ITIL i Zarządzanie usługami / HDI® Support Center Standard

HDI_MCW HDI® Menedżer Centrum Wsparcia

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 200,00 zł
Cena promocyjna: 2 800,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU: 21 PDU (T:3, L:4, S:14)

HDI® Support Center Standard to unikalny zbiór najlepszych praktyk przeznaczonych dla zespołów zapewniających wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych.  Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy o uznanych przez międzynarodową społeczność HDI® najlepszych praktykach kierowania organizacjami świadczącymi wsparcie informatyczne. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "HDI® Certified Support Center Manager”

Uczestnicy

Osoby na stanowiskach kierowników service desk lub ich zastępcy, osoby poszukujące inspiracji i praktycznych wskazówek, jak poprawić relacje service desk z resztą organizacji, jak osiągnąć wysoką jakość działania i umieć to pokazywać, a także jak udoskonalić swoje przywództwo w zespole. Uczestnikami szkolenia mogą być także osoby planujące lub przygotowujące się do kierowania zespołem wsparcia.W szkoleniu mogą także uczestniczyć osoby, na które delegowano wybrane zadania organizacyjne dotyczące funkcjonowania service desk, albo które kierują zespołami wsparcia na dalszych liniach wsparcia.

Wymagania wstępne
 • Znajomość języka angielskiego

Czego się nauczysz
 • o kluczowych czynnikach sukcesu centrum wsparcia

 • w jaki sposób realizować strategiczne zarządzanie centrum wsparcia

 • stosować właściwe metody świadczenia usług wsparcia

 • podstawowych metryk centrum wsparcia

 • procesów ITIL® realizowanych w centrum wsparcia, ich przeznaczenie oraz wzajemne powiązania

 • o mechanizmach motywowania pracowników

 • metod nowoczesnego zarządzania zespołami pracowników

 • co oznacza pojęcie przywództwo i dlaczego jest tak ważne

 • jakie metody są wykorzystywane do szacowania wielkości zespołu wsparcia i planowania harmonogramu pracy

 • o przeznaczeniu oraz metodach promowania centrum wsparcia

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Rola i zadania centrum wsparcia: ewolucja centrum wsparcia, dojrzałość centrum wsparcia, sukces centrum wsparcia

 • Zarządzanie strategiczne centrum wsparcia, strategia w działaniu centrum wsparcia, umowy SLA, analiza SWOT

 • Zarządzanie finansowe IT: zarządzanie finansowe IT – podstawy, analizy finansowe – CBA, ROI

 • Technologie i sposoby świadczenia wsparcia: narzędzia wsparcia, usług chmur obliczeniowych (clouds), metody świadczenia usług wsparcia i ich dobór

 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług: koncepcja zarządzania usługowego, zarządzanie poziomem usług

 • Zapewnienie jakości i metryki: dobór i wykorzystanie metryk, ankietowanie klientów i pracowników, praktyka raportowania

 • Procesy centrum wsparcia: procesy ITIL® w działaniu centrum wsparcia, procesy fazy zarządzania eksploatacją – zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, realizacja zleceń, zarządzanie zdarzeniami, procesy fazy zarządzania projektowaniem – zarządzanie dostępności, zarządzanie potencjałem, zarzadzanie ciągłością działania, zarządzanie bezpieczeństwem, procesy fazy zarządzania przekazywaniem – zarządzanie zmianami, zarządzanie zasobami i konfiguracją usług, zarządzanie wydaniami i wdrożeniami, zarządzanie wiedzą – standard Knowledge-Centered Support

 • Przywództwo: menedżer liderem zespołu, inteligencja emocjonalna, motywowanie pracowników

 • Zarządzanie personelem: zarządzanie poziomem zatrudnienie, modele doboru obsady stanowisk, rekrutacja

 • Szkolenie i rotacja pracowników: budowanie relacji, praca zespołowa, coaching i mentoring, nagradzanie i motywowanie pracowników

 • Promocja centrum wsparcia: co to jest marketing, tworzenie kultury marketingowej, budowa planów marketingowych w centrum wsparcia

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiał szkoleniowy: HDI® Support Center Manager. Certification training. Student manual.  Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez HDI®


HDI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym United Business Media LLC. HDI® jest częścią UBM TechWeb, oddziału UBM LLC. IT Infrastructure Library®.
ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

EgzHDI_MCW - Egzamin HDI® International Support Center Manager Certification Exam

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 650 PLN

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia HDI® Menedżer Centrum Wsparcia
 • Forma egzaminu: online
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 105 minut
 • Liczba pytań:65
 • Próg zdawalności: 80% poprawnych odpowiedzi
 • Uczestnicy zdają egzamin samodzielnie on-line. Do egzaminu należy przystąpić w ciągu 6 tygodni od daty rejestracji w portalu egzaminacyjnym.

Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 17-12 do 19-12-2018 brak ikony