ITIL® i Zarządzanie usługami / DevOps

DevOps_SREP Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner®

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 340,00 zł
Cena promocyjna: 3 490,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 640,00 zł
Cena promocyjna: 2 890,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 640,00 zł
Cena promocyjna: 2 890,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

3-dniowe szkolenie Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner®, akredytowany przez DevOps Institute, przedstawia sposoby na ekonomiczne i niezawodne skalowanie usług IT i digital. Eksploruje strategie poprawy zwinności, współpracy cross-funkcjonalnej i przejrzystości usług w celu budowania odporności już na etapie projektowania, także poprzez automatyzację oraz zamkniętą pętlę działań naprawczych.


Szkolenie SRE Practitioner ma na celu wyposażenie uczestników w praktyki, metody i narzędzia do angażowania osób odpowiadających za niezawodność w całej organizacji, używając do tego rzeczywistych przykładów z życia. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli materiał do wykorzystania po powrocie do pracy, dotyczący wdrażania modeli SRE, które pasują do ich kontekstu organizacyjnego, budowy zaawansowanej obserwowalności (observability) w systemach rozproszonych, budowy odporności na etapie projektowania i skuteczne reagowanie na incydenty przy użyciu praktyk SRE.


Szkolenie przygotowuje do zadania egzaminu certyfikacyjnego SRE Practitioner.

Czego się nauczysz
Szkolenie SRE Practitioner pozwoli Ci na praktyczne zrozumienie następujących zagadnień:
  • Budowa i rozwój kultury SRE w Twojej organizacji
  • Pryncypia SRE, anty-wzorce i sposoby ich unikania
  • Wpływ SRE na organizację
  • Doskonalenie SLI, SLO i rozszerzenie wykorzystania budżetów błędów poza normalne sytuacje
  • Bezpieczeństwo i odporność by design w rozproszonym środowisku o zerowym zaufaniu
  • Full stack observability, rozproszone śledzenie i kultura rozwoju observability-driven
  • Gromadzenie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu przejścia od reaktywnego do proaktywnego i predykcyjnego zarządzania incydentami
  • DataOps
  • Rola Platform Engineering w budowaniu spójności i przewidywalności kultury SRE
  • Praktyczne wdrożenie Chaos Engineering
  • Major incident management oraz przykłady anatomii niekontrolowanych incydentów
  • SRE jako najczystsza implementacja DevOps
  • SRE Execution model
  • Rola SRE i dlaczego niezawodność jest problemem wszystkich
  • Nauka SRE na przykładach.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Odbiorcami szkolenia SRE Practitioner są profesjonaliści IT i osoby z nimi współpracujące, w tym:
 • Wszyscy, którzy koncentrują swoje wysiłki na wysokiej skalowalności i niezawodności usług
 • Wszyscy zainteresowani nowoczesnym podejściem do przywództwa i zmian organizacyjnych
 • Menedżerowie biznesowi, interesariusze biznesowi, agenci zmian, konsultanci, specjaliści IT, praktycy DevOps, dyrektorzy IT, menedżerowie IT, liderzy zespołów IT, właściciele produktów, Scrum Masterzy, inżynierowie oprogramowania, inżynierowie SRE, integratorzy, dostawcy narzędzi.

 

Wymagania wstępne
Zdecydowanie rekomenduje się uczestnictwo w szkoleniu SRE Foundation przed przystąpieniem do kursu SRE Practitioner. Wymagana jest znajomość i zrozumienie terminologii SRE, koncepcji, zasad i związanego z nimi doświadczenia zawodowego.

