ITIL i Zarządzanie usługami / HDI® Support Center Standard

HDI_LZCW HDI® Lider Zespołu Centrum Wsparcia

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 650,00 zł
Cena promocyjna: 2 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU: 13 (HDI®)

HDI® Support Center Standard to unikalny zbiór najlepszych praktyk przeznaczonych dla zespołów zapewniających wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych. Celem tego dwudniowego szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy o uznanych przez międzynarodową społeczność HDI najlepszych praktykach osobom organizującym pracę centrum wsparcia. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "HDI® Support Center Team Lead”

Uczestnicy

Pracownicy, którzy realizują zadania związane z bieżącą organizacją pracy zespołów centrum wsparcia. Osoby, które szkolą lub instruują młodszych stażem pracowników. Doświadczeni pracownicy centrów wsparcia, od których oczekuje się świadomości roli pełnionej przez siebie i przez całą organizację wsparcia.

Czego się nauczysz
 • jakie role pełni współczesne centrum wsparcia

 • w jaki sposób realizować strategię działania centrum wsparcia

 • zagadnień dotyczących budowy umowy SLA

 • procesów ITIL® i ich znaczenia w centrum wsparcia

 • metryk centrum wsparcia oraz zasady ich interpretacji

 • poznasz zagadnienia związane z motywowaniem pracowników oraz ich nagradzaniem

 • poznasz podstawowe zasady prowadzenia coachingu pracowników

 • na czym polega inteligencja emocjonalna i jak ją wykorzystać w centrum wsparcia

 • poznasz cel i metody promowania centrum wsparcia

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • podstawy działania centrum wsparcia: ewolucja centrum wsparcia, rola centrum wsparcia w biznesie

 • rola lidera w centrum wsparcia: rola lidera zespołu. Inteligencja emocjonalna. Zarządzanie relacjami

 • model strategiczny: strategia w działaniu centrum wsparcia. Umowy SLA. Procedury operacyjne

 • procesy centrum wsparcia: procesy operacyjne centrum wsparcia – zarządzanie incydentami, realizacja wniosków, zarządzanie problemami, zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie zmianami, zarządzanie zasobami i konfiguracją usług. Zarządzanie wiedzą – standard Knowlegde-Centered Support

 • metody i techniki świadczenia usług: kanały komunikacji. Narzędzia wsparcia. Usług chmur obliczeniowych (clouds). Systemy zarządzania usługami. Metody świadczenia usług wsparcia i ich dobór

 • zarządzanie personelem: zarządzanie poziomem zatrudnienia. Rekrutacja. Szkolenia. Komunikacja i coaching. Komunikacja w zespole. Globalizacja. Zarządzanie konfliktami. Coaching

 • praca zespołowa i motywacja: praca zespołowa. Motywacja, nagradzanie i uznanie. Zarządzanie poziomem działania. Rotacja pracowników

 • metryki i jakość działania: metryki. Zapewnienie jakości. Ankietowanie. Raportowanie. Promocja centrum wsparcia

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: książka HDI® Lider Zespołu Centrum Wsparcia. Budowa kompetencji i przygotowanie do egzaminu certyfikującego.  Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez HDI®


HDI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym United Business Media LLC. HDI® jest częścią UBM TechWeb, oddziału UBM LLC. IT Infrastructure Library®.
ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

EgzHDI_LZCW - Egzamin HDI® Support Center Team Lead

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 380 PLN

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia HDI® Lider Zespołu Centrum Wsparcia
 • Forma egzaminu: online
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 75 minut
 • Liczba pytań:75
 • Próg zdawalności: 80% poprawnych odpowiedzi
 • Uczestnicy zdają egzamin samodzielnie on-line. Do egzaminu należy przystąpić w ciągu 6 tygodni od daty rejestracji w portalu egzaminacyjnym.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 25-04 do 26-04-2019