Zarządzanie projektami i programami / M_o_R®, MSP®

MoRF Metodyka zarządzania ryzykiem - M_o_R® Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 750,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 550,00 zł
Cena promocyjna: 1 250,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 550,00 zł
Cena promocyjna: 1 250,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie Metodyka zarządzania ryzykiem - M_o_R® Foundation z egzaminem

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

PDU:21 (T:10, S:11)

To trzydniowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami M_o_R® na poziomie podstawowym oraz przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy do świadomego uczestnictwa w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z przewodnikiem. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "M_o_R® Foundation" wydawany przez organizację akredytującą.

Czego się nauczysz 
 • Sprawnej identyfikacji, właściwej oceny ryzyka oraz planowania reakcji na ryzyko jej skuteczne wdrożenie.
 • Jak właściwie stosować narzędzia i techniki umożliwiające efektywne zarządzanie ryzykiem w organizacji.
 • Jak kształtować i wpływać na zarządzanie ryzykiem w całej organizacji.
 • Jak dyskutować o wpływie ryzyka na zdolność do osiągania celów biznesowych przez organizację.
 • Jak polepszyć realizację usług oraz uzyskasz optymalną wartość oferowanych rozwiązań.
 • Jak stworzyć efektywne ramy dla podejmowania przemyślanych decyzji na temat ryzyka wpływającego na cele strategiczne, operacyjne, programu, projektu.
  Zrozumiesz charakter oraz wielkość ryzyka, na jakie wystawiona jest działalność organizacji (np. programy, projekty oraz działalność operacyjna).

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Na szkolenie M_o_R® Foundation zapraszamy wszystkie osoby, które są zobowiązane do uwzględnienia ryzyka w swoich działaniach w organizacji, tj. podejmują decyzje strategiczne, zarządzają portfelem, programami, projektami, działalnością operacyjną oraz chcą poznać M_o_R®.
 
Wymagania wstępne 
 • Podstawowe doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem (np., jako zarządzający zespołami, członkowie zespołów projektowych).
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących ryzyka.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Szkolenie M_o_R® Foundation bazuje na przewodniku M_o_R® (edycja 2010) i omawia kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania zarządzania ryzykiem w praktyce.

W zakres szkolenia wchodzą:

 • Podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane przy zarządzaniu ryzykiem: – ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zagadnienie, model M_o_R®, pryncypia, podejście, proces, wdrożenie i przeglądy.
 • Pryncypia M_o_R®, czyli zasady zarządzania ryzykiem, które mogą być wykorzystane w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, złożoność, lokalizację czy sektor, w którym działa.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem, jako zestaw dokumentów dla każdego przedsięwzięcia w organizacji wyjaśniających, jak organizacja zamierza wdrożyć i prowadzić zarządzanie ryzykiem.
 • Role i odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, które powinny być przypisane do konkretnych osób w organizacji.
 • Proces M_o_R®, jako logiczna sekwencja kroków umożliwiająca wdrożenie solidnego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Cztery perspektywy zarządzania ryzykiem, czyli sposób, w jaki pryncypia, podejście i proces będą wykorzystywane do zbudowania solidnego systemu zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie i przeglądy, czyli wskazówki jak organizacja ma wdrożyć zarządzanie ryzykiem oraz jak oceniać jakość i dojrzałość w zakresie zarządzania ryzykiem.
 •  Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem, czyli historycznie wypracowane specyficzne podejścia do pewnych typów ryzyka.
 • Próbne egzaminy M_o_R® Foundation.
 • Podczas szkolenia M_o_R® Foundation uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 950 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 850 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.


Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia M_o_R® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 75
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: M_o_R® Zarządzanie ryzykiem: przewodnik dla praktyków (pdf). Materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem zawierający: przewodnik z opisem technik stosowanych w M_o_R®, przewodnik z przykładowymi dokumentami zarządczymi M_o_R®, informacje o formie przeprowadzenia egzaminu M_o_R® Foundation. 
 • Egzamin w cenie szkolenia. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited.


M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
M_o_R® Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


EgzMOR_FOUND - Egzamin M_o_R ® Foundation

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 950 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 850 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia M_o_R® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 75
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 20-09 do 22-09-2021