Zarządzanie projektami i programami / M_o_R®, MSP®, MoP®

MSPF Metodyka zarządzania programami - MSP® Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 300,00 zł
Cena promocyjna: 2 300,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 300,00 zł
Cena promocyjna: 2 300,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 300,00 zł
Cena promocyjna: 2 070,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie Metodyka zarządzania programami - MSP® Foundation z egzaminem

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

PDU:21 (T:17, S:4)

Uczestnicy tego trzydniowego szkolenia poznają światowy standard zarządzania dużymi przedsięwzięciami transformacyjnymi (Skuteczne Zarządzanie Programami - Managing Successful Programmes - MSP®). Programy składają się z wielu wzajemnie ze sobą powiązanych projektów, a skoordynowane zarządzanie nimi pozwala na osiągnięcie lepszych efektów.  Szkolenie MSP® Foundation ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do świadomego uczestnictwa w różnych rolach w programie zarządzanym zgodnie z metodyką MSP®. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "MSP® Foundation" wydawany przez organizację akredytującą.
Uczestnicy
Wszystkie osoby biorące udział w programach lub projektach wchodzących w skład programów (niezależnie od branży i tematyki). W szczególności są to kierownicy programów, kierownicy zmian biznesowych, członkowie biur programów, zespołów zarządzania projektami wchodzących w skład programów lub Ci, którzy ich nadzorują oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metod zarządzania programem.
Wymagania wstępne
 • Udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
Czego się nauczysz
 • metodyki MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami) umożliwiającej skuteczne uczestniczenie w programach ją stosujących,
 • jakie są różnice pomiędzy podejściem do zarządzania projektami a programami,
 • kluczowych wskazań metodyki MSP®, jako podstawowej umiejętności niezbędnej dla egzaminu z poziomu Foundation.

  Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  • Wprowadzenie do metodyki MSP®. Przyczyny powoływania programów. Definicja programu. Zarządzanie projektem i programem a zarządzanie portfelem. Rodzaje programów. Budowa metodyki MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami) i jej pryncypia.
  • Identyfikowanie i Definiowanie Programu. Pierwsze dwa procesy przebiegu transformacji związane z realizacją programu, pozwalające na jego właściwe zidentyfikowanie, zaangażowanie interesariuszy i zaplanowanie przed rozpoczęciem realizacji projektów składowych programu.
  • Wizja i model docelowy. Określanie celów do osiągnięcia. Opracowanie wizji programu oraz przygotowanie i uzgodnienie modelu docelowego, który program ma osiągnąć.
  • Organizacja, przywództwo i angażowanie interesariuszy. Interesariusze programu, ich aktywne zaangażowanie, właściwe przywództwo i skuteczna struktura zarządcza jako krytyczny czynnik sukcesu w przedsięwzięciach transformacyjnych.
  • Uzasadnienie biznesowe i zarządzanie korzyściami. Program, jako długotrwałe przedsięwzięcie transformacyjne pozwalające na osiąganie korzyści w trakcie jego trwania. Koncentracja na korzyściach jako jedna z istotnych różnic pomiędzy projektem a programem.
  • Planowanie i kontrola oraz zarządzanie ryzykami i zagadnieniami. Skuteczne zarządzania na poziomie projektów. Monitorowanie realizacji projektów i reagowanie na poziomie programu oraz koordynacja poszczególnych elementów składowych.
  • Zarządzanie Transzami, Dostarczanie Potencjału i Realizowanie Korzyści. Procesy przebiegu transformacji, związane z realizacją programu w zdefiniowanych częściach zwanych transzami. Zarządzanie jakością i nadzorem w programie - w tym jakość dostawców, jakość komunikacji z interesariuszami, jakość informacji.
  • Zamykanie Programu. Procesy właściwego zamknięcia i podsumowania, tak by przynieść efekt organizacji zaangażowanej w zmianę transformacyjną.
  • Próbny egzamin MSP® Foundation. Możliwość podejścia do egzaminu MSP® Foundation na zakończenie szkolenia.

  Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

  Informacje o egzaminie:
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia MSP® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
  • Forma egzaminu: pisemny
  • Język egzaminu: polski lub angielski
  • Metoda: test jednokrotnego wyboru
  • Czas trwania: 60 minut
  • Liczba pytań: 75 (w tym 5 pytań próbnych)
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (35 punktów)
  Informacje dodatkowe
  Informacje o szkoleniu

  • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski lub angielski
  • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
  • W cenie szkolenia: podręcznik MSP® - Skuteczne Zarządzanie Programami, materiały szkoleniowe, próbne testy egzaminacyjne, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem
  • Egzamin w cenie szkolenia. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
  • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

  Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
  • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
  • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
  Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

  MSP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  MSP Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


   EgzMSP_FOUND - Egzamin MSP® Foundation

   Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.


   Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

   Istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny egzaminu: 120 PLN.

   Uczestnicy wirtualnej lub zdalnej klasy otrzymują voucher na egzamin w cenie szkolenia.

   Informacje o egzaminie:

   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia MSP® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
   • Forma egzaminu: pisemny
   • Język egzaminu: polski lub angielski
   • Metoda: test jednokrotnego wyboru
   • Czas trwania: 60 minut
   • Liczba pytań: 75 (w tym 5 pytań próbnych)
   • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (35 punktów)

   Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


   Gwarancja 100% satysfakcji
   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


   Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


   Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


   Terminy szkoleń

   Wirtualna klasa
   Od 14-09 do 16-09-2020
   Warszawa
   Od 07-12 do 09-12-2020