ITIL® i Zarządzanie usługami / Pozostałe szkolenia

ITSM_EOZ Efektywna obsługa zgłoszeń

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem tego dwudniowego autorskiego warsztatu jest przekazanie wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podniesienia efektywności obsługi zgłoszeń. Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®.

Uczestnicy

W warsztacie powinny wziąć udział osoby kierujące działaniem Centrum Wsparcia Użytkownika, osoby uczestniczące w procesie budowy Centrum Wsparcia Użytkownika, zainteresowane restrukturyzacją jego działania lub podniesieniem jakości pracy. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesów Zarządzania incydentami i Zarządzania problemami, oraz za ich bieżące funkcjonowanie. Pracownicy i kadra kierownicza działów IT i firm informatycznych. Konsultanci i specjaliści IT.

Wymagania wstępne
 • Rekomendujemy ukończenie szkolenia ITIL® Foundation

Czego się nauczysz
 • Obsługi zgłoszeń od użytkowników, diagnozy i rozwiązywania problemów oraz funkcjonowania Service Desku (Centrum Obsługi Użytkowników)

 • Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Funkcja Service Desk i budowa organizacji wsparcia

 • Zarządzanie incydentami – proces, cele, kluczowe kroki, produkty, wyzwania

 • Skuteczny proces diagnozowania i rozwiązywania problemów

 • Budowa docelowego modelu procesów Zarządzania incydentami i problemami

 • Dokumentowanie procesów i ich pomiary

 • Wymagania na systemy informatyczne wspierające procesy Zarządzania incydentami i problemami, plany wdrożenia tych procesów

 • Baza wiedzy

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A., zgodny z ITIL®
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 07-03 do 08-03-2019