Szkolenia IT / Oracle

OR_19C_BAR Oracle Database 19c: Backup and Recovery

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 7 400,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 7 400,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

W trakcie tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć kopię bezpieczeństwa i odtwarzać dane wykorzystując w tym celu właściwe komponenty architektury bazy danych Oracle. Na szkoleniu przedstawiane są różne scenariusze tworzenia kopii bezpieczeństwa, awarii oraz odtwarzania i przywracania danych, dzięki czemu uczestnicy uczą się określania własnych wymagań w odniesieniu do przywracania danych i tworzenia właściwych dla swojej sytuacji strategii tworzenia kopii i przywracania danych. Mocną stroną szkolenia są interaktywne warsztaty, które pozwalają w praktyce stawiać diagnozę i przywracać dane w wielu różnych sytuacjach awaryjnych.

W trakcie szkolenia nauczysz się:
 • Charakteryzować komponenty architektury bazy Oracle związane z operacjami tworzenie kopii bezpieczeństwa i odtwarzania
 • Planować efektywne procedury tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa
 • Charakteryzować metody tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa adekwatne dla różnych scenariuszy awarii
 • Konfigurować bazę danych pod kątem odtwarzania danych
 • Używać narzędzia Recovery Manager (RMAN) do tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa
 • Używać narzędzia Data Recovery Advisor do diagnozowania i naprawy awarii
 • Używać technologii Oracle Flashback w celu odtwarzania danych uszkodzonych na skutek błędu ludzkiego
 • Tworzyć szyfrowanych kopii bezpieczeństwa i ich odtwarzania
 • Odtwarzać przestrzenie tabel do określonego punktu w czasie.
 
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do kopii bezpieczeństwa i odtwarzania
 • Konfiguracja kopii bezpieczeństwa i odtwarzania 
 • Użycie Recovery Manager (RMAN)
 • Strategie tworzenia kopii bezpieczeństwa 
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Użycie opcjonalnych funkcji kopii bezpieczeństwa 
 • Strojenie wydajności kopii bezpieczeństwa tworzonych z użyciem RMAN
 • Wprowadzenie do katalogu odtwarzania (Recovery Catalog)
 • Tworzenie katalogu odtwarzania
 • Zarządzanie rekordami docelowej bazy danych
 • Użycie składowanych skryptów 
 • Tworzenie i użycie wirtualnych prywatnych katalogów (Virtual Private Catalogs)
 • Pojęcia dotyczące przywracania (restore) i odtwarzania (recovery)
 • Diagnozowanie awarii
 • Przeprowadzenie całkowitego odtwarzania
 • Odtwarzanie do punktu w czasie
 • Odtwarzanie bloku (Block Media Recovery)
 • Wykonywanie dodatkowych operacji związanych z odtwarzaniem
 • Wprowadzenie do technologii Oracle Flashback
 • Użycie funkcji Flashback do usuwania błędów logicznych 
 • Użycie bazy danych Flashback
 • Użycie migawek PDB
 • Duplikowanie bazy danych
 • Tworzenie opartej o kopię bezpieczeństwa zduplikowanej bazy danych

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń