ITIL® i Zarządzanie usługami / DevOps

DevOps_CASM DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 850,00 zł
Cena promocyjna: 2 340,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 450,00 zł
Cena promocyjna: 2 090,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 450,00 zł
Cena promocyjna: 2 090,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie Certified Agile Service Manager (CASM)® z EGZAMINEM
Celem 2-dniowego szkolenia Certified Agile Service Manager (CASM)® jest zapoznanie uczestników ze zwinnym podejściem do zarządzania cyfrowymi usługami z perspektywy Service Managera, w szczególności zrozumienie:
 • Co to znaczy "być Agile”.
 • W jaki sposób zwinne zarządzanie usługami (Agile Service Management) integruje praktyki ITSM, Kanban, Scrum, Lean, TOC i DevOps.
 • Scrum z punktu widzenia produktów i procesów.
 • Dwóch aspektów zwinnego zarządzania usługami:
 • 1- Zwinnego doskonalenia procesów (Agile Process Improvement), czyli zapewnienia, by procesy były szczupłe (lean) i wystarczająco kontrolowane;
 • 2- Zwinnego projektowania procesów (Agile Process Design), czyli zastosowania zwinnych praktyk do projektowania procesów ITSM.
Czego się nauczysz
 • Świadomości działania w modelu Ciągłego dostarczania oprogramowania.
 • Zrozumienia roli Agile Service Managera, będącego operacyjnym odpowiednikiem certyfikowanego Scrum Mastera (CSM) z zespołu Developerskiego, zapewniającego, że koncepcja, praktyki i zasady zwinnego zarządzania usługami są dobrze rozumiane i właściwie stosowane.
 • Zastosowania i integracji sposobu myślenia Agile i Scrum do roli Service Managera.
 • Stosowania DevOps do poprawy efektywności działania procesów ITSM, zmniejszania marnotrawstw i zapewniania zdolności do ciągłego dostarczania wartości nawet przy zmieniających się wymaganiach.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
 • Menedżerowie usług IT (Service Managers), pragnący jeszcze lepiej zarządzać usługami IT w środowisku, w którym developerzy i dostawcy zewnętrzni stosują Agile, Scrum i DevOps.
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Agile i Scrum z perspektywy produktów, usług i procesów.
 • Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za projektowanie, reorganizację i doskonalenie procesów ITSM.
 • Konsultanci pomagający swoim klientom prowadzić inicjatywy doskonalenia procesów.
 • Wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług i rozwiązań IT.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Dlaczego Agile? Dzisiejsze wyzwania IT

Co to znaczy „być zwinnym”?

 • Dlaczego zwinny?
 • Manifest Agile
 • Zasady zwinne

Zwinne praktyki: Scrum, Kanban, Lean, ITSM, DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery

Co to jest Agile Service Management (Agile SM)?

 • Definicja i wartość
 • Dwa aspekty Agile SM: Zwinne projektowanie procesów (Agile Process Design), Zwinne doskonalenie procesów (Agile Process Improvement)


Podstawy projektowania procesów:

 • Elementy procesu
 • 10 etapów projektowania procesu


Zwinne podejście do projektowania procesów:

 • Charakterystyka procesu zwinnego
 • Ile tom jest „just enough”?
 • Minimum Viable Product (MVP)


Podstawy Scruma: Filary, wartości, komponenty i ważne pojęcia Scrum

Role Scrumowe: Właściciel Produktu, ScrumMaster, Zespół

Artefakty Scruma:

 • Rejestr procesu (Process backlog)
 • Historyjki użytkownika (User stories)
 • Przyrost procesu (Process increment)
 • Rejestr Sprintu (Sprint backlog) w kontekście Agile SM
 • Wykres spalania (Burndown chart) w kontekście Agile SM


Wydarzenia w Scrumie:

 • Ograniczenia czasowe (Timeboxes)
 • Planowanie wydania (Release planning meeting)
 • Planowanie sprintu (Sprint planning meeting)
 • Codzienny Scrum (Daily Scrum)
 • Przegląd Sprintu (Sprint Review)
 • Retrospektywa Sprintu (Sprint Retrospective)
 • Definicja ukończenia (Definition of Done)


Wydarzenia w Agile Service Management:

 • Planowanie procesu (Process planning meeting)
 • Planowanie Sprintu (Sprint planning meeting)
 • Sprinty strategiczne i aktywności procesowych
 • Definicja ukończenia (Definition of Done) dla sprintów procesów
 • Codzienny Scrum (Daily Scrum) w kontekście Agile SM
 • Retrospektywa Sprintu (Sprint Retrospective) w kontekście Agile SM 


Zwinne doskonalenie procesów:

 • Audyty Agile Process Improvement
 • Rejestr procesu (Process Backlog) jako CSI Register
 • CSI Sprints oraz Plan-Do-Check-Act


Dopasowanie Agile Service Management i Agile Software Development

Pierwsze kroki z Agile Service Management

Przygotowanie do egzaminu Certified Agile Service Manager (CASM)

Informacje dodatkowe

Pakiet uczestnika obejmuje:

 • Materiał do przeczytania przed kursem
 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
 • Glosariusz DevOps
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Próbny egzamin DevOps Certified Agile Service Manager (CASM) z kluczem odpowiedzi 


Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: PL lub EN
 • Język materiałów: EN
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 uczestników
 • Wymagania wstępne: brak
 • Akredytacja przyznana Asseco Data Systems przez DevOps Institute
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

DevOps Certified Agile Service Manager (CASM)® jest zarejestrowanym znakiem handlowym DevOps Institute, Inc.

Egz_DevOps_CASM - Egzamin DevOps CASM

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 950 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.
 • Warunki przystąpienia: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
 • Forma egzaminu: elektroniczna.
 • Język egzaminu: angielski.
 • Metoda: test wyboru.
 • Czas trwania: 60 min. Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania do 75 minut
 • Liczba pytań: 40.
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 23-08 do 24-08-2021