ITIL® i Zarządzanie usługami / ISO 20000

ISO_20000 Audytor wewnętrzny ISO 20000

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 890,00 zł
Cena promocyjna: 2 190,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 290,00 zł
Cena promocyjna: 1 790,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 290,00 zł
Cena promocyjna: 1 790,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Dzięki temu trzydniowemu szkoleniu uczestnicy poznają metodykę przeprowadzania audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania Usługami zgodnego z ISO/IEC 20000. Podstawą merytoryczną szkolenia są normy:

 • Norma PN-ISO/IEC 20000-1:2007
 • Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 1: Specyfikacja oraz
 • Norma PN-ISO/IEC 20000-2:2007 Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 2: Reguły postępowania

Czego się nauczysz

 • metodyki przeprowadzania audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Usługami zgodnego z ISO/IEC 20000,
 • zasad planowania audytów, ich przeprowadzania, zgłaszania niezgodności oraz opracowywania raportów z audytów,
 • przetestują w praktyce omawiane elementy.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Audytorzy Systemu Zarządzania Usługami, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzanie audytów. Audytorzy innych Systemów zarządzania, którzy chcą poznać zasady audytowania Systemów Zarządzania Usługami. Kadra kierownicza organizacji IT, która nadzorować będzie działania związane z wdrożeniem lub utrzymaniem Systemu Zarządzania Usługami. Osoby koordynujące procesy audytowania w organizacji, które będą integrować audytowanie Systemu Zarządzania Usługami z audytowaniem innych obszarów organizacji. Osoby zaangażowane w projekt budowy Systemu Zarządzania Usługami lub działania utrzymania Systemu, którzy zainteresowani są zapewnieniem zgodności podległego obszaru.

Wymagania wstępne
 • Brak formalnych wymagań.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zarządzanie usługami - wprowadzenie.
 • ISO/IEC 20000: tematyka i struktura normy.
 • Omówienie podstawowych wymagań normy.
 • Wymagania ISO/IEC 20000 odnośnie audytowania.
 • Założenia odnośnie realizacji audytów wewnętrznych.
 • Planowanie audytów wewnętrznych i opracowanie planu audytu.
 • Realizacja badania audytowego.
 • Zgłaszanie niezgodności.
 • Opracowywanie raportu z audytu.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze - planowanie i nadzór realizacji.
 • ISO/IEC 20000: wymagania audytowe odnośnie Systemu Zarządzania Usługami, procesów, dokumentacji i organizacji.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 16 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: szkolenie zgodne z normami: PN-ISO/IEC 20000-1:2007 → Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 1: Specyfikacja oraz PN-ISO/IEC 20000-2:2007 → Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 2: Reguły postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie 

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Brak wyników

Terminy szkoleń