ITIL® i Zarządzanie usługami / DevOps

DevOps_SRE Site Reliability Engineering (SRE) Foundation

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 190,00 zł
Cena promocyjna: 2 590,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 590,00 zł
Cena promocyjna: 2 090,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 590,00 zł
Cena promocyjna: 2 090,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

2-dniowe szkolenie SRE (Site Reliability Engineering) Foundation®, akredytowane przez DevOps Institute, to wprowadzenie do zasad i praktyk, które umożliwiają organizacji niezawodne i ekonomiczne skalowanie kluczowych usług. SRE wymaga zmiany organizacji, nowego ukierunkowania na inżynierię i automatyzację oraz przyjęcia szeregu nowych paradygmatów pracy.

Szkolenie przedstawia ewolucję SRE i przyszłe kierunki rozwoju. Wyposaża uczestników w praktyki, metody i narzędzia do angażowania ludzi w organizacji w poprawę niezawodności i stabilności dostarczanych usług. Prezentuje rzeczywiste scenariusze i historie przypadków. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą rozumieli cele poziomu usług (Service Level Objectives), będą potrafili je wyznaczyć i śledzić ich realizację.
 
Czego się nauczysz
Szkolenie SRE pozwoli Ci na praktyczne zrozumienie następujących zagadnień:
 • Historia powstania i rozwoju SRE w Google;
 • Współdziałanie SRE, DevOps i innych popularnych dzisiaj modeli pracy;
 • Kluczowe zasady SRE;
 • Cele poziomu usługi (Service Level Objectives) i ich koncentracja na użytkownikach;
 • Wskaźniki poziomu usług (Service Level Indicators) i nowoczesne środowisko monitorowania;
 • Budżety błędów i związane z nimi zasady;
 • Definicja trudu (toil) i jego wpływu na produktywność organizacji;
 • Praktyczne kroki, które mogą pomóc w wyeliminowaniu trudu;
 • Obserwowalność (observability) i ocena kondycję usługi;
 • Narzędzia SRE, techniki automatyzacji i znaczenie bezpieczeństwa;
 • Anty-kruchość (anti-fragility) oraz podejście do awarii i testów;
 • Wpływ na organizację, jaki powoduje wprowadzenie SRE.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Odbiorcami docelowymi kursu SRE Foundation są profesjonaliści IT i digital, w tym:
 • Każda osoba, która chce zacząć budować lub doskonalić ultraskalowalne i wysoce niezawodne rozproszone systemy oprogramowania,
 • Każda osoba zainteresowana nowoczesnym podejściem do przywództwa i zmian w organizacji
 • Menedżerowie biznesowi, interesariusze biznesowi, agenci zmian, konsultanci, specjaliści IT, praktycy DevOps, dyrektorzy IT, menedżerowie IT, liderzy zespołów IT, właściciele produktów, Scrum Masterzy, inżynierowie oprogramowania, inżynierowie SRE, integratorzy systemów, dostawcy narzędzi.
Wymagania wstępne
 • Brak
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Dzień 1:

 • Wprowadzanie do kursu
 • Moduł 1: Zasady i praktyki SRE
 • Moduł 2: Cele poziomu usług (SLO) i budżety błędów
 • Moduł 3: Zmniejszanie trudu
 • Moduł 4: Monitorowanie i wskaźniki poziomu usług (SLI)
 • Egzamin próbny SRE Foundation


Dzień 2:

 • Moduł 5: Narzędzia SRE i automatyzacja
 • Moduł 6: Anty-kruchość (anti-fragility) i uczenie się na błędach
 • Moduł 7: Wpływ SRE na organizację
 • Moduł 8: SRE, inne modele, trendy
 • Podsumowanie szkolenia
 • Wskazówki i porady egzaminacyjne
 • Egzamin certyfikacyjny SRE Foundation


Informacje o egzaminie:

 • Rodzaj egzaminu: test on-line jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
 • Język egzaminu: angielski
 • Egzamin z możliwością korzystania z książek (open book)
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.
Informacje dodatkowe

Pakiet dla studentów zawiera:

 • Materiały szkoleniowe SRE Foundation z kompletem slajdów
 • Glosariusz DevOps
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Próbny zestaw egzaminacyjny wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Materiały do przeczytania po szkoleniu.


Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: wirtualna klasa (szkolenie online prowadzone na żywo przez instruktora), szkolenie na miejscu w grupie otwartej lub zamkniętej u klienta
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników
 • Wymagania wstępne: brak
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez DevOps Institute.


Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W ciągu dnia szkolenia przewidujemy kilka przerw, w tym jedną 1-godzinną przerwę na lunch i 10-minutowe przerwy na kawę po każdej godzinie szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe są dystrybuowane w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

 

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco


SRE Foundation (SREF)® is a registered trademark of DevOps Institute, Inc.

Egz_DevOps_SRE - Egzamin DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 990 PLN

 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
 • Język egzaminu: angielski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 28-11 do 29-11-2022