ITIL® i Zarządzanie usługami / Lean IT

LeanIT_FOUND Lean IT® Foundation

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 940,00 zł
Cena promocyjna: 1 490,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 340,00 zł
Cena promocyjna: 1 090,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 680,00 zł
Cena promocyjna: 1 090,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy tego dwudniowego szkolenia zdobędą wiedzę na temat koncepcji szczupłej organizacji IT (Lean IT). Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "Lean IT® Foundation" wydawany przez organizację akredytującą.


Czego się nauczysz

 • koncepcji szczupłej organizacji IT (Lean IT)
 • jak zastosować praktyki Lean IT w swojej organizacji
 • jak wykorzystać potencjał pracowników
 • jak usprawnić działania operacyjne dotyczące wsparcia krytycznych usług dla Biznesu


Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie Lean IT Foundation skierowane jest do wszystkich pracowników organizacji IT od poziomu CIO, przez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych, ze wszystkich działów IT, zajmujących się rozwojem systemów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp. Wszyscy pracownicy IT powinni bezwzględnie rozumieć i stosować filozofię Lean IT. W szczególności szkolenie będzie przydatne dla osób znających model ITIL® lub normę ISO/IEC 20000, zawierające najlepsze praktykami zarządzania usługami IT.


Wymagania wstępne

 • Znajomość języka angielskiego
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Co to jest Lean IT?
 • Pryncypia Lean IT
 • Typy marnotrawstwa (Muda),
 • 5 wymiarów Lean IT: Klient – kluczowe pojęcia: Value, Voice of Customer (VOC), Kano model, Critical to quality (CTQ), Proces – kluczowe pojęcia: Flow, SIPOC, Value Stream Map (VSM), Push, Pull, Just-in-time (JIT); Wydajność – kluczowe pojęcia: Key Performance Indicator (KPI), Operational Process Efficiency (OPE), Skills & Knowledge Matrix; Organizacja – kluczowe pojęcia: Performance dialogue, Visible management, Kaizen, DMAIC, Pareto analysis, Ishikawa analysis, 5 Whys; Postawy i zachowania – kluczowe pojęcia: Lean leadership, Go and see, AURRA model, (Not) Lean behaviour,
 • Egzamin próbny i omówienie wyników.
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin „Lean IT® Foundation”, który odbywa się po zakończeniu części merytorycznej.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania, słownik pojęć i skrótów, próbny egzamin z kluczem odpowiedzi. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Akredytacja:

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited i Lean IT Association (LITA)

EgzLIT_FOUND - Egzamin Lean IT® Foundation

Cena netto egzaminu [1 osoba]:

 • Voucher na egzamin - 1090 PLN

 

Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Lean IT Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut. Osoby dla których język angielski nie jest językiem ojczystym mają możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu do 75 minut.
 • Liczba pytań:40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów)

 

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 14-11 do 15-11-2022