ITIL® i Zarządzanie usługami / ITIL® 4 Managing Professional (MP) Transition

ITIL4_MPT ITIL® 4 Managing Professional Transition (MPT)

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 5 175,00 zł
Cena promocyjna: 4 190,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 4 050,00 zł
Cena promocyjna: 3 290,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 4 050,00 zł
Cena promocyjna: 3 290,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie ITIL® 4 Managing Professional Transition (MPT) z EGZAMINEM
5-dniowe intensywne szkolenie typu Bridge z ITIL 3 do ITIL 4. Przeznaczone dla posiadaczy certyfikatu ITIL Expert lub osób, które uzyskały co najmniej 17 kredytów ze szkoleń ITIL 3, chcących zaktualizować swoją wiedzę o nowoczesnym zarządzaniu cyfrowymi usługami i uzyskać prestiżowy tytuł ITIL 4 Managing Professional (MP).
Szkolenie przedstawia w detalach pełny obraz modelu zarządzania usługami ITIL 4 i omawia różnice pomiędzy wersjami ITIL 3 i 4. To jedyny kurs pozwalający przejść z ITIL 3 do ITIL 4.
Jeśli nie posiadasz jeszcze tytułu ITIL Expert, ani wymaganej liczby kredytów ITIL 3, a brakuje Ci tylko kilku, zobacz harmonogram kursów ITIL 3 Intermediate w Asseco Academy.

Czego się nauczysz 
 • Poznasz kluczowe pojęcia modelu zarządzania usługami ITIL 4
 • Zrozumiesz, w jaki sposób podstawowe zasady ITIL (ITIL guiding principles) mogą pomóc organizacji w przyjęciu i zaadoptowaniu praktyk zarządzania usługami
 • Zrozumiesz cztery wymiary zarządzania usługami (four dimensions of service management)
 • Zrozumiesz cel i elementy systemu wartości usług ITIL (service value system)
 • Zrozumiesz działania tworzące łańcuch wartości usług (service value chain) i ich wzajemne powiązania
 • Dowiesz się, w jaki sposób odpowiednie praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług w ramach systemu wartości usług (SVS) oraz strumieni wartości
 • Dowiesz się, jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi
 • Zrozumiesz na czym polega szybko zmieniającą się (high-velocity) natura cyfrowych przedsiębiorstw i ich zapotrzebowanie na IT
 • Zrozumiesz cykl życia produktów cyfrowych w kontekście „modelu operacyjnego” ITIL
 • Zrozumiesz znaczenie zasad przewodnich ITIL (ITIL guiding principles) i innych fundamentalnych założeń szybko zmieniającej się informatyki (high-velocity IT)
 • Zrozumiesz, jak się projektuję podróż klienta (customer journey)
 • Dowiesz się, jak budować relacje z interesariuszami
 • Dowiesz się, jak kształtować popyt i definiować ofertę na usługę (service offering)
 • Dowiesz się, jak rozpoczynać współpracę i ją kończyć (onboard and offboard) z klientami i użytkownikami
 • Dowiesz się, jak działać razem, aby zapewnić ciągłe współtworzenie wartości (konsumpcja/ dostarczanie usługi)
 • Dowiesz się, jak zrozumieć i zweryfikować wartość usługi
 • Zrozumiesz zakres i działania związane z kierowaniem i planowaniem
 • Zrozumiesz rolę GRC (Governance, Risk & Compliance) i to w jaki sposób zintegrować te zasady i metody z systemem wartości usług ITIL
 • Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak stosować kluczowe zasady i metody zarządzania zmianami operacyjnymi do kierowania, planowania i doskonalenia.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
To jest szkolenie na poziomie menedżerskim przeznaczony wyłącznie dla osób, które uzyskały tytuł ITIL Expert lub osiągnęły 17 punktów ze szkoleń ITIL v3. Certyfikat ITIL 4 Foundation NIE jest wymagany
Kwalifikujesz się również, jeśli uzyskałeś 15 punktów ITIL v3 i zdałeś egzamin ITIL 4 Foundation.

Wymagania wstępne 
Możliwe są 3 alternatywne scenariusze:
 • Posiadasz certyfikat ITIL Expert,
 • LUB zdobyłeś minimum 17 punktów ze szkoleń ITIL v3 i nie posiadasz certyfikatu ITIL 4 Foundation,
 • LUB zdobyłeś 15 punktów ITIL v3 i zdałeś nowy egzamin ITIL 4 Foundation.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Program szkolenia obejmuje:

 • Przedstawienie pełnego obrazu nowoczesnego zarządzania usługami cyfrowymi zgodnie z modelem ITIL 4
 • Przegląd różnic między 5-etapowym cyklem życia usługi ITIL v3 z jego 26 procesami i funkcjami, w porównaniu do modelu systemu wartości usług (service value system) ITIL 4 z jego 34 praktykami
 • Przegląd modelu systemu wartości usług z jego składnikami: łańcuchem wartości usług, 7 zasadami przewodnimi, 4 wymiarami biznesowymi, nadzorem (governance), ciągłym doskonaleniem oraz 34 praktykami ITIL 4 pogrupowanymi w 3 strumienie operacyjne (zarządzanie ogólne, zarządzanie usługami oraz zarządzanie techniczne)
 • Kluczowa wiedza i pojęcia z trzech zaawansowanych książek i kursów ITIL 4 Specialist: Create, Deliver & Support (CDS); Drive Stakeholder Value (DSV); High Velocity IT (HVI)
 • Kluczowa wiedza i pojęcia z zaawansowanej książki i kursu ITIL Strategist: Direct, Plan & Improv (DPI)
 • Przygotowanie do egzaminu ITIL 4 Managing Professional Transition, w tym omówienie egzaminów próbnych
 • Egzamin certyfikacyjny ITIL 4 Managing Professional Transition.


Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 1390 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 1290 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.


Informacje o egzaminie:

 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 90 minut (113 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi (28/40)
 • Język egzaminu: angielski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.
Informacje dodatkowe

Pakiet dla studentów zawiera:

 • Materiały szkoleniowe ITIL 4 Managing Professional Transition z kompletem slajdów
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • "Ściągawka" - ITIL 4 Reference Card
 • Materiały do przeczytania przed szkoleniem
 • Materiały do przeczytania po szkoleniu.


Zdanie dowolnego egzaminu ITIL 4 daje darmowy dostęp przez rok do portalu myITIL oraz dokumentacji wszystkich 34 praktyk ITSM.

Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników
 • Wymagania wstępne: tytuł ITIL Expert LUB co najmniej 17 punktów ze szkoleń ITIL v3 (certyfikatu ITIL 4 Foundation NIE jest wymagany) LUB 15 punktów ze szkoleń ITIL v3 oraz certyfikat ITIL 4 Foundation
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS
 • Egzamin w cenie szkolenia.


Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.


Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_ITIL4_MPT - Egzamin ITIL® 4 Managing Professional Transition (MPT)

Exam - supplement compulsory:

Voucher for Exam - Net price PLN 1400

It is possible to buy an exam insurance for an additional fee added to the exam price: PLN 270.

Exam instructions:

 • Exam type: on-line, multiple choice (1 correct answer out of 4)
 • Exam Duration: 90 minutes (113 minutes for non-native speakers)
 • Number of questions: 40
 • Pass mark: 70% (28/40)
 • Exam language: English
 • Closed book

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 14-02 do 18-02-2022