Szkolenia IT / Oracle / Database

OR_19C_SQLW Oracle Database 19c: SQL Workshop

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 7 043,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie Oracle Database 19c: SQL Workshop jest kursem wprowadzającym do technologii Oracle Database 19c. Uczestnicy szkolenia poznają pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych oraz język programowania SQL. W trakcie szkolenia zdobędziesz umiejętność posługiwania się językiem SQL, co pozwoli Ci tworzyć zapytania pozwalające na pobieranie danych z jednej lub wielu tabel, zmieniające dane w tabelach oraz służące tworzeniu obiektów bazy danych.

W trakcie szkolenia nauczysz się:
 • Charakteryzować główne komponenty bazy danych Oracle
 • Pobierać i transformować dane z tabel z użyciem polecenia SELECT
 • Modyfikować dane w tabelach
 • Tworzyć raporty prezentujące posortowane dane zgodne z zadanymi kryteriami
 • Wykorzystywać funkcje języka SQL
 
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie
 • Pobieranie danych z wykorzystaniem polecenia SELECT
 • Sortowanie danych i ograniczanie wyników według zadanych kryteriów
 • Użycie funkcji skalarnych 
 • Użycie funkcji konwersji i wyrażeń warunkowych
 • Grupowanie danych
 • Łączenie danych z wielu tabel z wykorzystaniem klauzuli JOIN
 • Użycie podzapytań
 • Użycie operatora SET
 • Zarządzanie tabelami z wykorzystaniem wyrażeń DML
 • Wstęp do języka definicji danych (Data Definition Language – DDL)
 • Wprowadzenie do widoków słownika danych (Data Dictionary Views)
 • Tworzenie sekwencji, synonimów i indeksów
 • Tworzenie widoków
 • Zarządzanie obiektami schematu bazy danych
 • Pobieranie danych z wykorzystaniem podzapytań
 • Modyfikowanie danych z wykorzystaniem podzapytań
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do zasobów
 • Modyfikowanie danych z wykorzystaniem zaawansowanych zapytań
 • Zarządzanie danymi w różnych strefach czasowych 
 • Podsumowanie
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 12-09 do 16-09-2022 brak ikony