ITIL i Zarządzanie usługami / Lean IT®

LeanIT_LEAD Lean IT Leadership

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 900,00 zł
Cena promocyjna: 2 100,00 zł
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Trzydniowy kurs Lean IT Leadership akredytowany przez Lean IT Association (LITA). Podejście Lean IT pomaga organizacjom IT w zapewnieniu klientom najlepszych możliwych usług. Pozwala zrozumieć wartość dla klienta, procesy zapewniające tę wartość, sposoby poprawy wydajności procesów, organizację oraz postawy i zachowania właściwe dla modelu Lean.

Podejście Lean IT znakomicie uzupełnia najlepsze praktyki zarządzania usługami IT, zebrane w modelu ITIL, oraz jest przepustką do świata zwinnych i wysokowydajnych organizacji (high velocity) zdefiniowanego w koncepcji DevOps.

Przywództwo ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wszystkich inicjatyw Lean IT. Kurs ten opisuje zarówno dążenie do pożądanego modelu przywództwa, jak również podróż organizacji IT do osiągnięcia swoich celów.

Dzięki tym zdobytym na kursie kwalifikacjom uczestnicy zaangażowani będą mogli potwierdzić swoje przywództwo w organizacji Lean, stanąć na czele zmian organizacyjnych lub aktywnie je wspierać.
Uczestnicy
 • Managerzy IT oraz wszyscy, którzy mają ambicje rozwoju w tym kierunku
 • Specjaliści od Lean w IT, pragnący pogłębić swoją wiedzę na temat Lean IT
 • Pracownicy organizacji IT, które planują lub już rozpoczęły transformację organizacji z wykorzystaniem pryncypiów Lean IT
Wymagania wstępne
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Rekomendujemy ukończenie szkolenia Lean IT Foundation (certyfikat Lean IT Foundation jest konieczny by móc podejść doi egzaminu Lean IT Leadership).
Czego się nauczysz
Na zakończenie tego kursu uczestnicy będą mogli:
 • Zrozumieć koncepcję przywództwa Lean.
 • Poznać sposób zastosowanie koncepcji Lean Leadership w kontekście działania IT.
 • Używać modelu rozwoju Lean IT Leadership.
 • Rozwinąć się tak by zostać Liderem Lean IT.
 • Pomagać innym - jako liderzy IT Lean - w samodzielnym rozwoju.
 • Uspójniać wizję i cele swojej organizacji.
 • Zrozumieć pojęcie zmiany w organizacji.
 • Przejąć inicjatywę i pokierować zmianą w organizacji.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Dzień 1:
 • Wprowadzenie do Lean IT Leadership (Introducing Lean IT Leadership)
 • Zrozumieć samodzielny rozwój (Understanding Self-Development)
 • Coaching i rozwijanie innych (Coach and Develop Others)

Dzień 2:
 • Ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement)
 • Wizja, cele i komunikacja (Vision, Goals, and Communication)
 • Próbny egzamin (Mock Exam)

Dzień 3:
 • Lean IT Leadership w praktyce (Practicing Lean IT Leadership)
 • Transformacja organizacji (Transforming Your Organization)
 • Podsumowanie i wnioski (Summary and reflections)
 • Egzamin certyfikacyjne Lean IT Leadership (Certified Lean It Leadership Exam)
Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu:
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, wydruk oficjalnej publikacji
  Lean IT Leadership, materiały do ćwiczeń, próbny egzamin z kluczem odpowiedzi. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited oraz Lean IT Association (LITA).

Egz_LeanIT_LEAD - Egzamin Lean IT Leadership

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 950 PLN

Informacje o egzaminie

 • Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat Lean IT Leadershio wydany przez Peoplecert oraz Lean IT Association (LITA).
 • Warunki przystąpienia do egzaminu:
  • - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu,
  • - Posiadany certyfikat Lean IT Foundation,
  • - Ukończenie szkolenia Lean IT Leadership.
 • Forma egzaminu: pisemna, możliwość korzystania z oficjalnej publikacji Lean IT Leadership,
 • Język egzaminu: EN,
 • Metoda: Test zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz 30 pytań opartych o scenariusz, również z jednokrotnym wyborem,
 • Czas trwania: 2h – osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym, 2h 15 minut – pozostałe osoby,
 • Liczba pytań: 60,
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (39 punktów z 60).

Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 11-02 do 13-02-2019
Od 04-03 do 06-03-2019