Szkolenia IT / Microsoft / Microsoft SQL Server

MS 20777 Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 700,00 zł
Cena promocyjna: 2 565,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 430,00 zł
Cena promocyjna: 2 308,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 430,00 zł
Cena promocyjna: 2 308,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
About this course
This three-day instructor-led course is aimed at database professionals who are looking to implement a Cosmos DB solution.

After completing this course, students will be able to:
 • Describe the purpose and architecture of Azure Cosmos DB.
 • Describe how to design documents and collections to meet business requirements, and how to use the SQL API to build applications that use these documents.
 • Describe how to create user-defined functions, stored procedures, and triggers.
 • Describe how to tune a database, and how to monitor performance.
 • Describe how to create efficient Graph database models using Cosmos DB.
 • Describe how to use Azure Search, HDInsight, Azure Databricks, and Power BI with Cosmos DB to query and analyze big data.
 • Describe how to use Cosmos DB as a source and sink for streaming data.
Audience profile
The primary audience for this course is database developers and architects (IT professionals, developers, and information workers) who plan to implement big data solutions on Azure using Cosmos DB.

Prerequisites
In addition to their professional experience, students who attend this training should already have the following technical knowledge:
The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable applications that are agnostic of a Cosmos DB API.
A basic working knowledge of the Cosmos DB SQL API.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Outline

Module 1: Introduction to Azure Cosmos DB
Describe the purpose and architecture of Cosmos DB.
Lessons
 • Review of NoSQL database structures
 • Migrating data and applications to Cosmos DB
 • Managing data in Cosmos DB
Lab : Creating and using a SQL API database in Cosmos DB
 • Creating and configuring a Cosmos DB database
 • Migrating data from a Mongo DB database to Cosmos DB
 • Using the SQL API to access data
 • Protecting data in a Cosmos DB database
After completing this module, students will be able to:
Create and configure a Cosmos DB.
Migrate data from a Mongo DB database to a Cosmos DB database.
Describe accessing data using the SQL API.
Describe how to protect data in a Cosmos DB.

Module 2: Designing and Implementing SQL API Database Applications
This module describes how to design documents and collections to meet business requirements, and how to use the SQL API to build applications that use these documents.
Lessons
 • Document models in Cosmos DB
 • Querying data in a SQL API database
 • Querying and maintaining data programmatically
Lab : Designing and implementing SQL API database applications
 • Design the document structure & partitioning strategy for the product catalog for the retail system
 • Importing product catalog data
 • Querying product catalog information
 • Maintaining stock levels in the product catalog
After completing this module, students will be able to:
Design NoSQL document structures that support business requirements and enable efficient operations.
Describe how to perform SQL queries against a SQL API database.
Explain how to insert, modify, delete, and query data in a SQL API database programmatically.

Module 3: Implementing Server Side Operations
Describe how to create user-defined functions, stored procedures, and triggers.
Lessons
 • Server-side programming with Cosmos DB
 • Creating and using stored procedures
 • Using triggers to maintain data integrity
Lab : Writing user-defined functions, stored procedures and triggers
 • Design and implement the document and collection structure
 • Implement the shopping cart functionality in the online retail system.
 • Extend the online retail system to create orders from the items in a shopping cart.
 • Extend the online retail system further to enable customers to view orders and backorders.
After completing this module, students will be able to:
Describe how Cosmos DB enables you to implement server-side operations by writing JavaScript code.
Describe how use the JavaScript Query API to implement transactional operations with stored procedures.
Describe how use create triggers that you can use to maintain integrity when inserting, updating, and deleting documents.

Module 4: Optimizing and monitoring performance
Describe how to optimize a database, and how to monitor performance.
Lessons
 • Optimizing database performance
 • Monitoring the performance of a database
Lab : Tuning a database and monitoring performance
 • Gathering execution statistics
 • Examining how the different consistency models can impact throughput and latency
 • Investigate the effects of triggers on performance
 • Monitoring performance and tuning the partition key
After completing this module, students will be able to:
Describe how to tune the configuration of a database and collections for best performance.
Describe how to assess the performance of a document database and identify options for improving throughput.

Module 5: Designing and Implementing a Graph Database
This module describes how to create efficient graph database models using Cosmos DB.
Lessons
 • Graph database models in Cosmos DB
 • Designing Graph database models for efficient operation
Lab : Designing and implementing a Graph database
 • Implementing a recommendations engine for customers
 • Recording product purchase information
 • Query a Graph database to obtain analytics
After completing this module, students will be able to:
Describe the features that Cosmos DB provides for implementing graph databases.
Design NoSQL graph structures that support business requirements and enable efficient operations.

Module 6: Querying and Analyzing Big Data with Cosmos DB
This module describes how to use Azure Search and HDInsight with Cosmos DB to query and analyze big data.
Lessons
 • Integrating Cosmos DB with Azure search to optimize queries
 • Analyzing data in a Cosmos DB database using Apache Spark
 • Visualizing data in a Cosmos DB database
Lab : Querying and Analyzing Big Data with Cosmos DB
 • Extending product search capabilities
 • Performing end-of-month processing
 • Visualizing sales data
 • Exploring sales data
At the end of this module, students will be able to:
Describe how to integrate Cosmos DB with Azure Search to perform efficient query processing over big data.
Describe how to analyze big data held in Cosmos DB using Apache Spark.
Describe how to visualize data in Cosmos DB using Jupyter notebooks, Power BI, and Azure Databricks.

Module 7: Implementing Stream Processing with Cosmos DB
This module describes how to use Cosmos DB as a source and sink for streaming data.
Lessons
 • Working with the Cosmos DB change feed
 • Integrating Cosmos DB into streaming solutions
Lab : Using Cosmos DB with stream processing
 • Handling orders
 • Maintaining stock analytic data
 • Displaying rolling revenue for a given time period
After completing this module, students will be able to:
Describe the Cosmos DB change feed, and how to use it to process data efficiently.
Explain how to incorporate Cosmos DB into streaming solutions such as Apache Kafka, Apache Spark, and Azure Stream Analytics.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń