Szkolenia IT / Microsoft

MS 10984 Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 700,00 zł
Cena promocyjna: 2 565,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 430,00 zł
Cena promocyjna: 2 308,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 430,00 zł
Cena promocyjna: 2 308,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
O szkoleniu

Jest to 3-dniowy kurs ILT, który jest przeznaczony dla potrzeb specjalistów IT, którzy biorą udział w administrowaniu, konfigurowaniu i obsłudze usług Office 365 w środowiskach hybrydowych, gdzie część infrastruktury jest hostowana lokalnie. Ten kurs obejmuje również zarządzanie tożsamościami, uwierzytelnianie i technologie pomocnicze dla usługi Office 365. Ten kurs koncentruje się na umiejętnościach wymaganych do administrowania i rozwiązywania problemów z dzierżawą usługi Office 365 oraz kluczowych usług usługi Office 365, takich jak Exchange Online, SharePoint Online i Skype dla firm, a także usług, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe azure (MFA), usługa Azure Active Directory Identity Protection i Azure Active Directory Privileged Identity Management. Wszystkie te usługi są objęte aspektem hybrydowym. Ten kurs zawiera wiedzę na temat korzystania z usług Office 365 zarówno dla zasobów w chmurze, jak i lokalnych.

Czego się nauczysz 
 • Describe Office 365 administration and licensing.
 • Deploy and configure directory synchronization.
 • Plan an Exchange Server hybrid deployment.
 • Perform an Exchange Server hybrid deployment.
 • Deploy Skype for Business in a hybrid deployment.
 • Deploy SharePoint and OneDrive for Business in a hybrid environment.
 • Deploy additional Office 365 services in a hybrid deployment.
 • Deploy various authentication methods in a hybrid Office 365 deployment.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
The audience for this course includes IT professionals and system administrators who want to learn how to implement and maintain Office 365 in hybrid scenarios, where one part of collaboration infrastructure is located on-premises and integrated with Office 365 services. These professionals should have at least 3 years of experience working in their respective fields—specifically, previous knowledge about Exchange Server, SharePoint Server, and Skype for Business Server (for example, Lync server) is expected. Students who attend this course are also expected to have a fairly broad understanding of Office 365 services administration in general as well as several on-premises technologies such as DNS and AD DS.
At course completion.

Wymagania wstępne 

In addition to their professional experience, students who attend this training should already have the following technical knowledge:

 • Minimum of two years of experience administering the Windows Server operating system, including Windows Server 2012 or later
 • Minimum of one year of experience working with Active Directory Domain Services
 • Minimum of one year of experience working with name resolution, including Domain Name System (DNS)
 • Experience working with certificates, including public key infrastructure (PKI) certificates
 • Experience working with Windows PowerShell
 • Experience working with Exchange Server 2013 or later, Lync 2013 Server or Skype for Business Server2015, and SharePoint Server 2013 or later.
 • Experience working with Office 365 key services such as Exchange Online, Skype for Business and SharePoint Online
 • An understanding of the following concepts as related to Office 365: Microsoft cloud services, Office 365 platform


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Outline
 • Module 1: Introduction to Office 365 administration and licensing
 • Module 2: Deploying and configuring directory synchronization
 • Module 3: Exchange Server hybrid deployment planning
 • Module 4: Exchange Server hybrid deployment
 • Module 5: Skype for Business hybrid deployment
 • Module 6: SharePoint and OneDrive for Business hybrid deployment
 • Module 7: Deploying additional Office 365 services in a hybrid deployment
 • Module 8: Authentication options in hybrid deployments
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń