SZKOLENIA E-LEARNINGOWE MS OFFICE

Szkolenia z aplikacji Microsoft Office 2010 i Microsoft SharePoint 2013 dostarczą Ci wiedzę na temat funkcjonalności poszczególnych narzędzi oraz umiejętności ich wykorzystywania w codziennej pracy.

Szkolenia z pakietu Microsoft Office posiadają strukturę modułową. Poruszane zagadnienia podzielone są na grupy tematyczne, które tworzą autonomiczne, w pełni konfigurowalne bloki edukacyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Klient ma wpływ na zakres merytoryczny dostarczonego materiału. Zaletą struktury modułowej jest również swoboda użytkownika w kreowaniu własnej ścieżki edukacyjnej.

Wszystkie szkolenia podzielone są na bloki, które zawierają określoną liczbę jednostek:

  • przekazujące wiedzę (Wiedza 1 Wiedza 2 itd.),
  • utrwalające (Utrwalenie)
  • testujące nabyte umiejętności (Test).

Szkolenia e-learningowe MS Office w naszej ofercie

MS Office
Word 2010

poziom
podstawowy
MS Office
Word 2010

poziom
zaawansowany
MS Office Excel
2010

poziom
podstawowy
MS Office Excel
2010

poziom
zaawansowany

MS Office
PowerPoint
2010

poziom
podstawowy
MS Office
Outlook 2010

poziom
podstawowy
MS Office
SharePoint
2013

poziom
podstawowy
Pakiet biurowy
w pracy
handlowca