Szkolenia IT / Oracle / Database

OR_12cR2_SQLPLSFUN Oracle Database 12c R2: SQL and PL/SQL Fundamentals Ed 2

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This course is designed to deliver the fundamentals of SQL and PL/SQL along with the benefits of the programming languages using Oracle Database technology. In this course participants learn the concepts of relational databases. Additionally the participants are provided with the essential SQL skills that allow them to write queries against single and multiple tables, manipulate data in tables, and create database objects. The usage of single row functions to customize output, how to invoke conversion functions and conditional expressions are covered. The use of group functions to report aggregated data is also included. Additionally students learn to create PL/SQL blocks of application code that can be shared by multiple forms, reports, and data management applications. Participants also learn to create anonymous PL/SQL blocks, stored procedures and functions. Participants get to learn about declaring identifiers and trapping exceptions. Demonstrations and hands-on practice reinforce the fundamental concepts. Participants use Oracle SQL Developer to develop these program units. SQL*Plus and JDeveloper are available as optional tools. This is appropriate for a 10g and 11g audience. There are minor changes between 10g and 11g features in SQL.

Prerequisites:
 • Familiarity with programming concepts
 • Familiarity with data processing concepts and techniques
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Introduction
 • Retrieve Data using the SQL SELECT Statement
 • Restricted and Sorted Data
 • Usage of Single-Row Functions to Customize Output
 • Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Aggregated Data Using the Group Functions
 • Display Data From Multiple Tables
 • Usage of Subqueries to Solve Queries
 • SET Operators
 • Data Manipulation
 • DDL Statements to Create and Manage Tables
 • Other Schema Objects
 • Introduction to PL/SQL
 • PL/SQL Identifiers
 • Write Executable Statements
 • Interaction with the Oracle Server
 • Control Structures
 • Usage of Composite Data Types
 • Explicit Cursors
 • Exception Handling
 • Stored Procedures and Functions
Informacje dodatkowe

Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń