ITIL® i Zarządzanie usługami / Lean IT

LeanIT_WWZ Lean IT w praktyce - wizualne wspomaganie zarządzania

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 000,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Uczestnicy tego jednodniowego, autorskiego warsztatu zdobędą wiedzę i podniosą kwalifikacje z zakresu analizy obecnego stanu procesów oraz ich optymalizacji w oparciu o metodę Lean IT. Przećwiczą realne przykłady z organizacji IT, bazujące na doświadczeniach z prowadzonych przez CTPartners programów transformacji Lean IT.

Uczestnicy

Warsztat polecamy wszystkim pracownikom organizacji IT od poziomu CIO, poprzez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych, ze wszystkich działów IT, zajmujących się rozwojem systemów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp. Wszystkim pracownikom IT, którzy powinni bezwzględnie zrozumieć i stosować w praktyce filozofię Lean IT lub będą bezpośrednio zaangażowani w doskonalenie procesów i usług w ramach transformacji Lean IT.

Wymagania wstępne
 • Wiedza na poziomie Lean IT Foundation

Czego się nauczysz
 • wizualizacji pracy oraz osiąganych rezultatów

 • narzędzia Kanban w procesach rozwoju i utrzymania, omawianego na szkoleniu Lean IT Foundation, dedykowanego zarządzaniu przepływem pracy z wykorzystaniem jego wizualizacji w formie tablicy kanbanowej

 • na warsztacie omówione zostaną również inne elementy systemu zarządzania wizualnego, tj. tablice wyników, Obeya, 5S. Ćwiczenia praktyczne opierają się o realne przykłady z organizacji IT, bazujące na doświadczeniach z prowadzonych przez CTPartners programów transformacji Lean IT

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do zarządzania wizualnego: cele zarządzania wizualnego, metody zarządzania wizualnego

 • Kanban: Lean management i źródła kanbana, główne zasady kanbana, tworzenie i utrzymywanie tablicy kanbanowej, efektywna współpraca w zespole oraz z klientem, obszary zastosowania kanbana w IT - rozwój i utrzymanie

 • Metody wizualizacji wyników: Obeya, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), tablice wyników

 • Pięć kroków do organizacji miejsca pracy - 5S

 • Podsumowanie warsztatu

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie