ITIL® i Zarządzanie usługami / ITIL® 4 Foundation & Delta ITIL 3-4

ITIL4_Pakiet ITIL®4 Pakiet: Foundation and Create, Deliver & Support (CDS) z egzaminami

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 8 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 8 450,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 8 450,00 zł
< Powrót

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Pakiet szkoleń: ITIL®4 Foundation  oraz  ITIL®4Specialist: Create, Deliver & Support (CDS) umożliwia zdobycie kompetencji zarządzania usługami od podstaw  działania do tworzenia, dostarczania i wspierania w ramach nowego modelu biznesowego ITIL, czyli systemu wartości usług (SVS).

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert od 1 lutego 2022 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem i oficjalną książką.

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia egzaminu za dodatkową opłatą dodaną do ceny szkolenia: 270 PLN
Uczestnicy
 • Osoby rozpoczynające swoją podróż w zarządzaniu usługami
 • Menedżerowie zarządzający usługami IT i osoby aspirujące do tej roli
 • Osoby zarządzające eksploatacją usług informatycznych
 • Osoby odpowiedzialne za dostarczanie produktów i usług, w tym opracowywanie, wdrożenie, monitorowanie i wsparcie
 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie, że usługi są świadczone i wspierane zgodnie z ustalonymi poziomami. Przykładowe stanowiska: kierownik ds. operacji IT; kierownik service desku; kierownik ds. rozwoju; programista; inżynier ds. obsługi infrastruktury; kierownik ds. zmian i wydań; kierownik ds. zarządzania incydentami; kierownik ds. zarządzania rozwiązywania problemów; kierownik ds. zarządzania przekazywaniem usług; inżynier ds. obsługi aplikacji; kierownik ds. zarządzania dostępnością; koordynator działu IT; administrator systemów sieciowych; kierownik ds. wsparcia IT; inżynier ds. wsparcia technicznego; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji; specjalista ds. wsparcia centrów danych.
Wymagania wstępne
Brak
Czego się nauczysz
 • Poznasz model zarządzania usługami według ITIL4 i jego ewolucję do zastosowania nowoczesnych technologii i sposobów pracy.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat pryncypiów ITIL guiding principle, czterech wymiarów zarządzania usługą Dimensions of ITIL service management, systemu wartości usług ITIL service value system oraz działań w ramach łańcucha wartości Service value chain.
 • Dowiesz się, jak zaplanować i zbudować strumień wartości usług w celu tworzenia, dostarczania i wspierania usług,
 • Dowiesz się, w jaki sposób odpowiednie praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wsparcia usług w systemie wartości usług (SVS) ITIL i strumieniach wartości,
 • Będziesz wiedział, jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi zgodnie z najnowszymi i najlepszymi praktykami rynkowymi.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Szkolenie  ITIL4 Foundation (2 dni):

 • Podróż z ITIL4
 • Kluczowe pojęcia zarządzania usługami
 • System wartości usług ITIL
 • Cztery wymiary zarządzania usługami
 • Podstawowe zasady ITIL
 • Łańcuch wartości usług ITIL
 • 34 Praktyki ITIL - omówienie kluczowych praktyk ITIL
 • Próbny egzamin ITIL4 Foundation
 • Wskazówki i porady przed egzaminem
Szkolenie Create, Deliver and Support (CDS) (3 dni)  koncentruje się na następujących praktykach ITIL4:

 • Projektowanie usług (Service design)
 • Programowanie i zarządzanie oprogramowaniem (Software development and management)
 • Zarządzanie wdrażaniem (Deployment management)
 • Zarządzanie wydaniami (Release management)
 • (Service validation and testing)
 • Umożliwianie zmian (Change enablement)
 • Service Desk
 • Zarządzanie incydentami (Incident management)
 • Zarządzanie problemami (Problem management)
 • Zarządzanie wiedzą (Knowledge management)
 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service level management)
 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami (Monitoring and event management).

Terminy szkoleń