ITIL® i Zarządzanie usługami / ITIL® 4 Managing Professional (MP)

ITIL4_HVIT ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT (HVIT)

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 500,00 zł
Cena promocyjna: 4 100,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 4 500,00 zł
Cena promocyjna: 4 100,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 4 100,00 zł
Cena promocyjna: 3 690,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT (HVIT) z EGZAMINEM

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

3-dniowe szkolenie ITIL 4 High-Velocity IT (HVIT), czyli informatyka wysokiej prędkości, eksploruje sposoby funkcjonowania cyfrowych organizacji oraz cyfrowe modele operacyjne w środowisku wymagającym dużej prędkościach działania (high-velocity). Pomaga ambitnym organizacjom działać w sposób podobny do tych organizacji, które od początku z powodzeniem funkcjonują w środowisku cyfrowym (digital-native).

Kurs obejmuje zastosowanie nowoczesnych metod, takich jak Agile, Lean i DevOps oraz praktyk technicznych i technologii informatycznych, takich jak chmura obliczeniowa, automatyzacja i ciągłe testowanie, koncentrując się na szybkim dostarczaniu produktów i usług w celu uzyskania maksymalnej wartości.

Wstępna rezerwacja! Szkolenie ITIL 4 High-Velocity IT ma się pojawić na rynku 28 lutego 2020 r.
Uczestnicy
 • Osoby pracujące nad dostarczaniem produktów cyfrowych i usług lub przeprowadzające migrację w tym kierunku
 • Osoby pracujące w wysoce zautomatyzowanych środowiskach lub przeprowadzające migrację do takich środowisk
 • Osoby pracujące z wykorzystaniem sposobów pracy lean, agile lub DevOps bądź przeprowadzające migrację w tym kierunku
 • Przykładowe stanowiska: projektant usług; kierownik ds. zarządzania wydaniami; architekt chmury; inżynier DevOps; programista; specjalista ds. automatyzacji; inżynier ds. testów; Scrum Master; kierownik ds. transformacji biznesowej; inżynier aplikacji; inżynier ds. oprogramowania w chmurze i sieci; kierownik ds. operacji IT.
Wymagania wstępne
Certyfikat ITIL 4 Foundation
Czego się nauczysz
 • Zapoznasz się z koncepcjami dotyczącymi cyfrowego przedsiębiorstwa działającego w środowisku wymagającym dużej prędkości działania, oraz jego zapotrzebowaniu na IT
 • Zapoznasz się z cyklem życia cyfrowych produktów w kontekście „modelu operacyjnego” ITIL
 • Zrozumiesz znaczenie zasad przewodnich ITIL i innych kluczowych pojęć ITIL dla informatyki wysokiej prędkości
 • Dowiesz się, jak przyczyniać się do dostarczania wartości za pomocą cyfrowych produktów.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Szkolenie High-Velocity IT (HVIT) koncentruje się na następujących praktykach ITIL 4:
 • Zarządzanie architekturą (Architecture management)
 • Analiza biznesowa (Business analysis)
 • Zarządzanie wdrażaniem (Deployment management)
 • Walidacja i testowanie usług (Service validation and testing)
 • Programowanie i zarządzanie oprogramowaniem (Software development and management)
 • Zarządzanie dostępnością (Availability management)
 • Zarządzanie potencjałem wykonawczym i wydajnością (Capacity and performance management)
 • Zarządzanie infrastrukturą i platformami (Infrastructure and platform management)
 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami (Monitoring and event management)
 • Zarządzanie problemami (Problem management)
 • Zarządzanie ciągłością usług (Service continuity management)
 • Zarządzanie relacjami (Relationship management)
 • Projektowanie usług (Service design)
 • Service desk
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information security management)
 • Zarządzanie ryzykiem (Risk management).

Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:
 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 90 minut (113 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi (28/40)
 • Język egzaminu: angielski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.
Informacje dodatkowe
Pakiet dla studentów zawiera:
 • Materiały szkoleniowe ITIL 4 HVIT z kompletem slajdów
 • Praktyki ITIL 4 omawiane w trakcie kursu
 • Glosariusz ITIL
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • "Ściągawka" - ITIL 4 Reference Card.

Zdanie dowolnego egzaminu ITIL 4 daje darmowy dostęp przez rok do portalu myITIL oraz dokumentacji wszystkich 34 praktyk ITSM.

Organizacja szkolenia:
 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników
 • Wymagania wstępne: Certyfikat ITIL 4 Foundation
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS
 • Egzamin w cenie szkolenia.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_ITIL4_HVIT - Egzamin ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVI)

The exam is organized on the last day of training.

It is possible to buy an exam insurance for an additional fee added to the exam price: PLN 270.

It is possible to buy a voucher that allows you to take the exam on later Time, according to its expiry date, for an additional fee added to the exam price: PLN 120

Exam instructions:

 • Exam type: on-line, multiple choice (1 correct answer out of 4)
 • Exam Duration: 90 minutes (113 minutes for non-native speakers)
 • Number of questions: 40
 • Pass mark: 70% (28/40)
 • Exam language: English
 • Closed book

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń