ITIL® i Zarządzanie usługami / Pozostałe szkolenia

ITSM_EOZ Efektywna obsługa zgłoszeń

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 200,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 200,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 080,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem tego dwudniowego autorskiego warsztatu jest przekazanie wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podniesienia efektywności obsługi zgłoszeń. 

Uczestnicy

W warsztacie powinny wziąć udział osoby kierujące działaniem Centrum Wsparcia Użytkownika, osoby uczestniczące w procesie budowy Centrum Wsparcia Użytkownika, zainteresowane restrukturyzacją jego działania lub podniesieniem jakości pracy. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesów Zarządzania incydentami i Zarządzania problemami, oraz za ich bieżące funkcjonowanie. Pracownicy i kadra kierownicza działów IT i firm informatycznych. Konsultanci i specjaliści IT.

Wymagania wstępne
 • posiadanie wiedzy z obszaru dobrych praktyk zarządzania usługami IT

Czego się nauczysz
 • Obsługi zgłoszeń od użytkowników, diagnozy i rozwiązywania problemów oraz funkcjonowania Service Desku (Centrum Obsługi Użytkowników)

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Funkcja Service Desk i budowa organizacji wsparcia

 • Zarządzanie incydentami – proces, cele, kluczowe kroki, produkty, wyzwania

 • Skuteczny proces diagnozowania i rozwiązywania problemów

 • Budowa docelowego modelu procesów Zarządzania incydentami i problemami

 • Dokumentowanie procesów i ich pomiary

 • Wymagania na systemy informatyczne wspierające procesy Zarządzania incydentami i problemami, plany wdrożenia tych procesów

 • Baza wiedzy

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 27-08 do 28-08-2020