Szkolenia IT / Microsoft / Microsoft SharePoint Services & Server

MS 10175 Programowanie aplikacji Microsoft SharePoint 2010

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 950,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 950,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers
Dostępność materiałów w chmurze Dostępność materiałów w chmurze
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Celem kursu jest dostarczenie programistom .NET praktycznych informacji i ćwiczeń, które umożliwią im tworzenie rozwiązań na platformie Microsoft SharePoint 2010.  Podczas szkolenia omawiana jest platforma programistyczna  SharePoint 2010, jej zalety  i funkcje które oferuje  programistom, przedstawione są narzędzia  programistyczne, które integrują się z platformą SharePoint 2010, takie jak  Visual Studio 2010 i SharePoint Designer 2010, programowane są Web Part dla SharePoint  2010, wdrażany jest kod, który używa obiektów po stronie serwera dostarczanych przez platformę programistyczną  SharePoint 2010, programowane są odbiorniki zdarzenia i  wykonywane są ustawienia aplikacji dla rozwiązań SharePoint 2010, programowane są też rozwiązania, które stosują dostęp do zewnętrznych źródeł danych z użyciem Business  Connectivity Services, programowane są przepływy pracy jako część rozwiązań  SharePoint 2010,wdrażany jest kod, który używa obiektów po stronie klienta dostarczanych przez platformę programistyczną SharePoint 2010, programowane są formanty wstążki i  okna dialogowe klienta dla nowego interfejsu użytkownika platformy  SharePoint 2010, programowane są aplikacje Microsoft Silverlight, które integrują się z danymi i rozwiązaniami SharePoint 2010, programowane są rozwiązania sandboxed. Podczas kursu  uczestnicy tworzą kod, który używa taksonomiczną usługę, usługę profilu użytkownika oraz usługę zarządzania treścią z platformy programistycznej SharePoint  2010.
Wymagania wstępne
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać dobrą znajomość zagadnień z zakresu szkoleń poprzedzających lub równoważną wiedze i umiejętności. Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w programowaniu z użyciem Microsoft Visual Studio 2008 SP1 oraz znajomość nowych funkcji SharePoint 2010 i Visual Studio 2010. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność  korzystania z anglojęzycznych materiałów.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do platformy programistycznej SharePoint 2010
 • Stosowanie narzędzi programistycznych SharePoint 2010
 • Programowanie Web Parts dla SharePoint 2010
 • Praca z obiektami SharePoint po stronie serwera
 • Tworzenie odbiornika zdarzeń  i ustawień aplikacji
 • Programowanie rozwiązań z Business Connectivity Services
 • Programowanie przepływu pracy SharePoint 2010
 • Praca z API klienta dla SharePoint 2010
 • Programowanie interaktywnych interfejsów użytkownika
 • Programowanie aplikacji Silverlight  dla SharePoint 2010
 • Programowanie rozwiązań Sandboxed
 • Praca z profilami serwerowymi Sharepoint i taksonomicznymi API
 • Programowanie rozwiązań zarządzania treścią
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładu z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez autoryzowanych instruktorów.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik i oprogramowanie do celów edukacyjnych.

70-573 - TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers

Program Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers pozwala klientom realizującym karnety szkoleniowe otrzymane w ramach programów licencjonowania grupowego Microsoft Open Vaule oraz Microsoft Enterprise Agreement (ang. Software Assurance Training Voucher) na uzyskanie dodatkowych korzyści gwarantowanych przez Asseco Data Systems. Program pozwala Klientom realizującym karnety szkoleniowe w Asseco Data Systems na wybór jednej z trzech opcji dodatkowych korzyści.

 • Bezpłatny egzamin certyfikacyjny Microsoft - osoby legitymujące się certyfikatem IT rozpoznawane są jako najwyższej klasy specjaliści, którzy potrafią wdrażać i utrzymywać zaawansowane rozwiązania Microsoft. Szczegółowe informacje dot. certyfikacji Microsoft dostępne są na stronie http://www.microsoft.com/learning/pl/pl/certification/cert-default.aspx.
 • Piąty dzień szkolenia gratis - spectrum szkoleń Microsoft to w przeważającej części szkolenia 5-dniowe. Wykorzystując karnety szkoleniowe o równowartości 4 dni szkoleniowych, Asseco Data Systems gwarantuje 5-ty dzień szkolenia gratis.

Dostępność materiałów w chmurze

Program Gwarancja dostępności materiałów szkoleniowych w chmurze daje Klientom korzystającym ze szkoleń autoryzowanych Microsoft możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej dostępnych w chmurze. Dzięki programowi uczestnicy szkoleń mogą:

 • przetrzymywać materiały szkoleniowe z różnych szkoleń, w których uczestniczyli, w jednym miejscu dostępnym przez Internet bez ograniczeń czasowych,
 • korzystać z materiałów na różnych urządzeniach, takich jak komputery PC i Mac, tablety z systemem Windows 8, Adroid oraz urządzeniach Apple,
 • korzystać z notatek do materiałów szkoleniowych i wymieniać się wiedzą oraz opiniami z innymi uczestnikami szkoleń.

Szczegółowe informacje dot. biblioteki materiałów elektronicznych dostępne są na stronie www.arvato.com/uploads/media/arvato_CS_Courseware_Marketplace.pdf.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie