Szkolenia IT / Oracle / Database

OR_12cR2_NFA2 Oracle Database 12c R2: New Features for Administrators Part 2 Ed 1

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

Throughout the lessons of the Oracle Database 12c R2: New Features for Administrators Part 2 course constituted by five modules; the Securing Data module, the Making Data Available module, the Partitioning Data module, the Managing Information Lifecycle module and the Monitoring DB Operations and Managing Performance module, students receive a good knowledge of the Oracle Database 12c Release 2 new and enhanced features in different areas of database administration like Unified Auditing, Transparent Data Encryption (TDE) and other areas of security, Recovery Manager, online operations, Oracle Data Pump, SQL*Loader, new partitioning methods, Automatic Data Optimization, In-Memory Column Store, Full Database In-Memory Caching, and Automatic Big Table Caching.

Learn To:
Gain an understanding of the new and enhanced features of Oracle Database 12c Release 2 (12.2.0.1) amongst different areas such as security, availability, partitioning, performance, and Information Lifecycle Management (ILM).

Benefits To You
Benefit from getting a thorough understanding of the following lessons:
The lessons of the Securing Data module cover enhancements in auditing like role based conditional auditing, in privilege administration like new system administrative privilege for RAC, in Privilege Analysis and Data Redaction, in Transparent Sensitive Data Protection with new types of policies for FGA and TDE, and finally also in Transparent Data Encryption (TDE).
The lessons of the Making Data Available module cover enhanced features in RMAN like table recovery, transport data across platforms, enhancements related to online operations, and finally ongoing enhancements with Oracle Data Pump, SQL*Loader and external tables.
The lesson of the Partitioning Data module covers enhancements and new partitioning methods.
The lessons of the Managing Information Lifecycle module introduce Heat Map and Automatic Data Optimization with heat map statistics tracking and ADO policies. The lessons also cover Temporal functionalities such as temporal history and temporal validity. In-Database Archiving provides a new feature, the Row-archival.

The lessons of the Monitoring DB Operations and Managing Performance module explain the new features to improve the performance of the databases with SQL Performance Analyzer, DB Replay and SQL Plan Management, and to improve query execution with the Optimizer Statistics Advisor, JOIN processing. You will also learn about In-Memory Database option.
 
Target audience
 • Database Administrators
 • End Users
 • System Administrator
 
Prerequisites
Required Prerequisites
 • Knowledge of Oracle Database 11g R2
 • Knowledge of Oracle Multitenant Container Database architecture
Suggested Prerequisites
 • Oracle Database 12c R2: New Features for Administrators Part 1 Ed 1
 • Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c: Install & Upgrade Ed 1
 • Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c: Install & Upgrade Ed 2
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Course Objectives

 • Manage security by using Unified Auditing
 • Manage security by using privileges and profiles
 • Manage security by using Privilege Analysis
 • Manage security by using Data Redaction
 • Manage security by using Transparent Data Encryption
 • Manage security by using Transparent Sensitive Data Encryption
 • Describe the new RMAN enhancements
 • Manage data availability by using new features of Oracle Data Pump, SQL*Loader and external tables
 • Manage data availability by performing online operations
 • Manage data partitioning
 • Manage Information Lifecycle by using ADO
 • Manage Information Lifecycle by using In-Database Archiving and Temporal features
 • Describe database operations
 • Configure and use In-Memory Column Store
 • Use In-Memory Caching
 • Use Real Application Testing enhancements
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń