Zarządzanie projektami i programami / M_o_R®, MSP®, MoP®

MSPP Metodyka zarządzania programami - MSP® Practitioner

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 550,00 zł
Cena promocyjna: 1 250,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie Metodyka zarządzania programami - MSP® Practitioner z egzaminem

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

PDU:14 (T: 9, L: 2, S: 3)

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane zagadnienia zarządzania programami w oparciu o metodykę MSP® oraz przygotowanie ich do zdania egzaminu MSP® Practitioner. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "MSP® Practitioner" wydawany przez organizację akredytującą.

Czego się nauczysz
 • Stosować wytyczne metodyki MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami) we własnych programach.
 • Jakie sa powiązania pomiędzy zarządzaniem projektem, a zarządzaniem programem co pozwoli na skuteczne wykorzystywanie MSP® w programach.
 • Właściwie interpretować wskazania metodyki MSP® oraz stosować je w przykładowym programie
 • Przygotujemy cię do zdania egzaminu z poziomu Practitioner.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu programami lub projektami oraz wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki MSP® ponad poziom podstawowy. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które już realizują lub planują realizację jakiegokolwiek programu transformacyjnego.

Wymagania wstępne
 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole zarządzania programem i/lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania programami.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki MSP®, w tym omówienie pryncypiów, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanym w czasie szkolenia.
 • Organizacja oraz przywództwo i angażowanie interesariuszy. Pierwsze dwa tematy ładu, czyli czynnik ludzki w programie. Zasady budowy struktury organizacyjnej dla konkretnego programu oraz podejście do analizy i angażowania interesariuszy.
 • Wizja i model docelowy. Każdy program się kiedyś kończy, czyli realizowany jest w celu osiągnięcia pewnej sprecyzowanej na początku wizji. Model docelowy jest rozwinięciem wizji i precyzuje jaki potencjał będzie wymagany do dostarczenia przez dany program.
 • Uzasadnienie biznesowe i zarządzanie korzyściami. Nie ma sukcesu programu bez osiągnięcia zaplanowanych korzyści. To właśnie aspekt korzyści jest tym, co kształtuje decyzje w każdym programie. Wymaga to odpowiedniego podejścia realizacyjnego. Program to sama w sobie wielka inwestycja, która musi mieć mechanizm badania swojej sensowności - uzasadnienie biznesowe.
 • Planowanie i kontrola oraz zarządzanie ryzykami i zagadnieniami Każdy program zawiera planowanie i koordynację posiadających pewną niezależność projektów i działań wchodzących w skład programu. Niezbędne jest również spójne i jednolite podejście do programu jako całości oraz do podległych projektów
 • Zarządzanie jakością i nadzorem. Przedstawienie sposobu podejścia do jakości na poziomie całego programu, a nie pojedynczych projektów. Kompleksowe zasady i rozwiązania, a nie pojedyncze testy produktów (wyników) projektów.
 • Przebieg transformacji. Przypomnienie wszystkich procesów MSP®, ich położenia w czasie oraz wejść i wyjść. Ponieważ w realizacji programu ważną rolę odgrywają informacje, uczestnicy szkolenia zapoznają się z kluczowymi dokumentami programu i ich wykorzystaniem w przebiegu transformacji.
 • Próbny egzamin MSP® Practitioner w trakcie całego szkolenia.

Egzamin dodatek obowiązkowy:
 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 1300 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 1200 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia MSP® Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 150 minut
 • Liczba pytań: 8 zadań testowych, ich podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)
  Informacje dodatkowe
  Informacje o szkoleniu

  • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
  • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, próbny test egzaminacyjny, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem. 
  • Uczestnicy zobowiązani są do posiadania podręcznika „MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami”. Cena szkolenia nie zawiera kosztu podręcznika. Istnieje możliwość dokupienia podręcznika za dodatkową opłatą.
  • W Asseco Data Systems S.A. podręcznik  "MSP® Skuteczne Zarządzanie Programami” jest zapewniany osobom uczestniczącym w szkoleniu na poziomie Foundation. 
  • Egzamin w cenie szkolenia. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin. 
  • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

  Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
  • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
  • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
  Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

  MSP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  MSP Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


  EgzMSPP - Egzamin MSP® Practitioner

  Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.


  Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

  Istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny egzaminu: 120 PLN.

  Uczestnicy wirtualnej lub zdalnej klasy otrzymują voucher na egzamin w cenie szkolenia.

  Informacje o egzaminie:

  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia MSP® Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
  • Forma egzaminu: pisemny
  • Język egzaminu: polski lub angielski
  • Metoda: test jednokrotnego wyboru
  • Czas trwania: 150 minut
  • Liczba pytań: 8 zadań testowych, ich podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi.
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)

  Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


  Gwarancja 100% satysfakcji
  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


  Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


  Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


  Terminy szkoleń

  Wirtualna klasa
  Od 25-02 do 26-02-2021