Szkolenia IT / Microsoft / Microsoft SQL Server

MS OD20462 Administracja bazami danych Microsoft SQL Server

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

MocOnDemand Microsoft | MOC On-Demand
Cena netto: 1 840,00 zł

Gwarancje:

Dostępność materiałów w chmurze Dostępność materiałów w chmurze
Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

To jest szkolenie MOC On-Demand, stanowiące nowy rodzaj autoryzowanych szkoleń Microsoft. Użytkownik szkolenia uzyskuje na okres 90 dni dostęp do platformy szkoleniowej Microsoft, poprzez którą udostępnione jest szkolenie: pliki video z prezentacją danego tematu a także dostęp do laboratoriów i ćwiczeń.


Kurs ten uczy podstawowych umiejętności potrzebnych w codziennej pracy administratora baz danych, takich jak wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie baz danych, zarządzanie zabezpieczeniami, monitorowanie środowiska serwera baz danych oraz automatyzacja czynności administracyjnych. Uczestnicy poznają też podstawowe narzędzia wykorzystywane w codziennej praktyce administracyjnej.
Uczestnicy
Kurs przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób, które na co dzień zajmują się administrowaniem oraz utrzymywaniem baz danych w środowiskach MS SQL Serwera. Mogą w nim również wziąć udział programiści, zajmujący się tworzeniem aplikacji, wykorzystujących zawartość przechowywaną w bazach danych MS SL Serwera.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość systemów operacyjnych MS Windows i ich kluczowej funkcjonalności.
Robocza znajomość języka T-SQL.
Robocza znajomość tematyki relacyjnych baz danych.
Niewielkie doświadczenie w projektowaniu baz danych.
Wymaganą wiedzę można uzyskać biorąc udział w kursie 20461: Tworzenie zapytań do MS SQL Serwera.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do administrowania bazami danych MS SQL Serwera 2014
 • Instalacja i konfiguracja SQL Serwera 2014
 • Praca z bazami danych i miejscem do ich magazynowania
 • Planowanie i wdrażanie strategii kopii zapasowych
 • Odtwarzanie baz danych SQL Serwera 2014
 • Importowanie i eksportowanie danych
 • Monitorowanie SQL Serwera 2014
 • Śledzenie aktywności SQL Serwera
 • Zarządzanie bezpieczeństwem SQL Serwera
 • Audyt dostępu do danych i szyfrowanie danych
 • Przeprowadzanie codziennej konserwacji baz danych
 • Automatyzacja zarządzania SQL Serwera 2014
 • Monitorowanie SQL Serwera 2014 przy użyciu alertów i powiadomień
 • Rozwiązywanie typowych problemów administracyjnych
 • Uwagi dotyczące instalacji
Dostępność materiałów w chmurze

Program Gwarancja dostępności materiałów szkoleniowych w chmurze daje Klientom korzystającym ze szkoleń autoryzowanych Microsoft możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej dostępnych w chmurze. Dzięki programowi uczestnicy szkoleń mogą:

 • przetrzymywać materiały szkoleniowe z różnych szkoleń, w których uczestniczyli, w jednym miejscu dostępnym przez Internet bez ograniczeń czasowych,
 • korzystać z materiałów na różnych urządzeniach, takich jak komputery PC i Mac, tablety z systemem Windows 8, Adroid oraz urządzeniach Apple,
 • korzystać z notatek do materiałów szkoleniowych i wymieniać się wiedzą oraz opiniami z innymi uczestnikami szkoleń.

Szczegółowe informacje dot. biblioteki materiałów elektronicznych dostępne są na stronie www.arvato.com/uploads/media/arvato_CS_Courseware_Marketplace.pdf.


Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers

Program Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers pozwala klientom realizującym karnety szkoleniowe otrzymane w ramach programów licencjonowania grupowego Microsoft Open Vaule oraz Microsoft Enterprise Agreement (ang. Software Assurance Training Voucher) na uzyskanie dodatkowych korzyści gwarantowanych przez Asseco Data Systems. Program pozwala Klientom realizującym karnety szkoleniowe w Asseco Data Systems na wybór jednej z trzech opcji dodatkowych korzyści.

 • Bezpłatny egzamin certyfikacyjny Microsoft - osoby legitymujące się certyfikatem IT rozpoznawane są jako najwyższej klasy specjaliści, którzy potrafią wdrażać i utrzymywać zaawansowane rozwiązania Microsoft. Szczegółowe informacje dot. certyfikacji Microsoft dostępne są na stronie http://www.microsoft.com/learning/pl/pl/certification/cert-default.aspx.
 • Piąty dzień szkolenia gratis - spectrum szkoleń Microsoft to w przeważającej części szkolenia 5-dniowe. Wykorzystując karnety szkoleniowe o równowartości 4 dni szkoleniowych, Asseco Data Systems gwarantuje 5-ty dzień szkolenia gratis.

Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie