • Built-in and Integrated Manageability
 • This Course in Context
 • Course Schedule
 • Classroom Setup
Enterprise Manager Core Concepts
 • Review Oracle Enterprise Manager architecture
 • Security (high level)
 • Controlling the Cloud Control Framework
 • Self-Monitoring and Maintenance
 • Backup and Recovery: Repository, OMS and OMA, Software Library
 • Viewing Log Files and Trace Files
Targets Setup
 • Targets discovery (review)
 • Administration Hierarchy
 • Groups
 • Target Properties
Oracle Cloud In Your IT Ecosystem
 • Describe the benefits of having Oracle Cloud services in your IT Ecosystem
 • Explore how Oracle Cloud services can be managed and why Enterprise Manager Cloud Control is a superior choice
 • Describe how Enterprise Manager Cloud Control establishes a connection to Oracle Cloud services
 • Explore the new capabilities that are unlocked when Cloud Control is managing Oracle Cloud services
Roles and Privileges
 • Roles
 • Privileges
 • Who can define Roles and Privileges
 • Privileges and Roles Uses
Monitoring Standards
 • Define monitoring standards
 • Setting and using metric thresholds
 • Using Monitoring Templates and templates collection
Managing Events and Incidents
 • Metric Thresholds and Settings
 • Define and manage incidents
 • Distinguish between incidents and problems
 • Monitor problems (including incidents flooding)
 • Use incident rule sets
 • Describe the processing priority of rules and notifications
 • Corrective Actions
 • Incidents Dashboard
Using Notifications, Blackouts and Brownouts
 • Define Blackouts and Brownouts, benefits
 • Blackouts
 • Brownouts
 • Monitoring Service
 • Receiving Alerts and Notifications
 • Metric Extensions
Using the Job System
 • Core Concepts and Tasks: what is new in EM 13c
 • Understand job privileges
 • Distinguish predefined jobs for your user-defined ones
 • Create and manage jobs of different types
 • Creating a Multi-Task Job
 • Use the job library
 • Enable job notifications
 • View job activity
Managing Systems and Services
 • Workflow for Systems and Services
 • Define and administer systems
 • Viewing the System Topology
 • Define and create services, service types
 • Define and monitor the availability of a service
 • Discuss the use of beacons
 • Define and monitor service levels
 • Specifying Service Level Rule Elements
Patching and Provisioning
 • Software life-cycle management
 • Provisioning and patching
 • Software library review
 • Use of Deployment Procedure Manager
 • Deployment procedures and use cases
 • Bare metal provisioning
 • Software patching: modes and workflow
 • Software Upgrades
Managing Configurations
 • What Is Configuration Management?
 • Viewing Configurations
 • Comparing Configurations
 • Searching the Enterprise Configuration
 • Configuration topology
Managing Compliance
 • Compliance Management
 • Define compliance management: framework, standards, and rules
 • Describe the predefined compliance functionality
 • Assign compliance standards to targets
 • View the results: score and importance
 • Point out the doc Oracle® Enterprise Manager Cloud Control Oracle Database Compliance Standards
Producing and Using EM Reports Using BI Publisher
 • Information Publisher vs BIP: IP deprecated
 • BIP intro and configuration basics
 • Using Oracle-Provided BIP Reports
 • Reporting on Targets
 • Workflow for Creating Reports
 • Schedule, save, and email reports
 • Publish Enterprise Manager Reports
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń