Szkolenia IT / Microsoft / Microsoft Windows Server

MS OD10961 Automatyzacja administracji z Windows PowerShell

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

MocOnDemand Microsoft | MOC On-Demand
Cena netto: 1 840,00 zł

Gwarancje:

Dostępność materiałów w chmurze Dostępność materiałów w chmurze
Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

To jest szkolenie MOC On-Demand, stanowiące nowy rodzaj autoryzowanych szkoleń Microsoft. Użytkownik szkolenia uzyskuje na okres 90 dni dostęp do platformy szkoleniowej Microsoft, poprzez którą udostępnione jest szkolenie: pliki video z prezentacją danego tematu a także dostęp do laboratoriów i ćwiczeń.


Uczestnicy poznają jak z pomocą Windows PowerShell 3.0, mogą zdalnie zarządzać pojedynczymi lub wieloma serwerami Windows i jak zautomatyzować codzienne zadania administracyjne.
Kurs dostarcza uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności, by używać Windows PowerShell 3.0 dla wykonywania podstawowych zadań administracyjnych i dla zautomatyzowania administracji serwerów Windows. Skupia się na funkcjach i technikach podstawowej linii komend oraz umożliwia zapoznanie się umiejętnościami potrzebnymi do obsługi innych produktów Microsoft takich jak: Windows Server, Windows Client, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center i inne. Szkolenie nie skupia się na tych produktach, ale przybliża zagadnienia dotyczące Windows Server, który jest właściwą platformą dla omawianych treści i służy do prezentacji nauczanych technik.
Podczas kursu uczestnicy nauczą się jak wydajniej wykonywać i monitorować skrypty dzięki niezawodnej łączności, sprawności przepływów pracy, doskonalszego planowania zadań oraz Windows PowerShell Web Access. Nabędą większej łatwości poruszania się w obrębie Windows PowerShell dzięki dokładnemu odkryciu polecenia cmdlet oraz uproszczonej i spójnej składni pomiędzy poleceniami tego typu.
Dzięki zintegrowanemu środowisku skryptowemu (Integrated Scripting Environment - ISE) uczestnicy będą potrafić pisać skrypty szybciej i bardziej intuicyjnie.
Uczestnicy
Kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy już są generalnie doświadczeni w administracji Windows Server i Windows Client lub też posiadają doświadczenie w administracji i obsłudze serwerów aplikacyjnych i usługowych takich jak: Exchange, SharePoint, and SQL. Jest szeroko przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą używać Windows PowerShell do automatyzacji zadań administracyjnych z linii poleceń, używając produktu Microsoft lub produktu niezależnego dostawcy oprogramowania (ISV), które posiada możliwość zarządzania i obsługi za pomocą Windows PowerShell.
Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w zarządzaniu stacjami roboczymi i systemami serwerowymi,
 • Doświadczenie w instalacji i konfiguracji systemów serwerowych,
 • Podstawy z zakresu Active Directory, zarządzania sieciami i dyskami,
 • Wskazana wiedza z Windows Server 2012 i Windows 8
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Początek pracy z Windows PowerShell
 • Praca z przetwarzaniem potokowym (pipeline ) wWindows PowerShell
 • Zrozumienie funkcjonowania przetwarzania potokowego w Windows PowerShell
 • Używanie PSProviders i PSDrives
 • Formatowanie efektu wyjściowego
 • Przeszukiwanie informacji zarządczych przy pomocy WMI i CIM
 • Przygotowanie do wykonywania skryptów
 • Przejście od komendy do skryptu do modułu
 • Administracja komputerami zdalnymi
 • Połączenie wszystkich poznanych elementów
 • Korzystanie z zadań wykonywanych w tle oraz zadań zaplanowanych
 • Stosowanie zaawansowanych technik i profili Windows PowerShell
Dostępność materiałów w chmurze

Program Gwarancja dostępności materiałów szkoleniowych w chmurze daje Klientom korzystającym ze szkoleń autoryzowanych Microsoft możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej dostępnych w chmurze. Dzięki programowi uczestnicy szkoleń mogą:

 • przetrzymywać materiały szkoleniowe z różnych szkoleń, w których uczestniczyli, w jednym miejscu dostępnym przez Internet bez ograniczeń czasowych,
 • korzystać z materiałów na różnych urządzeniach, takich jak komputery PC i Mac, tablety z systemem Windows 8, Adroid oraz urządzeniach Apple,
 • korzystać z notatek do materiałów szkoleniowych i wymieniać się wiedzą oraz opiniami z innymi uczestnikami szkoleń.

Szczegółowe informacje dot. biblioteki materiałów elektronicznych dostępne są na stronie www.arvato.com/uploads/media/arvato_CS_Courseware_Marketplace.pdf.


Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers

Program Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers pozwala klientom realizującym karnety szkoleniowe otrzymane w ramach programów licencjonowania grupowego Microsoft Open Vaule oraz Microsoft Enterprise Agreement (ang. Software Assurance Training Voucher) na uzyskanie dodatkowych korzyści gwarantowanych przez Asseco Data Systems. Program pozwala Klientom realizującym karnety szkoleniowe w Asseco Data Systems na wybór jednej z trzech opcji dodatkowych korzyści.

 • Bezpłatny egzamin certyfikacyjny Microsoft - osoby legitymujące się certyfikatem IT rozpoznawane są jako najwyższej klasy specjaliści, którzy potrafią wdrażać i utrzymywać zaawansowane rozwiązania Microsoft. Szczegółowe informacje dot. certyfikacji Microsoft dostępne są na stronie http://www.microsoft.com/learning/pl/pl/certification/cert-default.aspx.
 • Piąty dzień szkolenia gratis - spectrum szkoleń Microsoft to w przeważającej części szkolenia 5-dniowe. Wykorzystując karnety szkoleniowe o równowartości 4 dni szkoleniowych, Asseco Data Systems gwarantuje 5-ty dzień szkolenia gratis.

Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie