Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

LIB_STR Liberating Structures - techniki skutecznej komunikacji

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 400,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 400,00 zł
Cena promocyjna: 1 260,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 400,00 zł
Cena promocyjna: 1 260,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Informacje o szkoleniu
Liberating Structures (LS) jest zestawem 33 technik używanych do skutecznej komunikacji.

Poprzez zastosowanie przemyślanych mikrostruktur, każda technika LS w równej mierze angażuje uczestników w tym samym czasie, umożliwiając skuteczną komunikację, co często bywa problematyczne do uzyskania przy stosowaniu tzw. "burzy mózgów", czy otwartej dyskusji, gdzie osoby głośniejsze mogą łatwo zdominować taką sesję. Co w wypadku spotkania biznesowego oznacza stratę czasu i potencjalnych dobrych pomysłów. Stratę, której można zapobiec.

Przykładowym zastosowaniem technik LS są spotkania w czasie pracy, gdzie zastosowanie technik przekłada się na znaczące zwiększenie skuteczności spotkań biznesowych, koncepcyjnych, czy szukania rozwiązań problemów.

Kluczowe elementy każdej struktury to:

 • cel, w formie zaproszenia do struktury
 • miejsce, w tym potrzebne materiały
 • uczestnicy, jak rozkłada się zaangażowanie, kto i w jakiej kolejności przekazuje informacje, etc.
 • konfiguracja grup, w celu uzyskania jak najlepszego rezultatu
 • sekwencja kroków oraz ramy czasowe danej techniki.

Czego się nauczysz 
Na warsztacie poznasz:

 • Gotowe techniki facylitacji spotkań biznesowych
 • Zasady budowania ciągów LS w celu zwiększenia efektywności spotkań (narzędzie matchmaker, karty LS)
 • Zasady stosowania przerywników/ przecinków (punctuation)
 • Sposoby zastosowania LS w środowisku Agile, czyli jak skutecznie stosować LS do wydarzeń Scrum i nie tylko
 • Skuteczne metody facylitacji (working agreements, timeboxing)
 • Możliwości stosowania LS online, do pracy z zespołami rozproszonymi
 • Prototypowe LS
 • Przydatne wariacje i modyfikacje kilku technik LS.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
 • Liderzy, Scrum Masterzy, Managerzy, Agile Coachowie, Pracownicy społeczni, Właściciele firm, Analitycy biznesowi, Trenerzy - jeśli odnajdujesz się pośród którejś z tych ról, to warsztat jest dla Ciebie idealny
 • Osoby chcące zwiększyć skuteczność spotkań dowolnego typu (skuteczniejsze spotkania = lepszy ROI z inwestycji w takie spotkania)
 • Osoby pracujące z ludźmi i dostrzegające, że relacje międzyludzkie wymagają zupełnie innych technik i narzędzi niż praca z komputerem.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Czym są Liberating Structures (historia, makro- i mikrostruktury, Cynefin, odniesienia do Positive Deviance oraz complexity science, teorii złożoności czyli tego jak działają struktury złożone, takie jak organizacje)
 • Peer-coaching (bezpośrednia i nieinwazyjna pomoc i porady od kolegów i koleżanek z miejsca pracy)
 • Ideacja (skuteczne Liberating Structures do generowania pomysłów, rozwiązań, idei)
 • Facylitacja spotkań biznesowych
 • Liberating Structures w środowisku Agile
 • Budowanie ciągów technik Liberating Structures (strings)
 • "Przecinki" Liberating Structures (punctuation)
 • Facylitacja online
 • Społeczność Liberating Structures
 • Współtworzenie Liberating Structures
Informacje dodatkowe
Organizacja szkolenia:
 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 6 do 16 uczestników
 • Wymagania wstępne: brak

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Terminy szkoleń