ITIL® i Zarządzanie usługami / Lean IT

LeanIT_KAIZEN Lean IT Kaizen

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 750,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 600,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 600,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

Podczas tego trzydniowego szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane zagadnienia Lean IT. Podczas szkolenia duży nacisk stawiany jest na umiejętność zastosowania zasad i narzędzi w pracy codziennej. Omawiane tematy opierają się na studium przypadków. Uczestnicy podczas ćwiczeń stosują cykl DMAIC do problemu ze swojej organizacji IT. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "Lean IT Kaizen" wydawany przez organizację akredytującą.

Czego się nauczysz

 • podejścia Kaizen do ciągłego doskonalenia
 • umiejętności zastosowania w praktyce raportu A3 i cyklu DMAIC
 • przećwiczymy najważniejszych techniki w ramach DMAIC
 • na podstawie studiów przypadków przedyskutujemy omawiane tematy
 • nauczysz się jak stosować Kaizen – zasady i narzędzia – we własnej organizacji IT
 • podczas ćwiczeń będziesz miał okazję zastosować cykl DMAIC do problemu ze swojej organizacji IT (faza po fazie)
 • przygotujemy Cię do zdania egzaminu z poziomu Lean IT Kaizen

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Na szkolenie Lean IT Kaizen zapraszamy pracowników organizacji IT, które planują lub już rozpoczęły pracę z wykorzystaniem zasad Lean, Problem Managerów oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne w organizacjach IT za ciągłe doskonalenie, managerów chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze doskonałości operacyjnej, osoby odpowiedzialne za działania związane z doskonałością operacyjną, osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu Lean IT ponad poziom podstawowy, niezależnie od pełnionej funkcji oraz poziomu w organizacji IT.<br />

Wymagania wstępne

 • Rekomendujemy ukończenie szkolenia Lean IT Foundation
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • wprowadzenie do Lean IT – kluczoweelementy: Kaizen, Kaikaku, Kakushin, Kaizen Mindset
 • organizowanie Kaizen – kluczoweelementy: Daily Kaizen, Kaizen Event, Kaizen Charter, Kaizen Team roles
 • metoda A3 – kluczowe elementy:Problem-solving A3, A3 status report, A3 proposal, Pyramid principle and MECE
 • cykl usprawnień DMAIC: Faza Define –kluczowe elementy: SMART Problem, Cynefin model, Stakeholders mapping; Faza Measure – kluczowe elementy: IT workunits, Gemba walk, Measurement systems; FazaAnalyze – kluczowe elementy: Seven basic tools of Quality, Root Cause Analysistechniques; Faza Improve – kluczoweelementy: Ideas generation, selection, prioritization and testing; Faza Control – kluczowe elementy: Control plan, Out-of-Control-Action-Plan, Communication plan, Hand-off
 • Egzamin próbny i omówienie wyników
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin Lean IT Kaizen, który odbywa się po zakończeniu części merytorycznej.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu:

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały do ćwiczeń, próbny egzamin z kluczem odpowiedzi. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited i Lean IT Association (LITA)
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

EgzLIT_KAIZEN - Egzamin Lean IT® Kaizen

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 950 PLN

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: certyfikat Lean IT Foundation, ukończenie szkolenia Lean IT Kaizen, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 90 minut. Osoby dla których język angielski nie jest językiem ojczystym mają możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu do 120 minu
 • Liczba pytań:40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 08-11 do 10-11-2021