 

Uwaga: Certyfikat DevOps SRE Foundation jest wymagany by podejść do egzaminu SRE Practitioner.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do kursu
 • Module 1: SRE Anti-patterns (Rebranding Ops or DevOps or Dev as SRE; Users notice an issue before you do; Measuring until my Edge; False positives are worse than no alerts; Configuration management trap for snowflakes; The Dogpile: Mob incident response; Point fixing; Production Readiness Gatekeeper; Fail-Safe really?)
 • Module 2: SLO is a Proxy for Customer Happiness (Define SLIs that meaningfully measure the reliability of a service from a user’s perspective; Defining System boundaries in a distributed ecosystem for defining correct SLIs; Use error budgets to help your team have better discussions and make better data-driven decisions; Overall, Reliability is only as good as the weakest link on your service graph; Error thresholds when 3rd party services are used)
 • Module 3: Building Secure and Reliable Systems (SRE and their role in Building Secure and Reliable systems; Design for Changing Architecture; Fault tolerant Design; Design for Security; Design for Resiliency; Design for Scalability; Design for Performance; Design for Reliability; Ensuring Data Security and Privacy)


Dzień 2:

 • Module 4: Full-Stack Observability (Modern Apps are Complex & Unpredictable; Slow is the new down; Pillars of Observability; Implementing Synthetic and End user monitoring; Observability driven development; Distributed Tracing; What happens to Monitoring? Instrumenting using Libraries an Agents)
 • Module 5: Platform Engineering and AIOPs (Taking a Platform Centric View solves Organizational scalability challenges such as fragmentation, inconsistency, and unpredictability; How do you use AIOps to improve Resiliency? How can DataOps help you in the journey? A simple recipe to implement AIOps; Indicative measurement of AIOps)
 • Module 6: SRE & Incident Response Management (SRE Key Responsibilities towards incident response; DevOps & SRE and ITIL; OODA and SRE Incident Response; Closed Loop Remediation and the Advantages; Swarming – Food for Thought; AI/ML for better incident management)


Dzień 3:

 • Module 7: Chaos Engineering (Navigating Complexity; Chaos Engineering Defined; Quick Facts about Chaos Engineering; Chaos Monkey Origin Story; Who is adopting Chaos Engineering? Myths of Chaos; Chaos Engineering Experiments; GameDay Exercises; Security Chaos Engineering; Chaos Engineering Resources)
 • Module 8: SRE is the Purest form of DevOps (Key Principles of SRE; SREs help increase Reliability across the product spectrum; Metrics for Success; Selection of Target areas; SRE Execution Model; Culture and Behavioral Skills are key; SRE Case study)
 • Podsumowanie szkolenia
 • Próbny egzamin SRE Practitioner
 • Egzamin certyfikacyjny SRE Practitioner

Informacje o egzaminie:

 • Rodzaj egzaminu: test on-line jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 90 minut
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
 • Język egzaminu: angielski
 • Egzamin z możliwością korzystania z książek (open book)
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.
Informacje dodatkowe

Pakiet dla studentów zawiera:

 • Materiały szkoleniowe SRE Practitioner z kompletem slajdów
 • Glosariusz DevOps
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych SRE Practitioner
 • Próbny zestaw egzaminacyjny SRE Practitioner wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Dodatkowe materiały do przeczytania po szkoleniu.


Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: Wirtualna klasa (szkolenie online prowadzone na żywo przez instruktora), Szkolenie na miejscu w grupie otwartej lub Szkolenie na miejscu w grupie zamkniętej u klienta
 • Język szkolenia: PL lub EN
 • Język materiałów: EN
 • Wielkość grupy: od 6 do 12 uczestników
 • Wymagania wstępne: Ukończenie szkolenia SRE Foundation jest rekomendowane. Certyfikat DevOps Institute SRE Foundation jest wymagany by podejść do egzaminu SRE Practitioner
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez DevOps Institute.


Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W ciągu dnia szkolenia przewidujemy kilka przerw, w tym jedną 1-godzinną przerwę na lunch i 10-minutowe przerwy na kawę po każdej godzinie szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe są dystrybuowane w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco


SRE Foundation® i SRE Practitioner® są zarejestrowanymi znakami towarowymi DevOps Institute, Inc.

Egz_DevOps_SREP - Egzamin DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 1240 PLN

Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
Czas trwania: 90 minut
Liczba pytań: 40
Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
Język egzaminu: angielski
Egzamin z możliwością korzystania z książek
Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń