ITIL i Zarządzanie usługami / Pozostałe szkolenia

ITSM_ZZW_IT Zarządzanie zmianami i wydaniami w usługach informatycznych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 300,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem tego dwudniowego, autorskiego warsztatu jest poszerzenie kwalifikacji w zakresie prowadzenia procesu zarządzania zmianami.

Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®.

Uczestnicy

Warsztat Zarządzanie zmianami i wydaniami w usługach informatycznych skierowane jest do osób zaangażowanych w przygotowywanie zmian w środowisku teleinformatycznym, w ich weryfikację, autoryzację, wdrażanie i ocenę; osób odpowiedzialnych za wdrożenie procesów zarządzania zmianami oraz zarządzania wydaniami i wdrożeniami, oraz za ich bieżące funkcjonowanie; pracowników i kadrę kierowniczą działów IT i firm informatycznych; kierowników projektów realizujący zmiany w usługach informatycznych; konsultantów i specjalistów IT

Wymagania wstępne
 • Rekomendujemy ukończenie szkolenia ITIL® Foundation

Czego się nauczysz
 • skutecznego i bezpiecznego zarządzania zmianami i wydaniami w usługach IT.

 • warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Skuteczny proces zarządzania zmianami w usługach IT

 • Role w procesie zarządzania zmianami

 • Ustalanie priorytetów zmian i implementacji zmian

 • Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianami

 • Skuteczny proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami

 • Pomiar skuteczności działania procesów zarządzania zmianami i wydaniami

 • Zmiany standardowe

 • Wniosek o zmianę (RFC)

 • Ocena wniosków o zmianę i jego akceptacja

 • Interfejsy z innymi procesami

 • Polityka wydań

 • Przygotowanie do wdrożenia

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 01-04 do 02-04-2019