Zarządzanie projektami i programami / M_o_R®, MSP®, MoP®

MoPF Metodyka zarządzania portfelem - MoP® Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 300,00 zł
Cena promocyjna: 2 990,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 990,00 zł
Cena promocyjna: 2 691,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 990,00 zł
Cena promocyjna: 2 691,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie Metodyka zarządzania portfelem - MoP® Foundation z egzaminem

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania portfelem przedsięwzięć  w organizacji, definiowania elementów portfela w oparciu o pryncypia i osiągania celów strategicznych organizacji. Szkolenie przygotowuje do egzaminu MoP® Foundation.

Czego się nauczysz

 • Zrozumienie metodyki zarządzania portfelem
 • Pryncypia, planowanie i techniki realizacji portfela
 • Cykle i role
 • Korzyści biznesowe

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Osoby biorące udział w zarządzaniu i realizacji portfeli i programów, zarządzające projektami w ramach programów, członkowie zarządu, osoby oceniające projekty, inwestycje i tworzące uzasadnienia biznesowe.

Wymagania wstępne

 • Brak formalnych wymagań
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zarządzanie zmianą biznesową
 • Definicje portfela, programu, projektu
 • Cykle definiowania i dostarczania
 • Korzyści zarządzania portfelem
 • Dojrzałość organizacji
 • KPI
 • Codzienna działalność operacyjna
 • Planowanie strategiczne
 • Zarządzanie programem i projektem
 • ‎Ład korporacyjny
 • Pryncypia zarządzania portfelem
 • Biuro Portfela
 • Cykl definiowania Portfela
 • Cykl realizacji Portfela
 • Techniki realizacji portfela
 • Role
 • Dokumentacja Portfela
 • Pulpit zarządczy
 • Przykładowy egzamin

Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:
 • Warunki przystąpienia do egzaminu: ukończenie szkolenia MoP® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów).
Informacje dodatkowe
 • Kurs ma formę wykładu z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez akredytowanego trenera.
 • Szkolenie prowadzone w języku polskim (na życzenie może być również w języku angielskim).
 • Akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.
 • Uczestnicy mogą dodatkowo zakupić książkę "Management of Portfolio" w cenie 1szt: 240PLN. 
 • Egzamin w cenie szkolenia. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

M_o_P® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
M_o_P® Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

EgzMoPF - Egzamin MoP Foundation

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.


Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

Istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny egzaminu: 120 PLN.

Uczestnicy wirtualnej lub zdalnej klasy otrzymują voucher na egzamin w cenie szkolenia.

Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia do egzaminu:

  - ukończenie szkolenia MoP® Foundation

  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu

 • Forma egzaminu: pisemny
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów).

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń