SZKOLENIA

ITIL® I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Szkolenia dla pracowników departamentów IT wszystkich szczebli i specjalizacji, dla dostawców rozwiązań IT oraz dla klientów usług IT szukających wsparcia przy wprowadzaniu zmian biznesowych, cyfrowej transformacji oraz rozwoju firmy. Szkolenia pozwalają poznać najlepsze światowe praktyki i trendy zarządzania usługami IT, automatyzacji, ustawicznego doskonalenia i nauki, nowoczesnej organizacji wsparcia, zarządzania relacjami biznesowymi, IT governance i innych, które napędzają 4. rewolucję przemysłową.

Szkolenia dla pracowników departamentów IT wszystkich szczebli i specjalizacji, dla dostawców rozwiązań IT oraz dla klientów usług IT szukających wsparcia przy wprowadzaniu zmian biznesowych, cyfrowej transformacji oraz rozwoju firmy. Szkolenia pozwalają poznać najlepsze światowe praktyki i trendy zarządzania usługami IT, automatyzacji, ustawicznego doskonalenia i nauki, nowoczesnej organizacji wsparcia, zarządzania relacjami biznesowymi, IT governance i innych, które napędzają 4. rewolucję przemysłową.

ITIL® 4 Foundation & Delta ITIL 3-4

ITIL® 4 Foundation & Delta ITIL 3-4

ITIL 4 to zupełnie nowa wersja zbioru najlepszych światowych praktyk zarządzania usługami IT, pokazanych w szerokim kontekście doświadczeń klientów, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmuje pularne sposoby działania, takie jak Agile, DevOps i Lean. ITIL 4 Foundation to abecadło każdego specjalisty od ... rozwiń
ITIL 4 to zupełnie nowa wersja zbioru najlepszych światowych praktyk zarządzania usługami IT, pokazanych w szerokim kontekście doświadczeń klientów, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmuje pularne sposoby działania, takie jak Agile, DevOps i Lean. ITIL 4 Foundation to abecadło każdego specjalisty od usług cyfrowych i IT.

ITIL® 4 Managing Professional (MP) Transition

ITIL® 4 Managing Professional (MP) Transition

Moduł przejściowy (Bridge) pomiędzy ITIL 3 i 4 przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL Expert lub osób, które uzyskały minimum 17 punktów ze szkoleń ITIL 3, chcących zaktualizować swoją wiedzę o zarządzaniu cyfrowymi usługami. W jednym miejscu można zobaczyć wszystko to co nowe w ITIL 4.
Moduł przejściowy (Bridge) pomiędzy ITIL 3 i 4 przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL Expert lub osób, które uzyskały minimum 17 punktów ze szkoleń ITIL 3, chcących zaktualizować swoją wiedzę o zarządzaniu cyfrowymi usługami. W jednym miejscu można zobaczyć wszystko to co nowe w ITIL 4.

ITIL® 4 Managing Professional (MP)

ITIL® 4 Managing Professional (MP)

Ścieżka ITIL Managing Professional składa się z 4 modułów przedstawiających różne aspekty zarządzania usługami w cyfrowym świecie: Create, Deliver & Support (CDS), Drive Stakeholder Value (DSV), High-Velocity IT (HVIT), Direct, Plan & Improve (DPI). Moduł DPI jest wspólny dla ścieżki Managing Professional i Strategic ... rozwiń
Ścieżka ITIL Managing Professional składa się z 4 modułów przedstawiających różne aspekty zarządzania usługami w cyfrowym świecie: Create, Deliver & Support (CDS), Drive Stakeholder Value (DSV), High-Velocity IT (HVIT), Direct, Plan & Improve (DPI). Moduł DPI jest wspólny dla ścieżki Managing Professional i Strategic Leader, i został umieszczony w tej ostatniej ścieżce.

ITIL® 4 Strategic Leader (SL)

ITIL® 4 Strategic Leader (SL)

Ścieżka ITIL Strategic Leader składa się z 2 zaawansowanych modułów: Direct, Plan & Improve (DPI) oraz Digital & IT Strategy (DIS). Jest idealna dla osób odpowiedzialnych za kierowanie, planowanie i doskonalenie organizacji, za strategię cyfrowa i informatyczną. Moduł DPI jest wspólny dla obu ścieżek – Managing ... rozwiń
Ścieżka ITIL Strategic Leader składa się z 2 zaawansowanych modułów: Direct, Plan & Improve (DPI) oraz Digital & IT Strategy (DIS). Jest idealna dla osób odpowiedzialnych za kierowanie, planowanie i doskonalenie organizacji, za strategię cyfrowa i informatyczną. Moduł DPI jest wspólny dla obu ścieżek – Managing Professional i Strategic Leader.

ITIL® 4 Extension Modules

ITIL® 4 Extension Modules

WKRÓTCE! Moduły opracowane przez AXELOS rozszerzające podstawową ścieżkę certyfikacji ITIL 4. Dostarczają wskazówek, jak stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak chmura obliczeniowa, czy zrównoważony rozwój, i pozwalające jeszcze lepiej wykorzystać możliwości jakie stwarza nowa technologia.
WKRÓTCE! Moduły opracowane przez AXELOS rozszerzające podstawową ścieżkę certyfikacji ITIL 4. Dostarczają wskazówek, jak stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak chmura obliczeniowa, czy zrównoważony rozwój, i pozwalające jeszcze lepiej wykorzystać możliwości jakie stwarza nowa technologia.

DevOps

DevOps

Szkolenia omawiające pryncypia, praktyki i kulturę DevOps, poprawiające komunikację, współpracę i integrację rozwoju (Development) i eksploatacji (Operations), tak by skrócić czas realizacji zmian i szybciej dostarczać wartość klientom
Szkolenia omawiające pryncypia, praktyki i kulturę DevOps, poprawiające komunikację, współpracę i integrację rozwoju (Development) i eksploatacji (Operations), tak by skrócić czas realizacji zmian i szybciej dostarczać wartość klientom

Lean IT

Lean IT

Szkolenia dotyczące Lean IT prezentujące zastosowanie pryncypiów lean management w rozwoju i zarządzaniu produktami i usługami IT, w celu ciągłego podnoszenia wartości dostarczanej klientom, eliminowania marnotrawstw oraz kształtowania właściwych zachowań i postaw u pracowników IT.
Szkolenia dotyczące Lean IT prezentujące zastosowanie pryncypiów lean management w rozwoju i zarządzaniu produktami i usługami IT, w celu ciągłego podnoszenia wartości dostarczanej klientom, eliminowania marnotrawstw oraz kształtowania właściwych zachowań i postaw u pracowników IT.

HDI® Support Center Standard

HDI® Support Center Standard

Szkolenia prezentujące najlepsze praktyki dla zespołów zapewniających wsparcie użytkowników systemów i usług IT, oparte o HDI® Support Center Standard oraz HDI® Knowledge-Centered SupportSM. Sprofilowane zostały z myślą o konkretnych rolach w organizacji wsparcia: Specjalistów 1-wszej linii wsparcia, Analityków ... rozwiń
Szkolenia prezentujące najlepsze praktyki dla zespołów zapewniających wsparcie użytkowników systemów i usług IT, oparte o HDI® Support Center Standard oraz HDI® Knowledge-Centered SupportSM. Sprofilowane zostały z myślą o konkretnych rolach w organizacji wsparcia: Specjalistów 1-wszej linii wsparcia, Analityków diagnozujących problemy, Liderów zarządzających grupami wsparcia oraz Menedżerów zarządzających centrum wsparcia.

Business Relationship Management

Business Relationship Management

Szkolenia przedstawiające zasady budowy i utrzymania partnerskich relacji pomiędzy biznesem i informatyką, lepszego zrozumienia wartości, dopasowania działań, zyskania zaufania i stania się strategicznym partnerem. Szkolenia wypełniają lukę dzielącą dostawcę usług, skupionego zazwyczaj na rozwoju własnego potencjału ... rozwiń
Szkolenia przedstawiające zasady budowy i utrzymania partnerskich relacji pomiędzy biznesem i informatyką, lepszego zrozumienia wartości, dopasowania działań, zyskania zaufania i stania się strategicznym partnerem. Szkolenia wypełniają lukę dzielącą dostawcę usług, skupionego zazwyczaj na rozwoju własnego potencjału zasobów i kompetencji specjalistycznych, od biznesu, skoncentrowanego na własnych celach i oczekującego od dostawcy ich zrozumienia i skutecznego wsparcia w ich osiąganiu.

Symulacje biznesowe ITSM

Symulacje biznesowe ITSM

Symulacje biznesowe umożliwiają osobiste doświadczenie korzyści ze stosowania najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Symulacja Apollo 13 wprowadza w świat działania procesów ITSM i relacji pomiędzy nimi; symulacja Polestar ITSM ukierunkowuje na konsekwencje finansowe decyzji podejmowanych przez managerów IT; zaś ... rozwiń
Symulacje biznesowe umożliwiają osobiste doświadczenie korzyści ze stosowania najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Symulacja Apollo 13 wprowadza w świat działania procesów ITSM i relacji pomiędzy nimi; symulacja Polestar ITSM ukierunkowuje na konsekwencje finansowe decyzji podejmowanych przez managerów IT; zaś symulacja Grab@Pizza pokazuje jak decyzje biznesu wpływają na informatykę i na odwrót, i jak ułożyć efektywną współpracę na tej linii.

ISO 20000

ISO 20000

Szkolenia przedstawiające normę ISO/IEC 20000, interpretację wymagań, możliwość zastosowania oraz przygotowania organizacji do audytu certyfikacyjnego. Norma ISO/IEC 20000 to standard dla zarządzania usługami IT. Wytyczne normy powstały w oparciu o bibliotekę ITIL® i są z nimi zgodne. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC ... rozwiń
Szkolenia przedstawiające normę ISO/IEC 20000, interpretację wymagań, możliwość zastosowania oraz przygotowania organizacji do audytu certyfikacyjnego. Norma ISO/IEC 20000 to standard dla zarządzania usługami IT. Wytyczne normy powstały w oparciu o bibliotekę ITIL® i są z nimi zgodne. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC 20000 można potwierdzić certyfikatem, uznawanym na całym świecie, który przyznają niezależne jednostki certyfikacyjny, po pomyślnym przejściu audytu.

Pozostałe szkolenia

Pozostałe szkolenia

Szkolenia pozwalające na rozwijanie praktycznych umiejętności w kluczowych aspektach zarządzania usługami IT, a także prezentujące model informatyki dwóch prędkości (BiModal IT), odpowiadającej współczesnym wyzwaniom, czyli informatyki stabilnej jak skała (Mode 1), jednocześnie zdolnej do zwinności i płynnego ... rozwiń
Szkolenia pozwalające na rozwijanie praktycznych umiejętności w kluczowych aspektach zarządzania usługami IT, a także prezentujące model informatyki dwóch prędkości (BiModal IT), odpowiadającej współczesnym wyzwaniom, czyli informatyki stabilnej jak skała (Mode 1), jednocześnie zdolnej do zwinności i płynnego dostosowania się do zmieniających się wymagań (Mode 2). Zastosowanie Agile, Kanban, DevOps, ITIL® oraz Lean IT do budowy bimodalnej informatyki
Autoryzacje

Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Training Organization) oraz centrum egzaminacyjne (Approved Examination Organization) nadane przez firmę PeopleCert – jedynego podmiotu (Examination Institutes) uprawnionego przez akredytora, którym jest firma AXELOS, w zakresie ITIL®; PRINCE2®; PRINCE2Agile®; MSP®; M_o_R®; MoP®.
Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Training Organization) w zakresie LeanIT®, DevOps.

Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Accredited Training Organization) nadane przez firmę APMG-International (Accredited Examination Institutes) w zakresie Business Relationship Management Professional® zgodnie ze schematem Business Relationship Management Institute (BRMI®), Agile Project Management®; Agile Program Management®; Agile Business Analysis®, Change Management™.

Firma Asseco Data Systems S.A. jest Partnerem HDI® (Help Desk Institute) i posiada akredytację HDI® na prowadzenie szkoleń i egzaminów HDI® Support Center Certification oraz HDI® Knowledge-Centered SupportSM.

Kadra trenerska
Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu ITIL®, Lean IT®, HDI®, DevOps®, BRM i innych modeli zarządzania usługami IT to osoby o największym doświadczeniu w tej dziennie w Polsce, które prowadzą projekty transformacji organizacji IT do modelu usługowego u klientów i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami szkoleń. Nasi trenerzy legitymują się certyfikatami ITIL® Expert, wymaganymi akredytacjami trenerskimi oraz kompetencjami związanymi z prowadzeniem szkoleń, symulacji i warsztatów. To ludzie z wieloletnim doświadczeniem w roli trenerów, konsultantów i kierowników projektów, skutecznie łączący najlepsze elementy różnych metodyk i podejść (ITIL®, Lean IT®, HDI®, BRM, ISO 20000, PRINCE2®, Agile, SCRUM, DevOps i wiele innych), i dostosowujący je do potrzeb konkretnej organizacji.