ITIL® i Zarządzanie usługami / DevOps

DevOps_CAPO DevOps – Certified Agile Process Owner (CAPO)®

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 920,00 zł
Cena promocyjna: 2 300,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU: 14 PDU (T:4, L:4, S:6)

Celem 2-dniowego szkolenia Certified Agile Process Owner (CAPO)® jest zapoznanie uczestników ze zwinnym podejściem do zarządzania cyfrowymi usługami z perspektywy właściciela procesu ITSM, w szczególności zrozumienie:
 • Koncepcji zwinnego zarządzania usługami (Agile Service Management).
 • Roli i odpowiedzialności Właściciela Procesu.
 • Zarządzania backlogiem procesu i jego priorytetyzowania.
 • Tworzenia i wykorzystywania user stories.
 • Współpracy z interesariuszami procesu i innymi Właścicielami Procesów.
 • Nadzorowania działań związanych ze zwinnym projektowaniem i doskonaleniem procesu.
 • Zarządzania zmianami organizacyjnymi.
 • Monitorowania i mierzenia wydajności procesu.
 • Przeprowadzania przeglądów procesu i identyfikowania ulepszeń.
Uczestnicy
 • Właściciele procesów ITSM, np. Incident Management Process Owner lub Change Management Process Owner, pragnący stosować techniki Agile, Scrum i DevOps do zaprojektowania zwinnych procesów i dalszego ich doskonalenia.
 • Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za projektowanie, reorganizację i doskonalenie procesów ITSM.
 • Konsultanci pomagający swoim klientom prowadzić inicjatywy doskonalenia procesów.
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za:
 • 1- zarządzanie wymaganiami związanymi z procesami;
 • 2- zapewnienie efektywności i skuteczności działania procesów;
 • 3- maksymalizację wartości procesów.
Czego się nauczysz
 • Świadomości działania w modelu Ciągłego dostarczania oprogramowania.
 • Zrozumienia roli Agile Process Ownera, będącego operacyjnym odpowiednikiem certyfikowanego Scrum Product Ownera (CSPO) z zespołu Developerskiego, który odpowiada za maksymalizację wartości procesu oraz za pracę zespołu doskonalącego proces.
 • Zrozumienia charakterystyki zwinnego procesu.
 • Zastosowania i integracji sposobu myślenia Agile i Scrum do roli Właściciela Procesu.
 • Stosowania DevOps do zbudowania "wystarczającego" procesu i ciągłego dostosowywania go do celów biznesowych.

W trakcie kursu uczestnicy biorą udział w unikalnych ćwiczeniach mających na celu zrozumienie modelu DevOps, poznają przykładowe dokumenty, szablony, narzędzia i techniki, a także uzyskują dostęp do dodatkowych źródeł informacji.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Agenda szkolenia:

Znaczenie procesów, zwinność i rola właściciela procesu

Podstawy projektowania procesów:
 • Elementy procesu
 • Obowiązki właściciela procesu (sponsorowanie procesu, zapewnienie zasobów do procesu, projektowanie i doskonalenie procesu, budowanie świadomości procesowej)

Wiedza, umiejętności i atrybuty właściciela procesu

Wybór właściciela procesu

Powiązane role: Process Manager, Global Process Owner, Value Stream Owner, rola Service Management Office (SMO)

Charakterystyka procesu zwinnego

Podstawy Agile: Co to jest Agile? Manifest Agile, Dlaczego projekty zwinne są skuteczne?

Podstawy Scruma: Role, artefakty i zdarzenia, Filary Scruma, Scrum w pigułce, Scrum czy Kanban, a może oba?

Podstawy Agile Service Management:
 • Wartość Agile SM
 • Role, artefakty i zdarzenia Agile SM
 • Charakterystyka zwinnych procesów - dwa aspekty Agile SM: Zwinne projektowanie procesów (Agile Process Design), Zwinne doskonalenie procesów (Agile Process Improvement)

Zwinne projektowanie procesów (Agile Process Design):
 • Tworzenie i utrzymanie Rejestru procesu (Process Backlog) i dodawania do niego zawartości: Personas, User Stories, Themes, Epics
 • Mapowanie historyjek użytkownika
 • Sprinty projektu procesu
 • Wydarzenia właściciela procesu i sprintu
 • Implementacja procesu: Potentially Releasable Process Increment, Definition of 'Done', Release Planning

Zwinne doskonalenie procesów (Agile Process Improvement):
 • Dostosowywanie procesów do celów strategicznych
 • CSI Sprint i Plan-Do-Check-Act
 • Trwałe ulepszenia
 • Ocena dojrzałości procesu
 • Wdrażanie ulepszeń procesu: Praca z menedżerami liniowymi, Pokonywanie oporu wobec zmian

Pomiar wartości:
 • Demonstracja wartości
 • Wskaźniki wydajności wyprzedzające i opóźniające
 • Krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Service Level Agreement (SLA) i Operational Level Agreement (OLA)
 • Przegląd pomiarów
 • Komunikowanie wydajności

Narzędzia i technologie do doskonalenia procesów

Wyzwania i krytyczne czynniki sukcesu

Przygotowania do egzaminu Certified Agile Process Owner (CASM)
Informacje dodatkowe
Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Język egzaminu: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników
 • Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z podręcznika uczestnika oraz (ewentualnie) zdawanie egzaminu certyfikującego w języku angielskim
 • W cenie szkolenia: akredytowany materiał szkoleniowy DevOps Institute, próbne pytania egzaminacyjne i klucz odpowiedzi.
 • Cena szkolenia nie zawiera opłaty za egzamin. Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin

Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez DevOps Institute i Peoplecert Limited. Asseco Data Systems jest DevOps Institute Registered Education Partner (REP).

DevOps Certified Agile Process Owner (CAPO)® jest zarejestrowanym znakiem handlowym DevOps Institute, Inc.

Egz_DevOps_CAPO - Egzamin DevOps CAPO

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 950 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.
 • Warunki przystąpienia: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
 • Forma egzaminu: elektroniczna.
 • Język egzaminu: angielski.
 • Metoda: test wyboru.
 • Czas trwania: 60 min. Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania do 75 minut
 • Liczba pytań: 40.
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 28-10 do 29-10-2019
Od 14-11 do 15-11-2019 brak ikony