Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D93505GC10 Oracle Service Bus 12c: New Features Ed 1

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 556,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 3 072,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 3 310,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle Service Bus 12c: New Features Ed 1 training covers the new features and capabilities of Service Bus 12c as compared to the OSB 11g product version. Other adminstration topics are covered to acquaint new 12c users to the Enterprise Manager Fusion Middleware Control web application, which now augments the Oracle Service Bus Console web application.

Benefits to You
By taking this course, you'll have a seamless transition from Service Bus 11g to 12c. Be it related to the IDE or the usage of Fusion Middleware Control, this course has coverage. You'll get the chance to apply new knowledge and skills through hands-on exercises that give you actual experience developing in the new JDeveloper IDE. Walk away the the ability to troubleshoot and debug tasks as well.
Uczestnicy
Developer
Functional Implementer
J2EE Developer
SOA Architect
Technical Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Oracle Service Bus 11g Design and Development Experience
 • XML Programming Experience
Suggested Prerequisites
 • Experience using JDeveloper
 • Oracle SOA Suite 11g : Build Composite Applications
 • SOA Adoption and Architecture Fundamentals
Czego się nauczysz
Learn To:
 • Describe the new features of Oracle Service Bus 12c.
 • Understand how, when and why to use the new features of Oracle Service Bus 12c.
 • Use the new features of Oracle Service Bus 12c to become more productive as a developer.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Become familiar with the new features of Oracle Service Bus 12c
 • Describe the differences between the three Quick Start Domain options
 • Understand the basic usage of JDeveloper for creating Oracle Service Bus projects and resources
 • Populate MDS repository with source data
 • Access the Fusion Middleware Control Console and identify its various Service Bus options
 • Describe the message flow process
 • Monitor the health of your service bus
 • Editing the Oracle Diagnostics Log (ODL) configuration
 • Use the new Disable/Enable feature for stages & actions
 • Debug SB message flows from within JDeveloper
 • Describe the role of XPath, XQuery, and XSLT in the way Service Bus handles data
 • Describe JCA transport and adapters
 • Migration of OSB 11g projects to SB 12c
 • Explain how Oracle MFT works with SB to handle large message transfers
 • Use the new REST binding wizard for creating REST-ful SB services

Course Topics

Overview

 • Context of Service Bus within SOA Suite 12c
 • Differences between 11g and 12c installation
 • Overview of course lessons and topics
 • Overview of Service Bus development and adminstration tools
Quick Start for Developers    
 • Leveraging the Quick Start Installer for 12c
 • Starting JDeveloper
 • Configuring Integrated and Stand-Alone domains
 • Creating Application Server connections
Getting Familiar with SB 12c & JDeveloper
 • Understanding the 12c topology and architecture
 • Using JDeveloper to create SB Projects
 • Using the Service Bus Test console
 • Introduction to Pipeline Message Flow Component
 • Leveraging the new Dependency Explorer
 • Configuring and using the new File-based design-time MDS repository
Service Bus Administration & Management Tools    
 • Using the new Enterprise Manager Fusion Middleware Control for monitoring Service Bus projects and resources
 • Understanding unique and overlapping capabilites between the Service Bus Console and the EM FMW Control
 • Using the new Service Bus Console
 • Understanding session management
 • New Service Bus security roles for 12c
Shared Variables, Pipelines and Templates    
 • Creating and using Pipeline Message Flow components
 • Creating and using user-defined shared context variable across multiple pipeline components
 • Creating and using the new Pipeline Template
 • Unlinking tempate-based Pipeline components
Monitoring, SLA Alerts and Reports    
 • Creating alert destinations
 • Defining SLAs with EM FMW Control
 • Viewing reports with EM FMW Control
 • Monitoring service metrics with EM FMW Control
Testing and Debugging    
 • Configuring and leveraging the new Oracle Diagnostic Log for troubleshooting and debugging
 • Enabling and disabling message flow stages and actions
 • Exploring the Test console options in JDeveloper
 • Using the new Service Bus 12c debugger tool in JDeveloper
Message Transformations    
 • Transforming messages with the new XSLT Mapper tool
 • Creating XQuery transformations with JDeveloper
 • Creating nXSD transformations with the Native Format Builder wizard
 • Using the new nXSD Translate action in message flows
Adapters & Transports
 • Understanding JCA adpaters and SB transports
 • Using the SOA-DIRECT transport with SOA composite application services
 • Creating REST-ful proxy services using the new REST binding wizard
 • Virtulizing external REST-ful services using the new REST binding wizard
Additional Topics
 • How to migrate OSB 11g projects and resources to Service Bus 12c
 • Understanding OWSM policy support for Service Bus 12c
 • Understanding MFT and Service Bus integration use cases
 • Configuring and using the new SB Resequencer for 1-way pipeline components
 • Leveraging the Service Bus Maven plugin for SB projects
Appendix A: Split-Join Message Flow Component
 • Understanding split-join patterns
 • Creating Split-Join Message Flow Components in JDeveloper
Appendix B: Production Installation of Service Bus 12c
 • Supported configurations
 • Using the Installation wizard
 • Using the Repository Creation Utility (RCU)
 • Creating Service Bus 12c production domains
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie