WSPIERAMY W POZYSKANIU FUNDUSZY NA DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE

 

Wystartowało dofinansowanie szkoleń za pomocą Krajowego Funduszu Szkoleniowego! Kolejne Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń Pracowników! Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania funduszy na działania szkoleniowe i doradcze w Asseco Data Systems, dzięki czemu będziecie mogli Państwo zredukować swój budżet szkoleniowy nawet do 100%! Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, przy wykorzystaniu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki przyznawane są według kolejności zgłoszeń! Zachęcamy do szybkiej decyzji, gdyż zainteresowanie jest duże!

Kilka pytań i odpowiedzi pozwoli Państwu zapoznać się ze szczegółami:

Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Poniższe kroki przybliżą Państwu sposób w jaki można uzyskać dofinansowanie:

 

Kto może zostać skorzystać z dofinansowania?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowy mechanizm finansowy, który pozwala na dofinansowanie szkoleń pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą posiadających jednostkę organizacyjną na terenie RP.

 

Jak duże będzie dofinansowanie szkoleń?

Wartość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

  • mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 10 osób, a których obrót nie przekracza 2mln € rocznie) otrzymają 100% dofinansowania
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa uzyskają 80% dofinansowania. Pozostałe 20% wartości szkoleń firma pokrywa we własnym zakresie, jednak dzięki pakietowi korzyści Asseco Data Systems, efektywna wartość wkładu własnego będzie znacznie mniejsza.

Środki KFS przekazane pracodawcom stanowić będą pomoc de minimis (rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat).

Maksymalna kwota wsparcia na osobę w ciągu roku to 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 12 tys. zł. Nie ma też znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy.

 

Jakie działania mogą być dofinansowane?

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów szkoleń pracowników wynikających z potrzeb Państwa firmy. Terminy realizacji szkoleń będą określone w aplikacji zgłoszeniowej i mogą zostać rozłożone na cały rok 2016. Będzie także istniała możliwość ich zmiany w przyszłości o ile zaistnieje taka potrzeba.

 

KONTAKT

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji nt. dofinansowania.