ITIL® i Zarządzanie usługami / ITIL® 4 Foundation & Delta ITIL 3-4

ITIL4_FOUND_IN_ACTION ITIL® 4 Foundation in Action!

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 350,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie ITIL® 4 Foundation in ACTION! z EGZAMINEM

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

21 PDUs (Technical 0, Leadership 6, Strategic 15)

ITIL 4 to najnowsza wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT przedstawiona w szerokim kontekście doświadczeń klienta, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmująca swym zakresem coraz popularniejsze sposoby działania, takie jak Lean, Agile i DevOps.

ITIL 4 dostarcza najlepsze praktyki dla organizacji potrzebujących sprostać nowym wyzwaniom w zarządzaniu usługami i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Został zaprojektowany tak, by zapewnić w pełni elastyczny, skoordynowany i spójny system do skutecznego zarządzania usługami IT.

Akredytowane szkolenie ITIL 4 Foundation połączone z symulacją biznesową 'Apollo 13 - an ITSM case experience':
 • Pozwalają zasymulować sytuacje z życia wzięte z misji Apollo 13. Będziesz pracował w zespole, odgrywając role Centrum Kontroli Misji w Houston. Twoja misja: zabierz poważnie uszkodzony statek kosmiczny i jego załogę bezpiecznie do domu. W ten sposób Ty i Twoi koledzy poznacie wszystkie zalety najlepszych praktyk zarządzania usługami.
 • Pozwala zrozumieć model zarządzania usługami według ITIL 4 i jego ewolucję do zastosowania nowoczesnych technologii i sposobów pracy.
 • Wyjaśnia elementy modelu zarządzania usługami, aby wesprzeć osoby przygotowujące się do zdania egzaminu ITIL 4 Foundation.
 • Działa jako przewodnik i zbiór referencji, które praktycy mogą wykorzystać w swojej pracy, dalszej nauce i rozwoju zawodowym.
Uczestnicy
 • Osoby rozpoczynające swoją podróż do zarządzania usługami
 • Menedżerowie zarządzający usługami IT i osoby aspirujące do tej roli
 • Osoby pracujące w innych obszarach "IT" (digital, produkt development) z silnymi relacjami z dostarczaniem usług
 • Obecni posiadacze certyfikatów ITIL (2011 i starszych), którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Czego się nauczysz
 • Zrozumiesz kluczowe elementy koncepcji zarządzania usługami według ITIL.
 • Zrozumiesz, w jaki sposób główne pryncypia ITIL (ITIL guiding principle) mogą pomóc organizacji w przyjęciu i zastosowaniu w praktyce modelu zarządzania usługami ITIL.
 • Zrozumiesz cztery wymiary zarządzania usługą ITIL (Dimensions of ITIL service management).
 • Zrozumiesz cele i elementy systemu wartości usług ITIL (ITIL service value system), działania w ramach łańcucha wartości usług (Service value chain) oraz ich wzajemne połączenia.
 • Zrozumiesz cele i kluczowe pojęcia najważniejszych praktyk ITIL (ITIL practices) i ich wkładu w działania związane z łańcuchem wartości.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Dzień 1:
 • Podróż z ITIL 4
 • Kluczowe pojęcia zarządzania usługami
 • Case study ITIL: Axle Car Hire
 • System wartości usług ITIL (Service value system)
 • Cztery wymiary zarządzania usługami (Four dimensions of service management)
 • Podstawowe zasady ITIL (Guiding principles)
 • Łańcuch wartości usług ITIL (Service value chain)
 • Przegląd praktyk ITIL
 • Praktyka zarządzania poziomem świadczenia usług (Service level management)
 • Próbny egzamin ITIL 4 Foundation

Dzień 2:
 • Praktyka zarządzania relacjami (Relationship management)
 • Praktyka zarządzania dostawcami (Supplier management)
 • Praktyka zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information security management)
 • Praktyka zarządzania zasobami IT (IT asset management)
 • Praktyka zarządzania konfiguracją usług (Service configuration management)
 • Praktyka umożliwiania zmian (Change enablement)
 • Praktyka zarządzania wdrażaniem (Deployment management)
 • Praktyka zarządzania wydaniami (Release management)
 • Praktyka service desk
 • Praktyka zarządzania incydentami (Incident management)
 • Praktyka zarządzania wnioskami o usługi (Service request management)
 • Praktyka monitorowania i zarządzania zdarzeniami (Monitoring and event management)
 • Praktyka zarządzania problemami (Problem management)
 • Praktyka ciągłego doskonalenia (Continual improvement)
 • Wskazówki i porady przed egzaminem
 • Egzamin certyfikacyjny ITIL 4 Foundation

Dzień 3:
 • Wprowadzenie do symulacji biznesowej Apollo 13 - an ITSM case experience
 • Runda 1: Budowa i start rakiety
 • Runda 2: Lot w stronę Księżyca
 • Runda 3: Lot w stronę Ziemi
 • Runda 4: Wejście w atmosferę i wodowanie
 • Podsumowanie misji i całego szkolenia

Egzamin jest organizowany na koniec drugiego dnia szkolenia.

Informacje o egzaminie:
 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 60 minut (90 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
 • Język egzaminu: polski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.
Informacje dodatkowe
Pakiet dla studentów zawiera:
 • Materiały szkoleniowe ITIL 4 Foundation z kompletem slajdów
 • Glosariusz ITIL
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • "Ściągawka" - ITIL 4 Reference Card
 • Materiały do przeczytania przed szkoleniem
 • Materiały do przeczytania po szkoleniu.
Zdanie dowolnego egzaminu ITIL 4 daje darmowy dostęp przez rok do portalu myITIL oraz dokumentacji wszystkich 34 praktyk ITSM.

Organizacja szkolenia:
 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 15 uczestników
 • Wymagania wstępne: brak
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS
 • Egzamin w cenie szkolenia.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_ITIL4_FND_EN - Egzamin ITIL®4 Foundation EN

According to the decision of PeopleCert and AXELOS, from November 1, 2019, accredited trainings are sold only with an exam.


Exam is organized on the last day of the training.

It is possible to buy an exam insurance for an additional fee added to the exam price: PLN 270.

It is possible to buy a voucher that allows you to take the exam on later Time, according to its expiry date, for an additional fee added to the exam price: PLN 120.

Exam information:

 • Exam type: on-line, multiple choice (1 correct answer out of 4)
 • Exam Duration: 60 minutes (90 minutes for non-native speakers)
 • Number of questions: 40
 • Pass mark: 65% (26/40)
 • Exam language: English
 • Closed book

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń