Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

MS 50433 PowerPivot dla użytkowników końcowych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 800,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 800,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 800,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami generowania zaawansowanych zestawień przy użyciu dodatku do Microsoft Excel 2010 - narzędzia PowerPivot, z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł.
Uczestnicy
W szkoleniu powinni brać udział zaawansowani użytkownicy programu Excel, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat budowania skalowalnych raportów o znajomość narzędzia PowerPivot.
Czego się nauczysz
Podczas szkolenia dowiesz się jak używać w PowerPivot wykorzystywać dane pochodzące z różnych źródeł , tworzyć relacje, używać wyrażeń PowerPivot DAX oraz generować raporty. Dowiesz się także, jak skoroszyty programu PowerPivot mogą być zintegrowane z SharePoint 2010.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do obsługi narzędzia PowerPivot
 • Instalowanie programu PowerPivot
Źródła danych w PowerPivot
 • Obsługiwane źródła danych
 • Ładowanie danych ze źródła
 • Wczytywania danych z SQL Server
 • Wczytywania danych z plików tekstowych
 • Ładowanie danych poprzez kopiowanie i wklejanie
 • Ładowanie danych za pośrednictwem kanałów danych
 • Ładowanie danych za pośrednictwem Reporting Services
 • Czyszczenie danych w programie PowerPivot
 • Tworzenie powiązań między źródłami danych

Funkcje PowerPivot

 • Wyrażenia PowerPivot
 • Tworzenie tabeli czasowej 
 • Korzystanie z funkcji daty
 • Używanie funkcji TIME INTELLIGENCE
 • Korzystanie z funkcji statystycznych
 • Korzystanie z funkcji logicznych i informacyjnych
 • Korzystanie z funkcji logicznych (AND, FAŁSZ, IF, JEŻELI.BŁĄD, NOT, OR, TRUE)
 • Korzystanie z funkcji informacyjnych (ISBLANK, ISERROR, ISLOGICAL, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISTEXT)
 • Korzystanie z funkcji tekstowych

Wykonywanie raportów przy użyciu PowerPivot

 • Tworzenie raportów
 • PivotCharts
 • Fragmentatory
 • Wykresy przebiegu w czasie

PowerPivot we współpracy z SharePoint 2010

 • Instalowanie programu PowerPivot for SharePoint 2010
 • Konfiguracja PowerPivot for SharePoint 2010
 • Publikowanie w SharePoint 2010

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie