ITIL® i Zarządzanie usługami / ITIL® 4 Managing Professional (MP) Transition

ITIL4_MPT ITIL® 4 Managing Professional Transition (MPT)

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 6 000,00 zł
Cena promocyjna: 5 600,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 6 000,00 zł
Cena promocyjna: 5 600,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 5 600,00 zł
Cena promocyjna: 5 040,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie ITIL® 4 Managing Professional Transition (MPT) z EGZAMINEM

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

35 PDUs (Technical 0, Leadership 17, Strategic 18)

5-dniowe intensywne szkolenie typu Bridge z ITIL 3 do ITIL 4. Przeznaczone dla posiadaczy certyfikatu ITIL Expert lub osób, które uzyskały co najmniej 17 kredytów ze szkoleń ITIL 3, chcących zaktualizować swoją wiedzę o nowoczesnym zarządzaniu cyfrowymi usługami i uzyskać prestiżowy tytuł ITIL 4 Managing Professional (MP).

Szkolenie przedstawia w detalach pełny obraz modelu zarządzania usługami ITIL 4 i omawia różnice pomiędzy wersjami ITIL 3 i 4. To jedyny kurs pozwalający przejść z ITIL 3 do ITIL 4.

Jeśli nie posiadasz jeszcze tytułu ITIL Expert, ani wymaganej liczby kredytów ITIL 3, a brakuje Ci tylko kilku, zobacz harmonogram kursów ITIL 3 Intermediate w Asseco Academy.
Uczestnicy
To jest szkolenie na poziomie menedżerskim przeznaczony wyłącznie dla osób, które uzyskały tytuł ITIL Expert lub osiągnęły 17 punktów ze szkoleń ITIL v3. Certyfikat ITIL 4 Foundation NIE jest wymagany
Kwalifikujesz się również, jeśli uzyskałeś 15 punktów ITIL v3 i zdałeś egzamin ITIL 4 Foundation.
Wymagania wstępne
Możliwe są 3 alternatywne scenariusze:
 • Posiadasz certyfikat ITIL Expert,
 • LUB zdobyłeś minimum 17 punktów ze szkoleń ITIL v3 i nie posiadasz certyfikatu ITIL 4 Foundation,
 • LUB zdobyłeś 15 punktów ITIL v3 i zdałeś nowy egzamin ITIL 4 Foundation.
Czego się nauczysz
 • Poznasz kluczowe pojęcia modelu zarządzania usługami ITIL 4
 • Zrozumiesz, w jaki sposób podstawowe zasady ITIL (ITIL guiding principles) mogą pomóc organizacji w przyjęciu i zaadoptowaniu praktyk zarządzania usługami
 • Zrozumiesz cztery wymiary zarządzania usługami (four dimensions of service management)
 • Zrozumiesz cel i elementy systemu wartości usług ITIL (service value system)
 • Zrozumiesz działania tworzące łańcuch wartości usług (service value chain) i ich wzajemne powiązania
 • Dowiesz się, w jaki sposób odpowiednie praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług w ramach systemu wartości usług (SVS) oraz strumieni wartości
 • Dowiesz się, jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi
 • Zrozumiesz na czym polega szybko zmieniającą się (high-velocity) natura cyfrowych przedsiębiorstw i ich  zapotrzebowanie na IT
 • Zrozumiesz cykl życia produktów cyfrowych w kontekście „modelu operacyjnego” ITIL
 • Zrozumiesz znaczenie zasad przewodnich ITIL (ITIL guiding principles) i innych fundamentalnych założeń szybko zmieniającej się informatyki (high-velocity IT)
 • Zrozumiesz, jak się projektuję podróż klienta (customer journey)
 • Dowiesz się, jak budować relacje z interesariuszami
 • Dowiesz się, jak kształtować popyt i definiować ofertę na usługę (service offering)
 • Dowiesz się, jak rozpoczynać współpracę i ją kończyć (onboard and offboard) z klientami i użytkownikami
 • Dowiesz się, jak działać razem, aby zapewnić ciągłe współtworzenie wartości (konsumpcja/ dostarczanie usługi)
 • Dowiesz się, jak zrozumieć i zweryfikować wartość usługi
 • Zrozumiesz zakres i działania związane z kierowaniem i planowaniem
 • Zrozumiesz rolę GRC (Governance, Risk & Compliance) i to w jaki sposób zintegrować te zasady i metody z systemem wartości usług ITIL
 • Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak stosować kluczowe zasady i metody zarządzania zmianami operacyjnymi do kierowania, planowania i doskonalenia.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Program szkolenia obejmuje:
 • Przedstawienie pełnego obrazu nowoczesnego zarządzania usługami cyfrowymi zgodnie z modelem ITIL 4
 • Przegląd różnic między 5-etapowym cyklem życia usługi ITIL v3 z jego 26 procesami i funkcjami, w porównaniu do modelu systemu wartości usług (service value system) ITIL 4 z jego 34 praktykami
 • Przegląd modelu systemu wartości usług z jego składnikami: łańcuchem wartości usług, 7 zasadami przewodnimi, 4 wymiarami biznesowymi, nadzorem (governance), ciągłym doskonaleniem oraz 34 praktykami ITIL 4 pogrupowanymi w 3 strumienie operacyjne (zarządzanie ogólne, zarządzanie usługami oraz zarządzanie techniczne)
 • Kluczowa wiedza i pojęcia z trzech zaawansowanych książek i kursów ITIL 4 Specialist: Create, Deliver & Support (CDS); Drive Stakeholder Value (DSV); High Velocity IT (HVI)
 • Kluczowa wiedza i pojęcia z zaawansowanej książki i kursu ITIL Strategist: Direct, Plan & Improv (DPI)
 • Przygotowanie do egzaminu ITIL 4 Managing Professional Transition, w tym omówienie egzaminów próbnych
 • Egzamin certyfikacyjny ITIL 4 Managing Professional Transition.

Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:
 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 90 minut (113 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi (28/40)
 • Język egzaminu: angielski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.
Informacje dodatkowe
Pakiet dla studentów zawiera:
 • Materiały szkoleniowe ITIL 4 Managing Professional Transition z kompletem slajdów
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • "Ściągawka" - ITIL 4 Reference Card
 • Materiały do przeczytania przed szkoleniem
 • Materiały do przeczytania po szkoleniu.

Zdanie dowolnego egzaminu ITIL 4 daje darmowy dostęp przez rok do portalu myITIL oraz dokumentacji wszystkich 34 praktyk ITSM.

Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników
 • Wymagania wstępne: tytuł ITIL Expert LUB co najmniej 17 punktów ze szkoleń ITIL v3 (certyfikatu ITIL 4 Foundation NIE jest wymagany) LUB 15 punktów ze szkoleń ITIL v3 oraz certyfikat ITIL 4 Foundation
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS
 • Egzamin w cenie szkolenia.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_ITIL4_MPT - Egzamin ITIL® 4 Managing Professional Transition (MPT)

The exam is organized on the last day of training.

It is possible to buy an exam insurance for an additional fee added to the exam price: PLN 270.

It is possible to buy a voucher that allows you to take the exam on later Time, according to its expiry date, for an additional fee added to the exam price: PLN 120

Exam instructions:

 • Exam type: on-line, multiple choice (1 correct answer out of 4)
 • Exam Duration: 90 minutes (113 minutes for non-native speakers)
 • Number of questions: 40
 • Pass mark: 70% (28/40)
 • Exam language: English
 • Closed book

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Warszawa
Od 19-10 do 23-10-2020 brak ikony
Wirtualna klasa
Od 19-10 do 23-10-2020 brak ikony