Zarządzanie projektami i programami / M_o_R®, MSP®, MoP®

MoRF Metodyka zarządzania ryzykiem - M_o_R® Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 600,00 zł
Cena promocyjna: 2 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 600,00 zł
Cena promocyjna: 2 450,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 450,00 zł
Cena promocyjna: 2 205,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie Metodyka zarządzania ryzykiem - M_o_R® Foundation z egzaminem

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

PDU:21 (T:10, S:11)

To trzydniowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami M_o_R® na poziomie podstawowym oraz przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy do świadomego uczestnictwa w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z przewodnikiem. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "M_o_R® Foundation" wydawany przez organizację akredytującą.
Uczestnicy
Na szkolenie M_o_R® Foundation zapraszamy wszystkie osoby, które są zobowiązane do uwzględnienia ryzyka w swoich działaniach w organizacji, tj. podejmują decyzje strategiczne, zarządzają portfelem, programami, projektami, działalnością operacyjną oraz chcą poznać M_o_R®.
Wymagania wstępne
 • Podstawowe doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem (np., jako zarządzający zespołami, członkowie zespołów projektowych).
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących ryzyka.

Czego się nauczysz
 • Sprawnej identyfikacji, właściwej oceny ryzyka oraz planowania reakcji na ryzyko  jej skuteczne wdrożenie.
 • Jak właściwie stosować narzędzia i techniki umożliwiające efektywne zarządzanie ryzykiem w organizacji.
 • Jak kształtować i wpływać na zarządzanie ryzykiem w całej organizacji.
 • Jak dyskutować o wpływie ryzyka na zdolność do osiągania celów biznesowych przez organizację.
 • Jak polepszyć realizację usług oraz uzyskasz optymalną wartość oferowanych rozwiązań.
 • Jak stworzyć efektywne ramy dla podejmowania przemyślanych decyzji na temat ryzyka wpływającego na cele strategiczne, operacyjne, programu, projektu.
 • Zrozumiesz charakter oraz wielkość ryzyka, na jakie wystawiona jest działalność organizacji (np. programy, projekty oraz działalność operacyjna).

  Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  Szkolenie M_o_R® Foundation bazuje na przewodniku M_o_R® (edycja 2010) i omawia kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania zarządzania ryzykiem w praktyce.

  W zakres szkolenia wchodzą:
  • Podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane przy zarządzaniu ryzykiem: – ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zagadnienie, model M_o_R®, pryncypia, podejście, proces, wdrożenie i przeglądy.
  • Pryncypia M_o_R®, czyli zasady zarządzania ryzykiem, które mogą być wykorzystane w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, złożoność, lokalizację czy sektor, w którym działa.
  • Podejście do zarządzania ryzykiem, jako zestaw dokumentów dla każdego przedsięwzięcia w organizacji wyjaśniających, jak organizacja zamierza wdrożyć i prowadzić zarządzanie ryzykiem.
  • Role i odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, które powinny być przypisane do konkretnych osób w organizacji.
  • Proces M_o_R®, jako logiczna sekwencja kroków umożliwiająca wdrożenie solidnego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.
  • Cztery perspektywy zarządzania ryzykiem, czyli sposób, w jaki pryncypia, podejście i proces będą wykorzystywane do zbudowania solidnego systemu zarządzania ryzykiem.
  • Wdrożenie i przeglądy, czyli wskazówki jak organizacja ma wdrożyć zarządzanie ryzykiem oraz jak oceniać jakość i dojrzałość w zakresie zarządzania ryzykiem.
  •  Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem, czyli historycznie wypracowane specyficzne podejścia do pewnych typów ryzyka.
  • Próbne egzaminy M_o_R® Foundation.
  • Podczas szkolenia M_o_R® Foundation uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

  Informacje o egzaminie:
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia M_o_R® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
  • Forma egzaminu: elektroniczna
  • Język egzaminu: polski lub angielski
  • Metoda: test jednokrotnego wyboru
  • Czas trwania: 60 minut
  • Liczba pytań: 75
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi
  Informacje dodatkowe
  Informacje o szkoleniu

  • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
  • W cenie szkolenia: M_o_R® Zarządzanie ryzykiem: przewodnik dla praktyków (pdf). Materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem zawierający: przewodnik z opisem technik stosowanych w M_o_R®, przewodnik z przykładowymi dokumentami zarządczymi M_o_R®, informacje o formie przeprowadzenia egzaminu M_o_R® Foundation. 
  • Egzamin w cenie szkolenia. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
  • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

  M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  M_o_R® Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


  EgzMOR_FOUND - Egzamin M_o_R ® Foundation

  Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.


  Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

  Istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny egzaminu: 120 PLN.

  Uczestnicy wirtualnej lub zdalnej klasy otrzymują voucher na egzamin w cenie szkolenia.

  Informacje o egzaminie:

  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia M_o_R® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
  • Forma egzaminu: elektroniczna
  • Język egzaminu: polski lub angielski
  • Metoda: test jednokrotnego wyboru
  • Czas trwania: 60 minut
  • Liczba pytań: 75
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi

  Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


  Gwarancja 100% satysfakcji
  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


  Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


  Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


  Terminy szkoleń

  Wirtualna klasa
  Od 07-09 do 09-09-2020
  Warszawa
  Od 14-12 do 16-12-2020