Aplikacje biznesowe / LibreOffice / LibreOffice Calc v.4

LibreOffice Calc2 LibreOffice Calc v.4 - poziom zaawansowany

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 800,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Calc będącego częścią darmowego pakietu LibreOffice do analizy danych, ich prezentacji i obliczeń z ich wykorzystaniem. Szkolenie dostarcza również wiedzy niezbędnej do dostosowania wyglądu i zawartości arkuszy do własnych potrzeb, importowania i danych oraz zabezpieczania arkuszy i skoroszytów.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących obliczenia i zestawienia w oparciu o wprowadzone dane, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy zawodowej, chcących poszerzyć swoją wiedzę odnośnie praktycznych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Calc.
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • Obsługiwać w podstawowym zakresie system operacyjny Microsoft Windows lub inny oparty o programy "okienkowe".
 • Wykonywać operacje na danych, kolumnach, wierszach i arkuszach, w tym sortować i filtrować dane.
 • Pracować z kilkoma arkuszami/skoroszytami jednocześnie.
 • Wykorzystywać narzędzia formatowania danych i sposobu ich wyświetlania.
 • Dostosowywać opcje aplikacji i wygląd okien do własnych potrzeb.
 • Tworzyć proste formuły obliczeniowe.
 • Wykorzystywać podstawowe funkcje.
 • Rozpoznawać i interpretować podstawowe błędy formuł.
Czego się nauczysz
 • Wykorzystywać zaawansowane narzędzia formatowania danych, w tym formatowanie warunkowe.
 • Importować dane zewnętrzne.
 • Tworzyć tabele i efektywnie z nimi pracować.
 • Stosować podsumowania częściowe.
 • Chronić arkusz/skoroszyt za pomocą hasła.
 • Łączyć dane z różnych arkuszy.
 • Modyfikować poszczególne elementy wykresu.
 • Zagnieżdżać funkcje.
 • Stosować funkcje wyszukujące, funkcje daty i czasu, funkcje tekstowe, logiczne, matematyczne, statystyczne i finansowe.
 • Stosować funkcje bazodanowe.
 • Tworzyć tabele przestawne i efektywnie z nich korzystać.
 • Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Formatowanie warunkowe
 • Importowanie danych do arkusza
 • Budowanie tabel danych
 • Podsumowywanie danych
 • Zabezpieczanie arkusza/skoroszytu
 • Łączenie danych
 • Zaawansowana praca z wykresami
 • Tworzenie funkcji na poziomie zaawansowanym
 • Tabele przestawne
 • Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych
 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


  Gwarancja jakości szkolenia

  Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


  Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


  Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


  Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


  Terminy szkoleń

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie