ITIL® i Zarządzanie usługami / DevOps

DevOps_CAPO DevOps – Certified Agile Process Owner (CAPO)®

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 850,00 zł
Cena promocyjna: 2 340,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 450,00 zł
Cena promocyjna: 2 090,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 450,00 zł
Cena promocyjna: 2 090,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

Celem 2-dniowego szkolenia Certified Agile Process Owner (CAPO)® jest zapoznanie uczestników ze zwinnym podejściem do zarządzania cyfrowymi usługami z perspektywy właściciela procesu ITSM, w szczególności zrozumienie:

 • Koncepcji zwinnego zarządzania usługami (Agile Service Management).
 • Roli i odpowiedzialności Właściciela Procesu.
 • Zarządzania backlogiem procesu i jego priorytetyzowania.
 • Tworzenia i wykorzystywania user stories.
 • Współpracy z interesariuszami procesu i innymi Właścicielami Procesów.
 • Nadzorowania działań związanych ze zwinnym projektowaniem i doskonaleniem procesu.
 • Zarządzania zmianami organizacyjnymi.
 • Monitorowania i mierzenia wydajności procesu.
 • Przeprowadzania przeglądów procesu i identyfikowania ulepszeń.
Czego się nauczysz
 • Świadomości działania w modelu Ciągłego dostarczania oprogramowania.
 • Zrozumienia roli Agile Process Ownera, będącego operacyjnym odpowiednikiem certyfikowanego Scrum Product Ownera (CSPO) z zespołu Developerskiego, który odpowiada za maksymalizację wartości procesu oraz za pracę zespołu doskonalącego proces.
 • Zrozumienia charakterystyki zwinnego procesu.
 • Zastosowania i integracji sposobu myślenia Agile i Scrum do roli Właściciela Procesu.
 • Stosowania DevOps do zbudowania "wystarczającego" procesu i ciągłego dostosowywania go do celów biznesowych.
W trakcie kursu uczestnicy biorą udział w unikalnych ćwiczeniach mających na celu zrozumienie modelu DevOps, poznają przykładowe dokumenty, szablony, narzędzia i techniki, a także uzyskują dostęp do dodatkowych źródeł informacji.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
 • Właściciele procesów ITSM, np. Incident Management Process Owner lub Change Management Process Owner, pragnący stosować techniki Agile, Scrum i DevOps do zaprojektowania zwinnych procesów i dalszego ich doskonalenia.
 • Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za projektowanie, reorganizację i doskonalenie procesów ITSM.
 • Konsultanci pomagający swoim klientom prowadzić inicjatywy doskonalenia procesów.
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za:
 • 1- zarządzanie wymaganiami związanymi z procesami;
 • 2- zapewnienie efektywności i skuteczności działania procesów;
 • 3- maksymalizację wartości procesów.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Podstawy projektowania procesów

 • Zakres odpowiedzialności właściciela procesu
 • Wiedza, umiejętności i atrybuty właściciela procesu
 • Wybór właściciela procesu
 • Powiązane role: Process Manager, Global Process Owner, Value Stream Owner, rola Service Management Office (SMO)


Podstawy Agile:

 • Co to jest Agile?
 • Manifest Agile
 • Dlaczego projekty zwinne są skuteczne?


Podstawy Scruma:

 • Role, artefakty i zdarzenia
 • Filary Scruma
 • Scrum w pigułce
 • Scrum czy Kanban, a może oba?


Podstawy Agile Service Management:

 • Wartość Agile SM
 • Role, artefakty i zdarzenia Agile SM
 • Charakterystyka zwinnych procesów - dwa aspekty Agile SM: Zwinne projektowanie procesów (Agile Process Design), Zwinne doskonalenie procesów (Agile Process Improvement)


Zwinne projektowanie procesów (Agile Process Design):

 • Tworzenie i utrzymanie Rejestru procesu (Process Backlog) i dodawania do niego zawartości: Personas, User Stories, Themes, Epics
 • Mapowanie historyjek użytkownika
 • Sprinty projektu procesu
 • Wydarzenia właściciela procesu i sprintu
 • Implementacja procesu: Potentially Releasable Process Increment, Definition of 'Done', Release Planning


Zwinne doskonalenie procesów (Agile Process Improvement):

 • Dostosowywanie procesów do celów strategicznych
 • CSI Sprint i Plan-Do-Check-Act
 • Trwałe ulepszenia
 • Ocena dojrzałości procesu
 • Wdrażanie ulepszeń procesu: Praca z menedżerami liniowymi, Pokonywanie oporu wobec zmian


Pomiar wartości:

 • Demonstracja wartości
 • Wskaźniki wydajności wyprzedzające i opóźniające
 • Krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Service Level Agreement (SLA) i Operational Level Agreement (OLA)
 • Przegląd pomiarów
 • Komunikowanie wydajności


Narzędzia i technologie doskonalenia procesów

Wyzwania i krytyczne czynniki sukcesu

Przygotowania do egzaminu Certified Agile Process Owner (CAPO)

Informacje dodatkowe

Pakiet uczestnika obejmuje:

 • Materiał do przeczytania przed kursem
 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
 • Glosariusz DevOps
 • CAPO Reference Guide
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Próbny egzamin DevOps Certified Agile Process Owner (CAPO) z kluczem odpowiedzi


Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: PL lub EN
 • Język materiałów: EN
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 uczestników
 • Wymagania wstępne: wiedza na temat DevOps na poziomie Foundation
 • Akredytacja przyznana Asseco Data Systems przez DevOps Institute

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco


DevOps Agile Certified Process Owner (CAPO)® jest zarejestrowanym znakiem handlowym DevOps Institute, Inc.

Egz_DevOps_CAPO - Egzamin DevOps CAPO

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 950 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.
 • Warunki przystąpienia: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
 • Forma egzaminu: elektroniczna.
 • Język egzaminu: angielski.
 • Metoda: test wyboru.
 • Czas trwania: 60 min. Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania do 75 minut
 • Liczba pytań: 40.
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 06-09 do 07-09-2021