ITIL® i Zarządzanie usługami / ITIL® 4 Managing Professional (MP)

ITIL4_DPI ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 740,00 zł
Cena promocyjna: 3 040,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 990,00 zł
Cena promocyjna: 2 440,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 990,00 zł
Cena promocyjna: 2 440,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

Szkolenie ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI) z EGZAMINEM

3-dniowe szkolenie ITIL 4 Direct, Plan and Improve (DPI), czyli kierowanie, planowanie i doskonalenie, dostarcza specjalistom IT praktyczne umiejętności niezbędne do stworzenia organizacji IT „uczącej się i doskonalącej” o silnym i skutecznym kierunku strategicznym.

Kurs zajmuje się wpływem na organizację takich metod pracy, jak Agile i Lean, oraz tym, w jaki sposób można wykorzystać te metody na korzyść organizacji. Szkolenie omawia praktyczne i strategiczne podejście do planowania i ciągłego doskonalenia z niezbędną zwinnością (agility).
 
Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert od 1 lutego 2022 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem i oficjalną książką.

Czego się nauczysz

 • Zapoznasz się z kluczowymi pojęciami związanymi z kierowaniem, planowaniem i doskonaleniem (Direct, Plan & Improve);
 • Zrozumiesz zakres tego, czym trzeba kierować i co trzeba planować, i będziesz umiał korzystać z kluczowych zasad i metod kierowania i planowania w tym kontekście;
 • Zrozumiesz rolę GRC (Governance, Risk and Compliance) i będziesz wiedział, jak zintegrować te zasady i metody z systemem wartości usług (SVS) ITIL;
 • Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak stosować kluczowe zasady i metody ciągłego doskonalenia dla wszystkich rodzajów ulepszeń;
 • Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak stosować kluczowe zasady i metody zarządzania zmianami organizacyjnymi do kierowania, planowania i doskonalenia;
 • Zrozumiesz i będziesz umiał korzystać z kluczowych zasad i metod mierzenia i raportowania w kierowaniu, planowaniu i doskonaleniu;
 • Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak kierować, planować i doskonalić strumienie wartości i praktyki.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, przegląd i doskonalenie produktów i usług
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie pracy, doskonalenie produktów lub zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę w zakresie nadzoru, ryzyka i zgodności
 • Przykładowe stanowiska: kierownik ds. ciągłego doskonalenia; kierownik ds.zarządzania zmianami; kierownik ds. zarządzania wydajnością; kierownik ds. operacji IT; architekt chmury; architekt korporacyjny; kierownik ds. zarządzania portfelem usług; projektant usług; kierownik ds. zarządzania ryzykiem; kierownik ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji i zgodności; inżynier systemów chmurowych.
Wymagania wstępne
 • Certyfikat ITIL 4 Foundation
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Szkolenie Direct, Pan and Improve (DPI) koncentruje się na następujących praktykach ITIL 4:

 • Ciągłe doskonalenie (Continual improvement)
 • Pomiar I raportowanie (Measurement and reporting)
 • Zarządzanie portfelem (Portfolio management)
 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (Organizational change management)
 • Zarządzanie ryzykiem (Risk management).

 

Obowiązkowe dodatki:

Do 31.01.2022:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 1390 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 1290 PLN

Od 01.02.2022

 • Egzamin dostarczany jest wyłącznie w postaci Vouchera – 1400 PLN
 • Oficjalna książka (eBook) "Managing Successful Programmes" - 240 PLN

 

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.


Informacje o egzaminie:

 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 90 minut (113 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi (28/40)
 • Język egzaminu: angielski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.
Informacje dodatkowe

Pakiet dla studentów zawiera:

 • Materiały szkoleniowe ITIL4 Direct, Plan and Improve z kompletem slajdów
 • Glosariusz ITIL
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • 2 przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniam.


Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników
 • Wymagania wstępne: Brak
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS
 • Egzamin w cenie szkolenia.


ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_ITIL4_DPI - Egzamin ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)

Exam - supplement compulsory:

Voucher for Exam - Net price PLN 1400

It is possible to buy an exam insurance for an additional fee added to the exam price: PLN 270.

Exam instructions:

 • Exam type: on-line, multiple choice (1 correct answer out of 4)
 • Exam Duration: 90 minutes (113 minutes for non-native speakers)
 • Number of questions: 40
 • Pass mark: 70% (28/40)
 • Exam language: English
 • Closed book

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 20-06 do 22-06-2022
Warszawa
Od 20-06 do 22-06-2022